21. Сер 2020

ISO 38200:2018 – przejrzystość łańcucha od momentu pozyskania drewna do chwili dotarcia do klienta końcowego

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. ISO) opublikowała 30 października 2018 nową normę nad którą pracowano już od kilku lat. Została opracowana przez Komitet Techniczny ISO/PC 287, Łańcuch pochodzenia drewna i produktów drewnopochodnych. Dr Jorge E. R. Cajazeira, przewodniczący komitetu technicznego ISO, powiedział, że ISO 38200 “pomoże nabywcom śledzić drewno z różnych źródeł, pomagając w ten sposób uniknąć wprowadzania drewna z nielegalnych źródeł do łańcucha dostaw”.

ISO 38200:2018 - po co kolejna norma? 

 

Zanim norma została zatwierdzona pojawiało się wiele pytań, jak na przykład: „Po co nowa norma? Istnieją przecież już dwa dobrze funkcjonujące systemy śledzenia pochodzenia produktów leśnych, z których każdy ma swój własny system nadzoru łańcucha dostaw: FSC® (ang. Forest Stewardship Council®) oraz PEFC (ang. Programme for the Endorsement of Forest Certification). Wiele firm posiada podwójną certyfikację, czyż więc kolejny system to nie o jeden za dużo?”

Intencją normodawcy było opracowanie standardu zbliżonego do innych norm określających wymagania dla systemów zarządzania, stąd ułatwiającego podmiotowi wdrażającemu integrację z już funkcjonującym systemem. Kolejnym atutem nowej normy jest elastyczność w wykorzystywaniu surowca posiadającego zróżnicowany status. Pozwala użytkownikom zakwalifikować materiał do następujących grup:

  • Zweryfikowany –istnieją dowody, potwierdzające że materiał spełnia wymagania systemu należytej staranności.
  • Zgodny – spełnia ogólnodostępne wymagania wyznaczone przez organizację.
  • Certyfikowany – spełnia wymagania określonego systemu certyfikacji.
  • Zrecyklingowany – jeśli został odzyskany lub w jakiś inny sposób pozyskany z odpadów.

 

 

W ten sposób Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) stworzyła kolejny ważny, rozpoznawalny i obowiązujący na całym świecie standard. Reguluje on przekazywanie informacji w całym łańcuchu produktów z drewna i produktów drewnopochodnych, których identyfikowalność staje się bardziej przejrzysta, a dowód pochodzenia i legalności jest gwarantowany poprzez ciągłe monitorowanie łańcucha dostaw. Oprócz ogólnych aspektów systemu zarządzania, norma klasyfikuje również kryteria społeczne, środowiskowe i wymagania dotyczące systemu należytej staranności DDS.

ISO 38200:2018 to niezależność oraz mniej dodatkowych opłat

Nowa norma ISO dostarcza konsumentom informacji na temat pochodzenia drewna w kupowanych przez nich produktach. Zapewnia ona wspólne ramy certyfikacji i umożliwia uczestnikom łańcucha dostaw drewna mówienie tym samym językiem. Powinna zagwarantować tym podmiotom niezależność od organizacji pozarządowych i innych grup nacisku stojących za wspomnianymi wcześniej systemami FSC i PEFC. Nie dotyczy zarządzania lasami. Ponadto w procesie certyfikacji według ISO 38200 nie wymaga się opłat za stosowanie logotypu, ponieważ etykietowanie nie występuje w tym schemacie certyfikacji.

Zdobądź certyfikat FSC® CoC, PEFC

Більше інформації про сертифікацію можна знайти за посиланням: https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/srodowisko-i-energia/fsc-coc/
Хочете дізнатись більше про сертифікацію PEFC? Посилання:  https://www.qualityaustria.com.pl/certyfikacja/srodowisko-i-energia/pefc-coc/

Dzięki ISO 38200:2018 trafisz do klientów wybierających świadomie

 

Przedsiębiorstwa będą mogły faworyzować drewno pochodzące z legalnych i prawidłowo zarządzanych źródeł, dając w ten sposób impuls dla rozwój przemysłu, zaś konsumenci, u których w ewidentny sposób wzrosła świadomość ekologiczna, będą mogli świadomie wybierać produkty, których wytwórca gwarantuje pochodzenie drewna ze źródeł zrównoważonych, co prawdopodobnie zwiększy dochody firm, które na certyfikację ISO 38200 się zdecydują.

ISO 38200 to metoda na śledziennie legalnego pochodzenia produktu

Przy wielu podmiotach zaangażowanych w łańcuch pochodzenia produktu i przy wielu różnych rodzajach drewna śledzenie wyrobu aż do pochodzenia z legalnych źródeł jest bardzo złożone. W identyfikacji może pomóc solidna metoda śledzenia pochodzenia produktu opisana w nowej normie. Zachęcamy więc do kontaktu z naszą Jednostką. Zapraszamy na szkolenia i oferujemy przeprowadzenie całego procesu certyfikacji według ISO 38200:2018. Bo warto się wyróżnić na tle konkurencji, która jeszcze nie wie o nowym standardzie i atutach, które on zapewnia.

Autor:
Томаш Рихлий

Interesuje Cię certyfikacja ISO 38200? Chcesz wiedzieć więcej? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22