28. Сер 2020

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ A ISO 26000

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Norma ISO 26000 – czego dotyczy?

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). ISO 26000 nie jest normą w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie można się poddać zgodnie z nią procesowi certyfikacji. Stanowi natomiast praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • stosunki pracy,
 • środowisko,
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 • relacje z konsumentami,
 • zaangażowanie społeczne.

Jak wspomniałem, norma ISO 26000 nie zawiera przepisów określających minimalne wymagania dotyczące praktycznego wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej i nie może być certyfikowana przez organizacje, które chcą wykazać zgodność z tymi zasadami. Organizacje potrzebują modeli wspierających ich w zakresie wdrażania zaleceń, wytycznych i zasad ISO 26000 w ich codziennej działalności.

 

Zadania te wypełnia dokument IQNet SR-10, to międzynarodowa specyfikacja opracowana przez IQNet Association i jej partnerów. Opisuje on wymagania wobec organizacji, która chce zintegrować swój system zarządzania odpowiedzialnością społeczną ze strategią biznesową organizacji oraz komunikować osiągnięcia uzyskane dzięki poddaniu się procesowi certyfikacji.

 

IQNet SR-10 jako dopełnienie zasad normy ISO 26000

Do cech, które przyczyniają się do sukcesu IQNet SR-10 należą m.in.:

 • Opiera się na zasadach i dyrektywach wyszczególnionych w międzynarodowych zaleceniach MOP, ONZ, UE oraz na ogólnych zasadach odpowiedzialności społecznej, która łączy kwestie zarządzania finansowo-gospodarczego i zarządzania procesami operacyjnymi, a także kwestie środowiskowe i społeczne;
 • Obejmuje zasady, dyrektywy i zalecenia ustanowione w Międzynarodowej normie ISO 26000 Wskazówki dotyczące odpowiedzialności społecznej *;
 • Opiera się na cyklu Deminga (Plan-Do-Check-Act) ciągłego doskonalenia, dzięki czemu można go uzupełnić i zintegrować z innymi systemami zarządzania, takimi jak systemy zarządzania jakością (ISO 9001), systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001 ), BHP (OHSAS 18001 czy ISO 45001), systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną (SA8000), aby wymienić tylko kilka;
 • Uzupełnia inne inicjatywy ukierunkowane na konkretnych interesariuszy, takie jak GRI (Global Reporting Initiative), BSCI (Business Social Compliance Initiative), SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) itp.

* Uwaga: Mimo, że ISO 26000 została wykorzystana jako podstawa do ustanowienia tej specyfikacji, jej wdrożenie i certyfikacja nie mogą być wykorzystane przez organizację do stwierdzenia zgodności z ISO 26000.

 

Norma IQNet SR 10 – integracja z ISO 26000

Norma IQNet SR-10 ustanawia wymagania dotyczące definiowania, wdrażania, utrzymywania i ulepszania systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną, tak aby zintegrować odpowiedzialność społeczną we wszystkich organizacjach i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania interesariuszy w zakresie wykazania zdolności organizacji do spełnienia poprzez etyczne i przejrzyste zachowanie:

 • Obowiązujące wymagania prawne
 • Wymagania ustanowione w tej normie
 • Polityka odpowiedzialności społecznej, cele i wymagania ustalone przez organizację w odniesieniu do jej interesariuszy
 • Inne własne dobrowolne wymagania związane z odpowiedzialnością społeczną przyjęte przez organizację.

 

System zarządzania odpowiedzialnością społeczną - Korzyści dla Twojej organizacji

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną SR-10 Twoja organizacja będzie pozycjonowana jako społecznie odpowiedzialna, wyróżniająca się na tle konkurencji i pozytywnie wzmacniająca Twój wizerunek wśród wszystkich interesariuszy w aspektach:

Przywództwa i zarządzania przedsiębiorstwem

 • Pozycjonuje organizację jako społecznie odpowiedzialną
 • Poprawia komunikację i zrozumienie oczekiwań oraz potrzeb wszystkich interesariuszy
 • Promuje bardziej zrównoważony proces decyzyjny, który angażuje wszystkie zainteresowane strony
 • Umożliwia integrację z systemami zarządzania opartymi na innych standardach (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, SA8000 itp.) i modelach doskonałości (np. EFQM itp.)
 • Poprawia praktyki zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Zwiększa lojalność pracowników, zaangażowanie, uczestnictwo i morale
 • Ma pozytywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Ma pozytywny wpływ na zdolność do zatrudniania, motywowania i zatrzymywania pracowników
 • Generuje innowacje

 

Społecznym i środowiskowym

 • Zmniejsza negatywny wpływ na społeczeństwo i środowisko
 • Popiera promocję i rozpoczęcie inicjatyw i programów Social Responsibility
 • Stymuluje wdrożenie działań i inicjatyw, które mają pozytywny wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną

 

Finansowym i handlowym

 • Poprawia konkurencyjność i przyczynia się do dostępu do finansowania i relacji z inwestorami i partnerami
 • Wspiera organizację w pozytywnym odróżnianiu się od konkurencji
 • Wzmacnia wizerunek organizacji wśród klientów, konsumentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczności
 • Zwiększa oszczędności związane ze zwiększoną produktywnością i wydajnością zasobów, zmniejszonym zużyciem energii i wody, zmniejszonymi odpadami i odzyskiem cennych produktów ubocznych
 • Zapobiega lub zmniejsza potencjalne konflikty z konsumentami dotyczące produktów i usług.

 

Autor: Sławomir Krysik

 

Masz pytania? Zadzwoń:

 

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22