21. Сер 2020

Як перейти з OHSAS 18001 на ISO 45001?

Co warto wiedzieć i co trzeba zrobić, jeżeli to my jesteśmy odpowiedzialni za przejście na ISO 45001?

Już wiadomo, że w związku z COVID-19, 3-letni okres przejścia z norm BS OHSAS 18001 i ISO 18001 na ISO 45001 został wydłużony o 6 miesięcy. Oznacza to, że terminem granicznym dla firm certyfikowanych, aby przejść na nową normę, jest aktualnie 30 września 2021 r.

Na jakim etapie są firmy chcące przejść z normy OHSAS 18001 na ISO 45001?

Różnym. Z przeprowadzonej przez nas w maju 2020 r. ankiety wynika, że 50% organizacji nie jest jeszcze przygotowana do przejścia na nową normę. Tylko 10% firm zdążyło wdrożyć wymagania ISO 45001 i tym samym zmodyfikować funkcjonowanie swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Przejście na ISO 45001 – o czym warto wiedzieć?

Na pewno warto przyjrzeć się kilku podstawowym różnicom między OHSAS 18001 a ISO 45001.

W normie ISO 45001 w porównaniu z OHSAS 18001:

 • Przesunięty został przede wszystkim punkt ciężkości związany z myśleniem o zarządzaniu systemem BHP - z reaktywnego na proaktywne. Oznacza to większą koncentrację organizacji na tym, co się może wydarzyć, na działaniu „do przodu”, a nie „wstecz”.
 • Podobnie jak w innych normach ISO takich, jak np. ISO 9001, czy ISO 14001, wymagania ISO 45001 są uporządkowane zgodnie z ANNEX SL. Oznacza to możliwość wykorzystania przy wdrażaniu ISO 45001 doświadczeń z ISO 9001 i/lub ISO 14001, a także łatwiejszą integrację tych systemów.
 • Z perspektywy norm ISO istotne jest podejście oparte na zarządzaniu procesowym, podchodzącym всебічно do całej firmy. Przedstawiając to obrazowo można powiedzieć, że wg norm ISO organizacja jest jednym organizmem, który powinien zmierzać w jednym wyznaczonym kierunku.
 • Skoro firmę należy traktować jako jeden organizm, to zgodnie z ISO 45001 powinna się zmienić perspektywa w zarządzaniu BHP w taki sposób, że staje się ono integralną częścią zarządzania firmą i zawsze powinno być brane pod uwagę w kontekście realizacji jej celów biznesowych.
 • Zgodnie z ISO 45001 organizacja zobowiązana jest rozpoznać i uwzględniać wymagania wszystkich zainteresowanych stron mających jakikolwiek związek z ochroną zdrowia i zachowaniem bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów, gości.
 • Całościowe (holistyczne) podejście zakłada także większy udział pracowników w opracowywaniu zasad BHP i kształtowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.
 • ISO 45001 uwzględnia ryzyka (oraz szanse!) w kontekście całej organizacji, a nie tylko te związane z wykonywaniem pracy na określonym stanowisku.
 • Tak, jak w ISO 9001 i ISO 14001, norma ISO 45001 większą wagę przywiązuje do takich czynników jak: kompetencje pracowników і kształtowanie świadomości i odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach systemu zarządzania BHP.

Bez względu na różnice istniejące między normami, System Zarządzania BHP zbudowany już w oparciu o normę OHSAS 18001 stanowi dobry punkt wyjścia i solidną podstawę do przejścia na normę ISO 45001.

Co nam może ułatwić przejście z normy OHSAS 18001 na ISO 45001?

