20. Сер 2020

Термінологія ISO 45001, яка спричиняє проблеми

Terminologia ISO, z którą spotykamy się w normie często jest nie do końca zrozumiała oraz formalna. Powoduje to problemy z interpretacją normy, a co za tym idzie powstają niedopowiedzenia niosące za sobą błędy w dokumentacji, komunikacji oraz zrozumieniu normy w tym również ISO 45001. Artykuł, który właśnie czytasz bierze pod lupę kilka kluczowych pojęć, które stawiają problem podczas pierwszej styczności z normą ISO 45001. Czytając zwróć uwagę na pogrubiony tekst.

Pracownik (3.3) – w terminologii ISO 45001

Z pozoru prosty termin, ale czy na pewno? Norma ISO 45001 mianem pracownika określa osobę wykonującą pracę lub działania związane z pracą, które znajdują się pod kontrolą organizacji (3.1).

 • Uwaga 1 do wpisu: są to osoby wykonujące pracę lub czynności w ramach różnych ustaleń, płatnych lub nieopłacanych, takich jak okresowo lub tymczasowo, okresowo lub sezonowo, w sposób swobodny lub w niepełnym wymiarze godzin.
 • Uwaga 2 do wpisu: Do grupy pracowników należą" najwyższe kierownictwo (3.12), osoby zarządzające i inne niż kierownicze.
 • Uwaga 3 do wpisu: Czynności związane z "pracą" lub "pracą wykonywaną pod kontrolą organizacji" mogą być realizowane przez pracowników zatrudnionych przez organizację, pracowników zewnętrznych dostawców, wykonawców, osoby fizyczne, pracowników agencji i przez inne osoby w zakresie, w jakim organizacja przejmuje kontrolę nad swoją pracą lub działaniami związanymi z pracą, zgodnie z kontekstem organizacji.

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Miejsce pracy (3.6) – w terminologii ISO 45001

Jak norma ISO 45001 określa miejsce pracy? Jest to miejsce pod kontrolą organizacji (3.1), gdzie dana osoba musi być lub iść do pracy.

 • Uwaga 1 do wpisu: Odpowiedzialność organizacji w ramach systemu zarządzania BHP (3.11) za miejsce pracy zależy od stopnia kontroli nad miejscem pracy.

 

Kontrahent (3.7) – w terminologii ISO 45001

Zwróć uwagę, że norma określa kontrahenta jako organizację zewnętrzną (3.1) świadczącą usługi na rzecz organizacji zgodnie z uzgodnionymi specyfikacjami, warunkami.

 • Uwaga 1 do wpisu: Usługi mogą obejmować między innymi prace budowlane.

 

Zagrożenie (3.19) – w terminologii ISO 45001

Zgodnie z normą ISO 45001 zagrożenie to źródło mogące spowodować obrażenia i zły stan zdrowia (3.18)

 • Uwaga 1 do wpisu: Zagrożenia mogą obejmować źródła mogące spowodować szkody lub niebezpieczne sytuacje lub okoliczności mogące potencjalnie prowadzić do obrażeń i złego stanu zdrowia.

 

Kompetencja (3.23) – w terminologii ISO 45001

Co kryje się pod słowem kompetencja? To umiejętność zastosowania wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 • Uwaga 1 do wpisu: kluczowym jest zbitek słów (wiedzy i umiejętności). Kompetentna osoba musi posiadać wiedzę oraz umiejętności, które potrafi wykorzystać w codziennej pracy w celu osiągnięcia końcowego efektu.

Outsourcing (3.29) – w terminologii ISO 45001

Norma ISO 45001 określa outsourcing jako dokonywanie uzgodnień, w których zewnętrzna organizacja (3.1) pełni część funkcji organizacji lub proces (3.25)

 • Uwaga 1 do wpisu: organizacja zewnętrzna jest poza zakresem systemu zarządzania (3.10), chociaż zlecona funkcja lub proces jest objęty zakresem.

 

Incydent (3.35) – w terminologii ISO 45001

ISO 45001 określa incydent jako wystąpienie wynikające z lub w trakcie pracy, które może lub powoduje obrażenia i zły stan zdrowia (3.18).

 • Uwaga 1 do wpisu: Zdarzenie, w którym występują obrażenia i zły stan zdrowia, jest czasem określane jako "wypadek".
 • Uwaga 2 do wpisu: incydent, w którym nie występują obrażenia i zły stan zdrowia, ale istnieje możliwość, że można to uczynić, może być określany jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe.
 • Uwaga 3 do wpisu: Chociaż może wystąpić jedna lub więcej niezgodności związanych z incydentem, incydent może również wystąpić, gdy nie ma niezgodności.

Підсумки

Pozornie proste terminy mogą sprawiać nie lada kłopoty, jeśli nie zinterpretujemy ich poprawnie. Warto zwrócić uwagę na terminologie zawartą w normie ISO 45001:2018, by podczas zapoznawania się z nią, nie popełnić błędów przy wdrożeniu.

Отримати сертифікацію ISO 45001

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/higiena-i-bezpieczenstwo-pracy/iso-45001-2018-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22