20. Сер 2020

SCC - що варто знати про навчання та систему?

Mówiąc o bezpieczeństwie w pracy, od razu nasuwa się myśl związana z przepisami BHP. Każda firma powinna dążyć do tego, by jej pracownicy byli na bieżąco uświadamiani w tym zakresie. Szczególnie wtedy, gdy mowa o wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych. W obszarze BHP istnieje standard, który jest poświęcony właśnie takim pracom. Mowa tu o SCC. Z tego artykułu dowiesz się czym jest system SCC i co warto wiedzieć o szkoleniach z tego zakresu.

Co to jest SCC?

SCC (z ang. Safety Certificate Contractors oraz Safety Checklist for Contractors) jest systemem zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem. Jest on skierowany do podwykonawców (mowa tu o przedsiębiorstwach oraz osobach fizycznych), którzy wykonują prace o podwyższonym ryzyku wypadków (czyli prace niebezpieczne oraz odbywające się w warunkach niebezpiecznych).

 

System SCC został stworzony w Holandii w roku 1990. Wówczas system ten był rozpoznawalny pod nazwą VCA (nazwa pochodzi od holenderskich słów: Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers, czyli: Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy). Z początku był on skierowany do podwykonawców związanych z przemysłem petrochemicznym i przemysłem olejów mineralnych (a w późniejszym okresie również z przemysłem chemicznym). Dopiero w 1997 roku zostało opracowane brytyjskie wydanie tego standardu, właśnie pod nazwą SCC.

 

Współcześnie, wymagania SCC są powszechnie znane na rynku międzynarodowym i stosowane praktycznie we wszystkich sektorach przemysłu – zwłaszcza tam, gdzie wykonuje się prace niebezpieczne dla: życia ludzkiego, zdrowia oraz środowiska.

Możemy tutaj zaliczyć m.in. prace:

 • na wysokościach,
 • budowlano-remontowe,
 • Montażowe,
 • W energetyce i energotechnice
 • W przemyśle chemicznym, petrochemicznym
 • Inne prace z podwyższonym ryzykiem wypadków.

 

Standard SCC skierowany jest do firm, które swoje usługi realizują na rynku Unii Europejskiej (głównie w krajach takich jak: Belgia, Holandia, Anglia, Skandynawia, Szwajcaria).

 

Wdrożenie systemu SCC będzie dobrym rozwiązaniem doskonalenia funkcjonowania firm, którym zleca się prace niebezpieczne w obszarze BHP. Certyfikacja na zgodność z tym systemem mówi, że prace wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Z kolei sama firma jest postrzegana w oczach Klientów jako ta, która profesjonalnie zarządza bezpieczeństwem pracy oraz środowiskiem.

 

Zakres systemu SCC obejmuje całą firmę oraz pracowników. Najpierw przeszkalany i certyfikowany jest sam personel, a dopiero w drugiej kolejności o certyfikat może ubiegać się dana firma.

Szkolenia z zakresu SCC

Standardowo, istnieją dwa rodzaje szkoleń wyróżniane ze względu na czas trwania:

 • 1-dniowe (8 godzinne) szkolenie
 • 3-dniowe (24 godziny) szkolenie.

 

Szkolenie SCC 1-dniowe

Szkolenie 1-dniowe (8 godzinne) jest bardziej popularne i najczęściej preferowane przez uczestników. Jest to szkolenie odświeżające dla osób, które mają już podstawową wiedzę z zakresu BHP. Dlatego też, warunkiem udziału w tym szkoleniu jest posiadanie wykształcenia zawodowego, technicznego, wyższego itd., które należy potwierdzić odpowiednim dokumentem (np. dyplom/świadectwo ukończenia danej szkoły). Szkolenie to zakończone jest egzaminem.

Szkolenie SCC 3-dniowe

Szkolenie 3-dniowe (24 godzinne) skierowane jest do wszystkich osób – bez względu na posiadane doświadczenia, czy też wykształcenie. Tak więc nie ma żadnych ograniczeń, żeby wziąć udział w takim szkoleniu (tak naprawdę, zastępuje ono brakujące wykształcenie). Nie trzeba też spełniać żadnych warunków, by móc przystąpić do egzaminu (zdawanego pod koniec szkolenia).

 

Istnieje również drugi podział szkoleń SCC ze względu na pełnione funkcje osób, do których jest ono skierowane. Rynek oferuje dwa rodzaje szkoleń pod tym kątem:

 • dla pracowników operacyjnych i wykonawców.
 • dla pracowników nadzoru – czyli pracowników, którzy pełnią funkcje dozoru, np.: mistrzowie, kierownicy, brygadziści.

