17. Сер 2020

ISO 45001 - що це і що потрібно знати?

Niezależnie od miejsca i charakteru pracy jaką wykonujemy, większość z nas przebywa w niej minimum 8 godzin dziennie. Dlatego też, każdy oczekuje, by miejsce pracy było bezpieczne i nie wpływało negatywnie na zdrowie. Mówiąc „bezpieczne”, od razu nasuwają się sformułowania: „prawo”, „zasady BHP”, „przepisy BHP” itp. A czy w puli tych skojarzeń znajduje się również „ISO 45001”?

Зміст:

 1. ISO 45001 – co to jest?
 2. ISO 45001 – dla kogo jest przeznaczona?
 3. Przejście z OHSAS/ ISO 18001 do nowej normy ISO 45001
 4. Co różni ISO 45001 od jej poprzednich odpowiedników OHSAS/ ISO 18001?
 5. Co łączy ISO 45001 z innymi standardami ISO?

ISO 45001 – co to jest?

„ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania” jest to standard wydany w marcu 2018 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma ta charakteryzuje wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Zawiera również wytyczne, które dotyczą jej stosowania, by dana organizacja, m.in. poprzez zapobieganie chorobom i urazom, mogła w sposób ciągły poprawiać wyniki w obszarze BHP. Dzięki działaniom zapewniającym bezpieczeństwo w miejscach pracy, firmy podnoszą konkurencyjność oraz poprawiają swój wizerunek „w oczach” pracowników i klientów.

ISO 45001 – dla kogo jest przeznaczona?

Normę ISO 45001 może stosować każda organizacja, niezależnie od wielkości, charakteru prowadzonej działalności, czy też rodzaju. Mając na uwadze czynniki dotyczące:

 • kontekstu w jakim działa dana organizacja;
 • oczekiwań oraz potrzeb pracowników organizacji i innych stron zainteresowanych,

standard ISO 45001 ma zastosowanie do ryzyk związanych z obszarem BHP, które są pod stałym nadzorem organizacji.

Przejście z OHSAS/ ISO 18001 do nowej normy ISO 45001

Dotychczas obowiązującymi standardami, które określały wymagania dla systemu BHP były:

 • BS OHSAS 18001:2017 – standard opublikowany przez British Standards Institution,
 • PN-N 18001:2004 – standard polski opublikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zmiana nastąpiła dnia 12 marca 2018 roku. Wówczas została wydana zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – ISO 45001:2018, która zastępuje poprzednie standardy.

Od oficjalnej daty publikacji ISO 45001:2018 liczony jest też okres przejściowy, by móc dostosować się do nowych wymagań normy. Dlatego też wszystkie organizacje, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP wg. wymagań BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 i chciałyby zachować jego ważność, powinny poddać dotychczas funkcjonujący system procesowi migracji (przejścia) do normy ISO 45001 najpóźniej do dnia 11 marca 2021 roku.

Po tym terminie, certyfikaty dla norm BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 stracą ważność.

11 marca 2021 r. to również data całkowitego zakończenia procesu certyfikacji (łącznie z wyjaśnieniem potencjalnych niezgodności).

Co różni ISO 45001 od jej poprzednich odpowiedników OHSAS/ ISO 18001?

Do głównych zmian jakie zaszły w normie ISO 45001 w stosunku do poprzednich standardów BHP, należą m.in.:

 • Uwzględnienie punktu dotyczącego kontekstu organizacji w zarządzaniu BHP;
 • Przyjęcie struktury normy - numeracji rozdziałów, układu wymagań - zgodnej z HLS (jest to ułatwienie dla organizacji posiadających więcej systemów zarządzania);
 • Przywództwo - wzrost nacisku na zaangażowanie i rolę kierownictwa w zarządzaniu BHP, m.in.:
  • Kierownictwo przejmuje pełną odpowiedzialność, by zapobiegać wypadkom przy pracy i innym dolegliwościom zdrowotnym, a także ma zapewnić bezpieczne i higieniczne miejsca pracy /działań,
  • Kierownictwo zapewnia, by system zarządzania BHP był zintegrowany z procesami biznesowymi organizacji;
 • Poszerzenie wymagań związanych z komunikacją;
 • Zwiększenie nacisku na planowanie zmianami (np. za pomocą przeglądania ich konsekwencji);
 • W ISO 45001 uwzględniono planowanie ryzyk i szans w odniesieniu do pracowników, innych stron zainteresowanych oraz samej organizacji (m.in. wpływ na ciągłość działania, czy też naruszenie reputacji firmy).

 

Отримати сертифікацію ISO 45001

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/higiena-i-bezpieczenstwo-pracy/iso-45001-2018-systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy/

Co łączy ISO 45001 z innymi standardami ISO?

Nowy standard ISO 45001:2018 jest kompatybilny z innymi nowymi normami ISO:

 • Systemem Zarządzania Jakością – ISO 9001:2015 oraz
 • Systemem Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001:2015.

Wszystkie wymienione normy łączy jednolita struktura, która jest zgodna ze standardem HLS (z ang. High Level Structure). W normach wydanych po roku 2013, panuje również taka sama struktura – numeracja rozdziałów i układ wymagań. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia organizacjom zintegrowanie systemów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz BHP.

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22