20. Сер 2020

5 błędów przy wdrażaniu ISO 45001:2018

Każda zmiana jest dobrą okazją do weryfikacji naszych działań, przyjrzenia się temu, co działa dobrze, a co warto byłoby zmienić.

Wdrożenie, czy przejście na nową normę ISO 45001 również jest dobrą okazją, aby uświadomić sobie jakość systemów zarządzania organizacji, „poukładanie” zachodzących w niej procesów oraz realną wartość wprowadzanych rozwiązań.

5 błędów przy wdrażaniu ISO 45001:2018 - przykłady

Na co warto zwrócić uwagę przy wdrażaniu ISO 45001:2018?

Z rozmów z uczestnikami szkoleń organizowanych przez Quality Austria-Polska oraz z rozmów z auditorami systemów zarządzania BHP wynika, że często w organizacjach określone rozwiązania istnieją tylko „na papierze”, a jeżeli już są wprowadzone, to brak organizacji konsekwencji i skuteczności w ich realizacji.

Oto kilka przyczyn i przykładów takiego stanu rzeczy:

1) Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018 dla samego wdrożenia

Ktoś w organizacji podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018. Ktoś inny został „uszczęśliwiony” funkcją, aby zadbać o to wdrożenie, a jeszcze ktoś inny odczuł na sobie konsekwencje wprowadzanych rozwiązań. I tyle. Organizacja może się pochwalić, że dba o ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, gdyż ma „wdrożoną 45-tkę”.

Przykład:

Jeżeli procesy organizacji, ich monitorowanie i rozwój będą tylko na papierze, to oczywiście nic się nie zmieni. Tak samo jak bieg sztafetowy nie ma szans na sukces, jeżeli biegacze nie potrafią szybko i skutecznie przekazywać sobie pałeczkę.

Warto przyjrzeć się w organizacji temu, co dzieje się „pomiędzy” – pomiędzy działami, pomiędzy zarządem a np. pełnomocnikiem odpowiedzialnym za system zarządzania bhp, pomiędzy behapowcem a pełnomocnikiem, pomiędzy pełnomocnikiem a pracownikami etc. Tutaj bardzo często systemy posiadają luki, przez które ucieka organizacji „efektywność” systemu.

2) Brak powiązań Systemu Zarządzania BHP z biznesem

Norma ISO 45001: 2018 wymaga podejścia proaktywnego do zagadnień ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Nie jest to „działanie wstecz”, ale wybiegające w przyszłość, uwzględniające wpływ podejmowanych działań na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i/lub gości.

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że firma z jednej strony powinna dążyć do realizacji swoich celów biznesowych, a z drugiej - każdorazowo brać pod uwagę to, jak wprowadzane zmiany w tym zakresie wpływają na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Przykład:

Firma produkcyjna decyzją zarządu i kierownika produkcji zakupiła nowoczesną, posiadającą aktualne atesty maszynę do suszenia malowanych elementów. Miało to ułatwić i przyspieszyć proces produkcji. Urządzenie okazało się jednak dla firmy czasowo bezużyteczne, a sama decyzja doprowadziła do poniesienia dodatkowych kosztów przez firmę. Dlaczego? Luką w systemie była możliwość podjęcia decyzji o zakupie bez konsultacji z pełnomocnikiem odpowiedzialnym za system zarządzania bhp oraz z głównym energetykiem. Parametry urządzenia przekraczały bowiem moc umowną zakontraktowaną z dostawcą energii, a jego podłączenie wymagało uwzględnienia dodatkowych ustawień technicznych, wprowadzenia zabezpieczeń, opracowania instrukcji, uzupełnienia ryzyk na stanowisku pracy oraz przeszkolenia pracowników.

Niezgodność w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001: 2018 polegała w tym przypadku na tym, że najwyższe kierownictwo było ponad zasadami systemu zarządzania, podczas gdy norma wymaga tego, aby do zagadnień BHP podchodzić z poziomu zarządzania organizacją.

3) Brak zaangażowania pracowników i bariery komunikacyjne

Większe zaangażowanie pracowników w tworzenie systemu zarządzania BHP jest nieodzowne do tego, aby system ten działał sprawnie, i aby rzeczywiście chronił ich zdrowie i życie.

Jego brak jest potwierdzeniem nieprawidłowości procesów zachodzących w firmie i niespełnieniem wymagań normy ISO 45001:2018.

Nawet jeżeli organizacja stara się dostosować do wymagań normy, to przeszkodą w dobrym funkcjonowaniu systemu związanego z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników mogą być bariery komunikacyjne.