Dodajmy, że mimo takiego podziału, szkolenia te są takie same. Różnią się jedynie egzaminami , ale o tym w dalszej części artykułu.

 

Egzamin SCC i jego rodzaje

Niezależnie od wyboru szkolenia, każde z nich zakończone jest egzaminem. Ogólnie, by móc przystąpić do jego napisania, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków:

 • posiadać wykształcenie zawodowe, techniczne, wyższe itd. (należy potwierdzić je odpowiednim dokumentem, np. w postaci dyplomu/świadectwa ukończenia danej szkoły)
 • odbyć min. 24 godzinne szkolenie z zakresu SCC przeprowadzone przez odpowiednią jednostkę szkoleniową (również tutaj, odpowiednim dowodem będzie dokument potwierdzający ukończenie szkolenia).

Egzamin SCC przeprowadzany jest pisemnie w postaci testu wyboru. Po jego pozytywnym zdaniu, uczestnik otrzymuje certyfikat SCC oraz (opcjonalnie) paszport bezpieczeństwa SCC.

 

Egzamin występuje w dwóch formach:

 • Egzamin SCC 018 dla pracowników operacyjnych – trwa 60 minut i składa się z 40 pytań testowych (należy wybrać poprawne odpowiedzi spośród 4 podanych). By egzamin zdać pozytywnie, trzeba uzyskać minimum 70% (tj. 28) poprawnych odpowiedzi.

 • Egzamin SCC 017 dla pracowników nadzoru – przewidziany jest na 105 minut i składa się z 70 pytań testowych (należy wybrać poprawne odpowiedzi spośród 4 podanych). By egzamin zdać pozytywnie, należy uzyskać minimum 70% (tj. 49) poprawnych odpowiedzi.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat SCC, który jest ważny przez 10 lat.

 

Paszport bezpieczeństwa SCC

Po uczestnictwie w szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie końcowym (za pośrednictwem jednostki akredytacyjnej), oprócz certyfikatu imiennego SCC, uczestnik szkolenia ma możliwość uzyskania Paszportu bezpieczeństwa SCC – a co to takiego?

 

Otóż jest to dokument, który może zostać wydany przez jednostkę certyfikującą osoby (zgodnie z standardem SCC) właśnie na podstawie wcześniej uzyskanego certyfikatu SCC. W paszporcie SCC zawierane są wszystkie informacje pracownika m.in. na temat :

 • Kwalifikacji zawodowych,
 • Badań lekarskich (ich zakresu i terminów ważności)
 • Odbytych szkoleń i kursów specjalistycznych.

Posiadany dokument ma za zadanie pokazać, że dana osoba jest na tyle zdrowa, by móc wykonywać określone zadania.

 

Paszport SCC jest przeznaczony dla tych pracowników, którzy pracują w ryzykownym środowisku lub wykonują prace szczególnie ryzykowne i niebezpieczne. Stosowanie paszportów nie jest obowiązkowe (nawet jeśli dana firma lub osoba posiada certyfikat SCC). Nie mniej jednak, posiadając taki dokument, pracownik jest w stanie pokazać, że jest wyszkolonym profesjonalistą w swoim fachu. Z kolei klienci i pracodawcy będą mieli możliwość sprawdzenia, czy dany pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje oraz czy jest na tyle zdrowy, by móc bezpiecznie wykonywać powierzone zadania.

Підсумки

Warto, by pracownicy wykonujący prace niebezpieczne uczestniczyli w szkoleniach SCC. Dzięki temu nie tylko zyskają odpowiedni certyfikat i paszport SCC, ale również przyczynią się do zadbania o swoje zdrowie i bezpieczne wykonywanie pracy.

 

Z kolei posiadanie samego certyfikatu SCC może być bardzo przydatne dla samego pracownika jak i zatrudniającej go firmy. Dlaczego? Otóż z posiadania dokumentu czerpanych jest wiele korzyści, m.in.:

 • Zmniejszenie liczby wypadków
 • Większa świadomość o istniejących zagrożeniach
 • Większe możliwości na rynku pracy
 • Potwierdzenie kompetencji pracowników
 • Mniejsza ilość szkód do likwidacji.

Prześledź poniższy schemat, by łatwiej zrozumieć, które szkolenie należy wybrać:

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22