10. Вер 2020

Ефективність менеджера ризиків проекту

Dobrze jest wiedzieć jak zarządzać ryzykiem. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy świat „stanął na głowie”. Jednak wiedza i umiejętności z tego zakresu przydadzą się firmom nie tylko w czasie kryzysu i podczas wychodzenia z niego. Są niezbędnym elementem polityki firmy.

Wydawałoby się to oczywiste, jednak wielu menedżerów ds. zarządzania ryzykiem wyraża opinię, że otrzymuje niewielkie wsparcie ze strony zarządu, który ich zdaniem zbyt małą wagę przywiązuje do tego zagadnienia. A jak jest w Twojej firmie? Czy czujesz się pozostawiony sam sobie?

Nie czekając na zewnętrzne zmiany (bo ich tempo bywa różne), możesz wziąć inicjatywę w swoje ręce i zadbać o rozwój umiejętności.

Czym jest ryzyko?

Zarówno w przypadku zarządzania organizacją, jak i projektem, ryzyko oznacza wpływ niepewności na cele. Co istotne, wpływ ten rozpatruje się w kategorii zagrożeń i/lub szans. Oznacza to, że realizując postawione makro i mikro cele powinniśmy zawsze brać pod uwagę zagrożenia i/lub szanse, dążąc do minimalizacji tych pierwszych i maksymalizacji tych drugich. No i oczywiście powinniśmy mieć stale „z tyłu głowy” myśl, czy nam się to nadal opłaca.

Menedżer ds. zarządzania ryzykiem w projekcie - niech Cię nie zmylą pozory

 

Czy widziałeś kiedyś skutecznego menedżera ds. zarządzania ryzykiem w projekcie w akcji? Wydawać by się mogło, że „dowozi” najbardziej szalone projekty z łatwością. Nic bardziej mylnego. Nawet nie wiesz, ile wysiłku włożył w zaplanowanie wszystkiego. Szczegółowo, krok po kroku, rozważył zagrożenia i szanse, ocenił ich prawdopodobieństwo i określił skutki. Przypisał również zadania i odpowiedzialności za ryzyka wszystkim zaangażowanym w projekt, monitorując i moderując jednocześnie realizację zadań i kontrolując, czy to wszystko zmierza we właściwym kierunku i nadal się opłaca.

Wydaje się to skomplikowane? Może na pierwszy rzut oka tak. Jednak ćwiczenie czyni mistrza, a wypracowane metody zarządzania ryzykiem można przenosić na inne projekty „odcinając kupony” od już wykonanej pracy.

Świadoma niekompetencja menedżera ds. zarządzania ryzykiem w projekcie

Jeżeli już wiesz, że nie wiesz, to jesteś na dobrej drodze do rozwoju w wybranej dziedzinie. Skuteczny i doświadczony menedżer ds. zarządzania ryzykiem w projekcie działa na poziomie nieświadomej kompetencji. Wypracował efektywne strategie zarządzania ryzykiem, których nie musi już kontrolować za pomocą umysłu, przeznaczając „uwolnioną w ten sposób energię” na inne działania. Gdybyś jednak poprosił go o cofnięcie się o krok, czyli do poziomu świadomej kompetencji, to mógłby Ci zapewne odpowiedzieć na pytanie „Jak on to robi, że zarządza ryzykiem skutecznie?”.

Niewątpliwie ważnych jest kilka kroków:

  • Przede wszystkim dobrze by było, żebyś się zastanowił, jakie ryzyka mogą wpłynąć na Twój projekt i zanotował je. Przyda się to nie tylko przy danym projekcie, ale też przy kolejnych.

 

  • Następnie powinieneś ocenić każde z nich pod kątem tego, jak duże jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz wziąć pod uwagę, kiedy może się pojawić.  W dalszej kolejności ustalasz, jaki może być jego wpływ na to, co chcesz osiągnąć.

 

  • Na tej podstawie możesz zaplanować swoje działania biorąc pod uwagę każdy w wymienionych wcześniej elementów „tej układanki”.

 

  • Wybierasz te strategie wobec ryzyk, które oceniłeś jako najbardziej optymalne w określonym kontekście i przechodzisz do działania.

 

  • Nie zapominaj o tym, żeby na bieżąco monitorować cały proces i komunikować się z innymi uczestnikami projektu.

Po co tyle zachodu?

 

Sam sposób rozumienia zarządzania ryzykiem jest po to, żeby móc podejmować dobre decyzje. Dzięki opanowaniu tej sztuki staniesz się skuteczny, co nie tylko będzie wartością dodaną dla zespołu, z którym pracujesz, ale też Tobie może przynieść większą satysfakcję z pracy. I więcej spokoju.

Jak rozwinąć świadomą kompetencję jako menedżera ds. zarządzania ryzykiem w projekcie?

 

Już od marca Quality Austria-Polska realizuje bezpłatne webinary poruszające tematykę zarządzania ryzykiem w projekcie.

Możesz również wziąć udział w szkoleniu on-line z tego zakresu, w którym praktycznie podchodzimy do tematu. Dodatkowe informacje o jego realizacji już wkrótce.

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22