20. Сер 2020

Najważniejsze kompetencje, jakie powinien posiadać auditor ISO 45001

Teoretycznie, auditorem ISO 45001 może być każda osoba. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ o ile uzyskanie samego certyfikatu auditora wewnętrznego jest dość łatwe, o tyle posiadanie innych ważnych kompetencji nie jest już tak oczywiste. Jakie to kompetencje? W tym artykule przedstawimy 5 najważniejszych, które każdy auditor powinien posiadać, by dobrze pełnić swoją funkcję.

Niezależnie od tego, czy dana firma planuje od początku wdrożyć ISO 45001, czy też przejść na nowy standard z istniejącego do tej pory systemu OHSAS, powinna wyznaczyć osobę spośród personelu, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie wdrożonego systemu. Mowa tu o audytorze, który będzie sprawnie auditował system BHP wewnątrz firmy.

Funkcję auditora może pełnić każdy pracownik, niezależnie od wykonywanej pracy lub zajmowanego stanowiska. Tak więc, nieważne czy jest to szeregowy pracownik, czy kierownik danego działu – najważniejsze jest, by osoba była kompetentna i dobrze wypełniała powierzone jej zadania. Dobrze jest też, jeśli kandydat na auditora ma dobry kontakt m.in. z osobami zarządzającymi albo… sam zarządza danym obszarem firmy – może mu to znacznie ułatwić pracę, gdyż będzie miał m.in. większy wpływ na wprowadzanie pewnych zmian w firmie.

Kompetencje auditora ISO 45001

Niewątpliwie pierwszym krokiem do pełnienia funkcji auditora jest przejście określonego szkolenia, by w rezultacie zyskać odpowiednie uprawnienia (potwierdzone certyfikatem auditora wewnętrznego). Jednak najważniejsze są: wiedza, doświadczenie i umiejętności auditora. Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych kompetencji , które powinien posiadać auditor, by dobrze i efektywnie wykonywać swoją pracę.

ZNAJOMOŚĆ NORMY ISO 45001

Auditor systemu zarządzania BHP musi znać wymagania normy ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna, żeby prawidłowo audytować dane obszary i procesy. Nie chodzi o to, by treść całego standardu umieć na pamięć, ale jej biegła znajomość znacznie ułatwi pracę. Ważne jest, żeby auditor rozumiał co kryje się pod poszczególnymi punktami normy ISO 45001 i umiał je odpowiednio interpretować.

Dany auditor może być:

 • dotychczasowym auditorem systemu zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami OHSAS 18001,
 • auditorem innych systemów zarządzania ISO ( np. ISO 9001, ISO 14001 itd.)
 • osobą dopiero rozpoczynającą przygodę z audytowaniem.

Niezależnie od tego, z którą z powyższych sytuacji auditor się utożsamia, w pierwszej kolejności powinien zaznajomić się z wymaganiami normy ISO 45001. Niewątpliwie pomogą w tym wszelkiego rodzaju szkolenia i warsztaty związane z przeglądem, wdrażaniem i auditowaniem wymagań ISO 45001.

ZNAJOMOŚĆ NORMY ISO 19011

Norma ISO 45001 określa wymagania jakie powinny być spełnione, by system zarządzania BHP działał poprawnie. Jednak auditor powinien również wiedzieć, w jaki sposób ma realizować same audity. W tym celu niezbędna jest znajomość standardu ISO 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”. Norma ta jest swego rodzaju przewodnikiem po auditowaniu i zawiera wszystkie wymagania i zasady, zgodnie z którymi auditor powinien przeprowadzać audity. W standardzie ISO 19011 znajdują się kompleksowe informacje dotyczące m.in:

 • zasad auditowania,
 • zarządzania programem auditów,
 • przeprowadzania auditu,
 • kompetencji i oceny auditorów.

POSIADANIE KOMPETENCJI BRANŻOWYCH

Kolejnym niezbędnym obszarem, w którym powinien specjalizować się auditor ISO 45001 to znajomość branży, w której pracuje. Dobrze by było, gdyby auditor był ekspertem w swoim fachu (jednak nie jest to konieczne) i znał obszary, procesy, działania, które będzie auditować. Oprócz tego, powinien orientować się w swojej branży również pod kątem BHP. Dla przykładu, w firmie z branży spożywczej najlepiej, gdy audytorem ISO 45001 będzie osoba, która specjalizuje się w tym zakresie (lub zna specyfikę branży) - wówczas będzie ona wiedziała jakie procesy są ważne, w których działaniach np.:

 • występują duże zagrożenia pod kątem BHP
 • na które elementy w szczególności należy zwrócić uwagę, by funkcjonowały one poprawnie w odniesieniu do zasad BHP.

Oczywiście, należy też pamiętać, że w ostateczności wszystkie działania, obszary, procesy muszą spełniać wymagania ISO 45001.

