28. Сер 2020

Переваги впровадження ISO ...

 

Międzynarodowe standardy ISO mogą przynieść szereg korzyści, w tym technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Pomagają one w zharmonizowaniu technicznej specyfikacji produktów i usług w przemyśle, w celu zwiększenia efektywności i przełamania barier w handlu międzynarodowym. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami ISO pomaga zapewnić konsumentów, że produkty które oferuje im przedsiębiorstwo są bezpieczne, niezawodne i przyjazne dla środowiska.

 

Wdrożenie ISO dla biznesu

Międzynarodowe normy ISO są narzędziami strategicznymi i wskazującymi odpowiednie działania, aby pomóc firmom w rozwiącywaniu najbardziej wymagających wyzwań stawianych przez współczesny biznes. Zapewniają skuteczność operacji gopodarczych, a także zwiększają wydajność i otwierają przedsiębiorcom dostęp do nowych rynków zbytu.

 

Korzyści z wdrożenia ISO obejmują:

  • Oszczędności - optymalizacja działań, a co za tym idzie poprawa wyników finansowych
  • Zwiększenie satysfakcji klienta - poprawa jakości, zwiększenie zadowolenia klientów i podniesienie poziomu sprzedaży
  • Dostęp do nowych rynków - przełamanie barier handlowych i otwarcie dostępu do rynków globalnych
  • Zwiększenie udziału w rynku - wzrost produktywności i konkurencyjności
  • Dbałość o środowisko - zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

 

Wdrożenie ISO dla społeczeństwa

ISO to ponad 19 500 norm, które dotykają niemal wszystkich aspektów życia codziennego. Konsumenci wybierając produkty i/lub usługi zgodne z międzynarodowymi standardami, mogą mieć pewność, że są one bezpieczne, niezawodne i wysokiej jakości. Normy ISO w zakresie bezpieczeństwa drogowego, bezpieczęństwa zabawek i bezpiecznych opakowań środków medycznych to tylko niektóre, z tych ktore mogą uczynić współczesny świat bezpieczniejszym.

Aby upewnić się, że korzyści dla społeczeństwa, wynikające z wdrożenia międzynarodowych standardów ISO, są jak największe, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna stale wspiera zaangażowanie konsumentów w prace rozwojowe prowadzone przez Komitet ds. polityki ochrony konsumentów.
Międzynarodowe standardy w zakresie powietrza, wód i gleb, emisji gazów i promieniowania oraz innych aspektów środowiskowych, przyczyniają się do zwiększenia intensywności działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zdrowia obywateli.

 

 

Wdrożenie ISO dla rządów

Międzynarodowe normy ISO korzystają z wiedzy i doświadczenia ekspertów, a zatem są istotnym źródłem informacji dla władz przy opracowywaniu różnego rodzaju przepisów prawnych.
Rządy krajowe mogą uczynić normy ISO regulatorami w zakresie różnych działań przedsiębiorców - należy jednak pamiętać, że wdrożenie standardów ISO jest dobrowolne.

 

Koszyści wynikające z takich działań obejmują:

  • Ekspertyzę - standardy ISO opracowywane sa przez światowych ekspertów. Dzięki integracji norm ISO z regukacjami krajowymi, rządy mogą korzystać z opinii ekspertów, bez konieczności ich zatrudniania.
  • Otwarcie rynków globalnych - normy ISO są dokumentami międzynarodowymi przyjętymi przez wiele rządów na świecie. Dzięki dostosowaniu regulacji krajowych do wymagań międzynarodowych standardów ISO, rządy przyczyniają do tego, że stawiane przedsiębiorcom wymagania dotyczące improtu i eksportu są takie same na całym świecie, w związku z tym sprawiają, że przepływ towarów, uslug i technologii między krajami jest znacznie łatwiejszy.

 

źródło: www.iso.org

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22