18. Сер 2020

Sposoby wdrożenia ISO 45001 – 3 ścieżki

Wielkimi krokami zbliża się termin przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001 – 30 września 2021! Czas przygotować się do wdrożenia ISO 45001 i zastanowić się nad sposobem, który będzie optymalny dla organizacji. W artykule poniżej, poznasz sposoby wdrożenia ISO 45001, opisane w 3 ścieżkach. Wybór ścieżki może być ciężki, ponieważ musisz uwzględnić: ekonomiczność projektu, czas, w których chcesz wdrożyć ISO 45001 oraz doświadczenie i wiedzę zespołu wdrożeniowego.

Pierwszy sposób wdrożenia ISO 45001 – samodzielnie

Jest to klasyczny sposób wdrożenia ISO 45001. Posiada wiele zalet jednak wymaga od nas całkowitego poświęcenia, jak również znajomości systemu (normy), organizacji oraz doświadczenia.

Co musisz zrobić, by ten sposób wdrożenia ISO 45001 zakończył się sukcesem?

 • Powołać zespół zadaniowy, z uwzględnieniem przedstawicieli istotnych procesów oraz wskazanie lidera projektu.
 • Zapewnić szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 45001 oraz warsztaty dotyczące wdrażania tych wymagań.
 • Zapewnić szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu audytowania wymagań ISO 45001.
 • Przeprowadzić szczegółową analizę kontekstu zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych oraz kontekstu wewnętrznego firmy.
 • Zaplanować kolejne działania związane z wdrożeniem systemu zarządzania ISO 45001 z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na szkoleniach oraz informacji dotyczących otoczenia biznesowego firmy jak i poszczególnych procesów.
 • Ocenić wdrożone działania poprzez zaplanowanie i wykonanie auditów wewnętrznych.
 • Podjąć niezbędne działania korygujące.
 • Podsumować działania wdrożonego systemu ISO 45001 podczas przeglądu systemu.

Plusy samodzielnego wdrożenia ISO 45001: 

 • znajomość wdrożonego systemu ISO 45001,
 • niski koszt wdrożenia,
 • szybkie dojrzewanie systemu,
 • wysoka wiedza nt. systemu wśród personelu,
 • procesy dostosowane do organizacji, a nie organizacja do procesów.

Minusy samodzielnego wdrożenia ISO 45001:

 • czas wdrożenia: często organizacje niedoszacowują czasu, który potrzebują na wdrożenie,
 • zespół wdrożeniowy powinien posiadać doświadczenie w systemach zarządzania,
 • wymaganie dużej wiedzy: o systemach zarządzania, ISO 45001, jak wdrożyć,
 • pełne zaangażowanie w budowanie systemu.

Drugi sposób wdrożenia ISO 45001 – z pomocą konsultanta

Wybierany często ponieważ organizacje lubią stawiać na szybki czas wdrożenia oraz outsourcing zadań, którym (błędnie myśląc) nie będą musiały się zajmować. Konsultant przede wszystkim ma służyć swoją pomocą i jak mówi samo słowo konsultować.

Co musisz zrobić, by wybrać ten sposób i z pomocą konsultanta wdrożyć ISO 45001?

 • Ustalić zasady współpracy, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań w firmie oraz zapewnić niezbędne informacje, itp.
 • Przeprowadzić wewnętrzny audit oceniający aktualnie realizowane działania związane z zarządzaniem BHP – jest to zadanie konsultanta.
 • Zaplanować dalsze działania w oparciu o wynik ww. auditu, opracować harmonogram wdrażania wraz ze wskazaniem osób zaangażowanych we współpracę w poszczególnych tematach.
 • Ocenić wdrożone działania poprzez zaplanowanie i wykonanie auditów wewnętrznych.
 • Podjąć niezbędne działania korygujące.
 • Podsumować działania wdrożonego systemu zarządzania ISO 45001 podczas przeglądu systemu.