Tak więc, auditor ISO 45001 powinien posiadać odpowiednią wiedzę (lub mieć do niej dostęp) i doświadczenie branżowe dotyczące m.in.:

 • wszelkich dokumentów takich, jak np.: procedur, instrukcji, przepisów (również przepisów BHP)
 • technologii
 • procesów, które zachodzą w firmie,
 • usług, produktów.

 

Oprócz tego niezbędna jest znajomość procesów w odniesieniu do zasad BHP np.:

 • zagrożeń dla środowiska pracy,
 • zagrożeń dla pracowników, podwykonawców,
 • bezpieczeństwa osób przebywających na terenie firmy.

POSIADANIE KOMPETENCJI MIĘKKICH

Oprócz fachowej znajomości norm ISO 45001, ISO 19011, przepisów BHP, czy też zagadnień branżowych, ważne są też kompetencje miękkie auditora. Tak naprawdę, mowa tu o wszystkich umiejętnościach, które mogą wspomóc auditora w wykonywaniu swojej pracy. Poniżej kilka przykładów:

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Auditor przeprowadzając audit musi zbadać dany obszar/proces w określonym czasie, by uzyskać odpowiednie informacje. Dla niektórych praca pod presją czasu może okazać się bardzo wyczerpująca, w związku z tym umiejętność radzenia sobie ze stresem jest bardzo przydatna.

KOMUNIKATYWNOŚĆ

Jedną z metod pozyskiwania informacji jest rozmowa z auditowaną osobą. Dlatego też auditor, który lubi przebywać między ludźmi, potrafi z nimi odpowiednio rozmawiać (np. wie jak zadać odpowiednie pytania, by uzyskać odpowiednie informacje zwrotne) nie będzie miał problemu z taką formą realizacji auditów.

PRACA ZESPOŁOWA

Audity nie są realizowanie przez jednego, lecz zwykle przez kilku auditorów. Umiejętność współpracy i pracy w grupie jest bardzo ważna, szczególnie wtedy, gdy do zrealizowania danego punktu planu auditu jest przydzielonych np. dwóch auditorów. Wówczas muszą oni z sobą współpracować i rozdzielić poszczególne zadania w taki sposób, żeby w efekcie spełnić określone cele planu.

Kompetencji miękkich jest znacznie więcej, jednak brak którejś z nich nie dyskwalifikuje danej osoby z funkcji auditora. Po prostu jest to obszar samodokształcania, w którym każdy auditor powinien rozwijać się i doskonalić we własnym zakresie. Oczywiście nie należy zapominać o praktyce, której przybywa z każdym kolejnym realizowanym auditem.

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

POSTAWA AUDITORA

Jest to jeden z bardziej skomplikowanych obszarów. Dlaczego? Ponieważ postawy nie do końca można się nauczyć. Są to wszystkie cechy, zachowania, przyzwyczajenia, stosunek do życia wobec danych zjawisk i osób – czyli elementy, których nie da się wyuczyć. Na odpowiednią postawę auditora składają się cechy takie jak np.:

 • staranność,
 • uczciwość,
 • wyrozumiałość,
 • zdrowy rozsądek,
 • poufność,
 • spostrzegawczość itd.

Підсумки

Oprócz odpowiedniego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, każda osoba na stanowisku auditora ISO 45001 powinna wykazać się odpowiednimi kompetencjami, które są niezbędne w tej pracy, a więc:

 • znać wymagania normy ISO 45001
 • znać wytyczne normy ISO 19011
 • posiadać kompetencje branżowe (również pod kątem przepisów BHP)
 • posiadać kompetencje miękkie
 • wyróżniać się odpowiednią postawą.

 

Należy jednak pamiętać, że znajomość norm, przepisów i tematów związanych z auditowaną branżą jest niezbęda w pracy auditora.

Z kolei jeśli chodzi o kompetencje miękkie niski poziom którejś z nich nie dyskwalifikuje osoby do pełnienia funkcji auditora.

Najważniejsze jednak jest to, aby każdy auditor (niezależnie od stażu) starał się pracować nad sobą, doskonalił się i podnosił swoje kompetencje.

Tak więc, ważne są elementy:

 • ciągła praca nad sobą,
 • rozwój poszczególnych kompetencji,
 • poszerzanie doświadczenia i rozwój w audytowaniu,
 • poszerzanie doświadczenia i rozwój w tematyce branżowej.

Дізнайтеся більше про сертифікацію ISO 45001.

Хочете дізнатись більше про ISO 45001. Перегляньте нашу статтю: https://www.qualityaustria.com.pl/iso-45001-co-to-jest/

Ви зацікавлені в сертифікації ISO 45001? Ви хочете знати більше? 
Я відповім на ваші запитання, проконсультую та запропоную рішення з урахуванням ваших потреб.

Напишіть або зателефонуйте:

Якуб Хабрашка
Спеціаліст з сертифікації та навчання
пошта: jakub.habraszka@qualityaustria.com.pl
телефон: 505 424 202

Nie znaleziono siatki dla: wso-news-slider.

+43 732 34 23 22