Przykład:

Nie wystarczy powiedzieć pracownikom, że mają nosić kaski, czy odzież ochronną. Będzie to co prawda oznaczało spełnienie przez organizację wymagań prawnych odnośnie BHP, ale nie zagwarantuje zaangażowania pracowników w ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na pewno będzie przeszkodą do doskonalenia tych procesów. Nie jest to zaskakujące, gdyż ludzie, którym odgórnie coś się nakazuje, czy wręcz „narzuca”, z reguły niechętnie angażują się osobiście, a często przejawiają postawę na „nie”. Ludzie będą więc nosić kaski dlatego, że im kazano, a nie dlatego, że im coś grozi.

4) Działania pozorowane

Podejmowanie działań, które nie powodują zbyt dużych zmian, stanowi dla wielu ludzi obietnicę bezpieczeństwa i względnego spokoju. Takie podejście nie wnosi jednak nic nowego, nie prowokuje do rozwoju i samodoskonalenia. Przyjęcie takiej postawy przekłada się nie tylko na funkcjonowanie nas samych, ale również naszego środowiska, w tym środowiska pracy.

Przykład:

Z doświadczeń audytorów wynika, że dosyć często osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu zarządzania BHP (i nie tylko tego systemu!) spełnianie wymagań normy sprowadzają do przysłowiowego „porządku w dokumentacji”, zarówno tej w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Ich działania polegają na przykład na opracowaniu nowej procedury (najlepiej niezależnej od dotychczasowych, aby nie komplikować sprawy), aktualizacji istniejących formularzy, przygotowywaniu raportów, czy planów doskonalących procesy. Nie można im zarzucić, że nic nie robią, a jednak ich działania nie przekładają się na doskonalenie systemu.

Wdrożenie nowej normy ISO 45001: 2018 może sprzyjać zmianie starych nawyków, gdyż zniknął w niej zapis, który wymaga od nas dokumentacyjnego podejścia. Ale do tego potrzebna jest zmiana myślenia.

5) Przymykanie oczu na „drobne” uchybienia

Każdy stara się zorganizować sobie pracę tak, jak jest mu wygodnie. Czy komuś nie zdarzyło się postawić gorącą kawę obok laptopa, na którym pracuje? Skoro w związku z gorącą kawą nie zdarzyło się nic złego jednego, drugiego, trzeciego dnia, to stawiam ją w miejscu mojej pracy. Powoli przyzwyczajam się do tego ja, mój przełożony i tylko czasami pojawiający się behapowiec być może zwróci mi uwagę, że tak nie należy postępować.

Przykład:

W jednym z zakładów produkcyjnych uwagę audytora przykuła maszyna z otwartą obudową. Pracownik dla swojej wygody zostawiał maszynę otwartą ze względu na fakt, że obrabiany materiał czasami się blokował i szybciej można było dzięki temu usunąć problem. Kierownik Produkcji przymykał na to oko. W końcu wszyscy przyzwyczaili się do takiego stanu rzeczy. Dopiero uwaga audytora uświadomiła pracownikom, że otwarte urządzenie stanowi zagrożenie nie tylko dla pracownika, który je obsługiwał, ale również dla innych osób, w tym gości odwiedzających zakład.

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Підсумки

Błędy opisane w artykule oczywiście nie wyczerpują tematu. Pokazują, jak ważną rolę w ich powstawaniu odgrywają przyzwyczajenie, wygoda, czy stereotypowość myślenia.

Dlatego istotną rolę przy wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 odgrywa zmiana sposobu myślenia i wzrost świadomości osób zaangażowanych i odpowiedzialnych za to, aby ten system funkcjonował prawidłowo.

Co warto wiedzieć i umieć w związku z wdrażaniem i audytowaniem Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001?

Quality Austria-Polska opracowała projekt kompleksowego szkolenia on-line adresowanego do osób odpowiedzialnych w organizacjach za budowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Będzie on realizowany w ramach Akademii QAP – ISO 45001 od podstaw do praktyki:

Академія QAP
- ISO 45001
з нуля на практиці

Завдяки участі в цьому проекті:

  • dowiesz się jak samodzielnie wdrożyć System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018;
  • będziesz wiedzieć jak przygotować organizację do przejścia z BS OHSAS 18001 i ISO 18001 na ISO 45001;
  • zapoznasz się z wiedzą niezbędną przy integracji systemów zarządzania wg norm ISO;
  • nauczysz się jak efektywnie planować i przeprowadzać audyty wewnętrzne oraz jak praktycznie wykorzystać uzyskane dzięki nim informacje.

Перевірте, про що саме проект і що ви можете отримати, беручи участь у ньому:

https://iso45001.qualityaustria.com.pl/akademia-qap

Więcej informacji na temat ISO 45001 można znaleźć w naszym bezpłatnym e-booku ( https://iso45001.qualityaustria.com.pl/ ) i artykułach z tego zakresu:

Отримати сертифікацію ISO 45001

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/higiena-i-bezpieczenstwo-pracy/iso-45001-2018-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22