Plusy wdrożenia ISO 45001 z pomocą konsultanta:

 • szybki czas realizacji,
 • częściowy outsourcing zadań związanych z wdrożeniem ISO 45001,
 • zgodność zbudowanego systemu z normą,
 • możliwość wykorzystania doświadczenia konsultanta,
 • specjalizacja w systemach zarządzania.

Minusy wdrożenia ISO 45001 z pomocą konsultanta:

 • dodatkowe koszty,
 • osoba z zewnątrz posiadająca dostęp do dokumentacji organizacji,
 • brak wiedzy w organizacji,
 • brak wsparcia po audycie certyfikacyjnym

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Trzeci sposób wdrożenia ISO 45001 – z wykorzystaniem narzędzi Quality Austria – Polska

Nasze materiały edukacyjne oparte są na ogólnie dostępnych informacjach. Przedstawiamy je jednak w przyjazny, zrozumiały sposób i nadajemy atrakcyjną formę. Dzięki temu nasi Klienci mogą lepiej zrozumieć skomplikowane wymagania norm i samodzielnie podjąć się wdrożenia ich wymagań.

Co musisz zrobić, by wybrać ten sposób i z pomocą narzędzi Quality Austria – Polska przygotować się do certyfikacji ISO 45001?

 • Wyznaczyć pracowników zaangażowanych we wdrażanie systemu zarządzania BHP.
 • Przeprowadzić szkolenia / warsztaty z zakresu wymagań normy ISO 45001 wraz z przykładowymi case study – Quality Austria – Polska.
 • W oparciu o wiedzę ze szkoleń / warsztatów ustalić skład zespołu zaangażowanego we wdrażanie systemu, wyznaczyć lidera zespołu.
 • Opracować harmonogram wdrażania systemu opartego o wymagania ISO 45001.
 • Zaplanować szkolenia warsztatowe w poszczególnych tematach związanych z wdrażaniem systemu dla wybranych grup pracowników.
 • Zaplanować szkolenia dla auditorów wewnętrznych z zakresu audytowania systemu zarządzania BHP.
 • Ocenić wdrożone działania poprzez zaplanowanie i wykonanie auditów wewnętrznych.
 • Podjąć niezbędne działania korygujące.
 • Podsumować działania wdrożonego systemu zarządzania podczas przeglądu systemu.

Plusy wsparcia Quality Austria – Polska:

 • korzystasz z wiedzy jednostki certyfikacyjnej,
 • możesz wykorzystać liczne darmowe narzędzia oraz webinary,
 • szkolenia oraz warsztaty dopasowane do Twoich potrzeb,
 • mniejsze koszty wdrożenia,
 • znajomość wdrożonego systemu ISO 45001,
 • szybkie dojrzewanie systemu,
 • wysoka wiedza nt. systemu wśród personelu,
 • procesy dostosowane do organizacji, a nie organizacja do procesów.

Minusy wsparcia Quality Austria – Polska:

 • pełne zaangażowanie firmy we wdrożenie,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za system.

Підсумки

Podsumowując wyżej wymienione sposoby wdrożenia ISO 45001 mają swoje plusy oraz minusy. Ciężko odpowiedzieć, który sposób wybrać. Ostatecznie musisz odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Jaki jest cel wdrożenia systemu ISO 45001 w Twojej organizacji?
 • Co będzie dla mnie pod względem ekonomicznym najrozsądniejsze?
 • Gdzie otrzymasz wsparcie, którego oczekujesz? Jakie jest twoje doświadczenie?

 

qualityaustria nie tylko posiada wyżej wymienione atuty, ale przede wszystkim stawia na partnerstwo w biznesie. Dzięki któremu będziesz pewien, że audit przeprowadzą osoby nastawione na poprawę systemu w Twojej organizacji, pozycji na rynku a kontakt z jednostką i auditorem będzie profesjonalny.

Отримати сертифікацію ISO 45001

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/higiena-i-bezpieczenstwo-pracy/iso-45001-2018-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22