10. Вер 2020

Мінімізація ризику, пов'язаного із загрозами

Wyobraźmy sobie kilka sytuacji. Być może odnajdziesz się w którejś z nich:

 

  • Na hali produkcyjnej zamontowałeś tylko jedno urządzenie do filtrowania powietrza. Nie zrobiłeś zapasów filtrów wymiennych do urządzenia, bo w ramach oszczędności chciałeś kupować je na bieżąco. W momencie, gdy filtr rzeczywiście uległ zużyciu, postanowiłeś zakupić nowy, ale okazało się, że dostawa nastąpi dopiero za dwa tygodnie. Do tego czasu musiałeś wstrzymać produkcję.
  • Przed wyjazdem na narty zaplanowałeś zakup ubezpieczenia i kupiłeś ubezpieczenie, które było najtańsze. Gdy okazało się, że miałeś wypadek ubezpieczenie pokryło Ci tylko część wydatków.
  • Wybrałeś najtańsze dostępne na rynku szkolenie pracowników z ochrony danych osobowych, aby byli świadomi zagrożeń, ale szkolenie było bardzo ogólne i nie wskazywało praktycznych rozwiązań.Po wystąpieniu naruszenia związanego z wysyłką e-maili okazało się, że pracownicy nie wiedzieli, że podczas korespondencji do wielu osób spoza firmy muszą adresować do ukrytej wiadomości UDW.

We wszystkich opisanych przypadkach minimalizowanie ryzyka okazało się nieskuteczne.

Podejmując w życiu decyzje często kierujemy się intuicją lub wybieramy opcję pośrednią, czy „najbliższą z brzegu”. Albo decydujemy się na pseudo-działania, które miałyby zminimalizować ryzyko wpisane w wymagania stawiane przez rzeczywistość. W ostatecznym rozrachunku może się jednak okazać, że możemy na tym więcej stracić niż zyskać.

W jaki sposób możemy minimalizować ryzyko?

Tak po ludzku rzecz ujmując działania, które możemy podjąć w obliczu wymagań wobec nas stawianych, mogą polegać na:

1. Prewencji – oznacza to, że staramy się przewidzieć zdarzenia negatywne, aby się do nich przygotować i ewentualnie zawczasu im zapobiec.

Prewencja w dużym stopniu zależy od trafnej prognozy lub/i rzetelnej wiedzy na temat zależności przyczynowo-skutkowych, które dotyczą potencjalnych zagrożeń. Na tej podstawie jesteśmy w stanie podejmować właściwe decyzje i adekwatne działania zaradcze.

Przykład:

W przytoczonym wcześniej opisie wyjazdu na narty narciarz podjął wprawdzie działania prewencyjne w postaci podpisania umowy ubezpieczeniowej, ale nie zapoznał się dokładnie z jej warunkami.

2. Interwencji – oznacza to, że staramy się zminimalizować negatywne skutki:

  • własnych zachowań, takich jak na przykład: błędy, usterki, niedopatrzenia etc;
  • negatywnych zdarzeń, takich jak: wypadki, awarie urządzeń, szkody, kataklizmy, katastrofy itd.

 

Przykład:

Właściciel firmy produkcyjnej nie podjął działań prewencyjnych w postaci zakupu zapasowego filtra (bo był drogi), dlatego musiał się skonfrontować z trudniejszą dla firmy sytuacją. Udało się podjąć działania interwencyjne i po dwóch tygodniach sprowadzić z zagranicy nowy filtr oraz przywrócić produkcję, jednak w ostatecznym rozrachunku koszty przestoju przekroczyły wartość zakupu filtra.

3. Konfrontacji – oznacza to, że staramy się zwiększyć korzyści, czyli wykorzystać nadarzające się szanse. Tego typu strategie zaradcze można zaliczyć do walki або gry. Polegają one na wykorzystywaniu nadarzających się okazji, szczęśliwego trafu etc.

Przykład:

Jedna z firm bardzo szybko zareagowała na wzrost zapotrzebowania rynku na place zabaw dla dzieci. Mimo dużego ryzyka, podjęto decyzję o zmianie profilu produkcji. Dzięki właściwym decyzjom zarządu i dobrej organizacji, firmie udało się szybko uzyskać niezbędne atesty, uruchomić produkcję i wyprzedzić konkurencję.

Minimalizowanie ryzyka w sytuacji, gdy życie mówi: SPRAWDZAM

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem jest sytuacją wyjątkową, gdyż zagrożenie obejmuje cały świat, ale też poprzez swoją skalę i nasilenie, pozwala lepiej przyjrzeć  się faktycznej kondycji ludzi i firm, odsłania nasze słabe i mocne strony.

Z perspektywy zarządzania firmami sprawdza ich przygotowanie na wystąpienie tego rodzaju sytuacji. Weryfikuje też skuteczność opracowanych wcześniej planów zarządzania ryzykiem uwzględniających m.in. minimalizowanie tego ryzyka. Pokazuje faktyczną wartość przygotowanych przez firmy scenariuszy zapewniających ciągłość ich biznesu.

Pełnomocnicy i managerowie ds. ryzyka dzielą się z nami swoimi doświadczeniami np. podczas organizowanych przez Quality Austria-Polska webinarów. W opinii wielu z nich zbyt mało uwagi poświęca się w ich firmach zagadnieniom zarządzania ryzykiem, czy zarządzania ciągłością działania, a oni sami otrzymują za mało wsparcia w tym zakresie.

 

Підсумки

Opisane na początku przykłady nie są fikcją – sytuacje te wydarzyły się naprawdę. Były konsekwencją niewłaściwych decyzji i wdrożenia nieskutecznych zabezpieczeń.

Nie jesteśmy jednak bezradni wobec zagrożeń. Możemy się na nie przygotować (prewencja), czy nauczyć się na nie reagować, gdy już wystąpią (interwencja). Wiele z tego typu sytuacji możemy również przekuć na swój sukces i pomnożyć korzyści traktując je jak wyzwanie.

Do tego potrzebne są nam:

  • pewne drogowskazy, abyśmy nie działali chaotycznie i „na oślep”.Tymi drogowskazami w przypadku zarządzania ryzykiem w firmie mogą być:norma ISO 31000 oraz konkretne narzędzia szacowania i analizy ryzyka;

i

  • zdrowy rozsądek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zajmujących się ryzykiem w firmach, przygotowaliśmy szkolenie „Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem normy ISO 31000”, podczas którego warsztatowo „rozprawiamy się” z potencjalnymi zagrożeniami oraz uczymy metod analizy i szacowania ryzyka. Niezależnie od tego na bieżąco publikujemy artykuły oraz prowadzimy webinaria z zakresu ryzyka, które mogłyby stanowić realne wsparcie w ich prac

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22