Dobrze jest zabrać się do przejścia na ISO 45001 metodycznie i krok po kroku. Traktując to przejście jako określony projekt możemy zaplanować poszczególne kroki oraz oszacować związane z nimi ryzyka (ryzykiem może być na przykład istotna zmiana w zarządzie firmy czy duża rotacja pracowników), a następnie monitorować realizację, na bieżąco komunikując się z uczestnikami całego projektu i modyfikując działania, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Dzięki takiemu podejściu będziemy w stanie szybko zareagować w momencie pojawienia się zagrożenia oraz uwzględnić zachodzące zmiany w naszych planach tak, aby zmieścić się w czasie, jeżeli chodzi o wdrożenie Systemu Zarządzania BHP.

Co należy zrobić, żeby przejść z normy OHSAS 18001 na ISO 45001?

Kroki, które należałoby podjąć przystępując do przejścia na ISO 45001 są następujące:

1) Przeanalizujmy otoczenie biznesowe (kontekst organizacji) pod kątem jego wpływu na spełnienie wymagań w obszarze BHP, a także oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron.

2) Poddajmy analizie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie naszej firmy/organizacji.

3) W oparciu o ustalenia wynikające z podjętych wcześniej działań (krok 1 i 2) określmy, jakie w kontekście ochrony zdrowia/życia oraz bezpieczeństwa, występują ryzyka i szanse.

4) Ustalmy, jakie mogą być sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą mieć miejsce oraz jak można by te zagrożenia ograniczyć.

5) Określmy, jakie procesy, na które dana organizacja ma wpływ, mają być objęte Systemem Zarządzania BHP, czyli jaki ma by zakres tego systemu.

6) Powiążmy zagadnienia BHP z procesami w firmie, a jeśli jest to konieczne, ustanówmy procesy specyficzne dla BHP, przeanalizujmy ryzyka związane z BHP dla tych procesów i w oparciu o wynik tej oceny zaplanujmy niezbędne działania.

7) Określmy, jakie mają być podstawowe wskaźniki wydajności dla procesów.

8) Wykorzystajmy narzędzia oraz dobre i sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w obecnym systemie do tego, by zbudować doskonalszy System Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Підсумки

Przejście na nową normę nie musi polegać na rewolucji systemu. Jeżeli coś już w firmie dobrze funkcjonuje, to po co to zmieniać? Dobrze jest jednak być świadomym pewnych faktów i procesów, jak chociażby różnic między OHSAS 18001 a ISO 45001, po to, by sobie i innym zaoszczędzić stresu, niepotrzebnej straty czasu i dodatkowych kosztów.

Akademia QAP - ISO 45001 od podstaw do praktyki oraz baza wiedzy

Jeżeli osoba odpowiedzialna za wdrożenie Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 będzie mieć wątpliwości i pytania, może szukać odpowiedzi na nie na własną rękę lub starać się wymieniać doświadczenia z innymi i/lub doszkalać się.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za przejście na normę ISO 45001 przygotowaliśmy specjalny projekt kompleksowego szkolenia on-line adresowanego do osób odpowiedzialnych w organizacjach za budowanie, utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Академія QAP
- ISO 45001
з нуля на практиці

Завдяки участі в цьому проекті:

 • dowiesz się jak samodzielnie wdrożyć System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018;
 • będziesz wiedzieć jak przygotować organizację do przejścia z BS OHSAS 18001 i ISO 18001 na ISO 45001;
 • zapoznasz się z wiedzą niezbędną przy integracji systemów zarządzania wg norm ISO;
 • nauczysz się jak efektywnie planować i przeprowadzać audyty wewnętrzne oraz jak praktycznie wykorzystać uzyskane dzięki nim informacje.

Перевірте, про що саме проект і що ви можете отримати, беручи участь у ньому:

https://iso45001.qualityaustria.com.pl/akademia-qap

Więcej informacji na temat ISO 45001 znajdziesz w naszym bezpłatnym e-booku ( https://iso45001.qualityaustria.com.pl/ ) oraz artykułach Quality Austria-Polska:

Отримати сертифікацію ISO 45001

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/higiena-i-bezpieczenstwo-pracy/iso-45001-2018-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22