ISO 14001: 2015 - що варто знати? - Якість Австрія Польща
04. Лип 2022

Охорона навколишнього середовища

ISO 14001: 2015 - що варто знати?

Завдяки публікації про ISO 14001 під назвою «ISO 14001: 2015. Зміни - все, що вам потрібно знати ”ви дізнаєтесь про найважливіші аспекти, в які варто внести зміни, перш ніж продовжити повторну сертифікацію або сертифікацію системи управління навколишнім середовищем ISO 14001 у поточній версії стандарту. Автори доклали максимум зусиль, щоб дослідження було зрозумілим незалежно від рівня підготовки та знань.

Це наше друге дослідження щодо перегляду стандартів. Цього разу тема публікації – перегляд стандарту систем управління навколишнім середовищем, тобто ISO 14001:2015.
Представляємо вашій увазі дослідження, мета якого – ознайомити вас із масштабом змін, зокрема з ідеєю змін у сфері управління навколишнім середовищем. Наш досвід у сфері сертифікації систем менеджменту на відповідність новим версіям ISO 9001 та ISO 14001 дозволяє зосередитися на найважливіших питаннях, які часто є ключовими факторами успіху, що підтверджують ефективне виконання вимог та отримання сертифікату.
Наша мета не полягає в тому, щоб надати вам інтерпретацію вимог, тому що це неможливо зробити надійно у вигляді єдиної інтерпретації для всіх галузей, типів організацій тощо. Сама ідея стандарту не дозволяє для єдиного підходу. Налагодження індивідуального підходу з урахуванням середовища організації у співвідношенні з вимогами стандарту відображатиме успіх у застосуванні вимог стандарту.

Зміст

 • вступ
 • Основа для внесення змін до ISO 14001:2015
 • Підготовка до внесення змін до ISO 14001:2015
 • Підхід до впровадження вимог ISO 14001:2015
 • Модель системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015
 • Структура стандарту ISO 14001: 2015
 • Контекст - розуміння організації та її контексту відповідно до стандарту ISO14001: 2015
 • Сфера застосування системи екологічного менеджменту ISO 14001: 2015
 • Операційне планування, контроль і нагляд згідно з ISO14001: 2015
 • Планування процесу згідно ISO 14001: 2015
 • Готовність та реагування на надзвичайні ситуації відповідно до ISO 14001:2015
 • Оцінка відповідності стандарту ISO 14001:2015
 • Удосконалення

Шановні читачі,

Щороку в осінньо-зимовий період у ЗМІ піднімається тема перевищення допустимих норм вмісту отруйних речовин у повітрі. Споживачі все частіше вибирають продукти з маркуванням «еко», а компанії, які погіршують навколишнє середовище, втрачають суспільну довіру. Життя нас самих або наших дітей і онуків у незабрудненому середовищі набуває все більшого значення для всіх нас. Охорона навколишнього середовища також стає все більш важливою для суспільства в Польщі.

Велика відповідальність за здорове довкілля покладається на власників і людей, які керують такими компаніями. Їхні рішення щодо захисту навколишнього середовища, безсумнівно, будуть помічені зовнішнім середовищем, а також їхніми підрядниками.
Кожна компанія вже має відповідати ряду вимог щодо відповідальності за навколишнє середовище. Для ефективного управління цим процесом може бути використана модель системи управління навколишнім середовищем, заснована на вимогах ISO 14001, яка разом із стандартом управління якістю (на основі Додатку SL) була ретельно переглянута. Основним припущенням ISO 14001: 2015 є досягнення стану балансу між навколишнім середовищем, суспільством, економікою та підходом, що ґрунтується на оцінці ризику.
Ці зміни дуже помітні порівняно з вимогами попереднього стандарту ISO 14001 від 2004 року. Зміна стандарту продиктована не лише потребою часу та змінами, які відбулися в глобальному світі, а й розвитком економік ( наприклад китайська економіка) або бізнес-моделі, використання яких має полегшити управління компаніями. Однак перед тим, як розпочати аудит з метою сертифікації чи продовження вже отриманого сертифікату, рекомендую прочитати цю електронну книгу.
Електронну книгу розроблено за участю наших аудиторів у Польщі та в усьому світі. Ми використали досвід уже проведених аудитів на відповідність вимогам цього нового стандарту. Акредитація Quality Austria на проведення аудитів на відповідність вимогам нового стандарту ISO 14001: 2015 дозволить усім нашим клієнтам отримати значення, які можна вивести з нашого попереднього досвіду аудиту.

Бажаю приємного читання,
Мірослав Бєньошек
Президент Правління Quality Austria - Polska Sp. z o. o

вступ

Останнє, третє видання стандарту ISO 14001 побачило світ через досить тривалий проміжок часу - попередня версія була переглянута та введена зі змінами в 2004 році. Відносно тривалий період між переглядами також призвів до того, що зміни, внесені в стандарт, були настільки значні, що мова йде про так звану велику ревізію. Зміни в стандарті ISO 14001 щодо структури документа базуються на Anneks SL, що, як і у випадку з ISO 9001, викликає майже повну зміну змісту стандарту.

Міжнародна організація ISO встановила такі основні цілі перегляду стандарту:

 • гармонізація – орієнтація та підтримання відповідності т. зв Структура високого рівня - вказівки Anneks SL,
 • підхід, заснований на ризику,
 • розміщення екологічного менеджменту в стратегічному управлінні організацією,
 • роблячи акцент на інтеграції екологічного менеджменту в бізнес-процеси,
 • Ведення доказів здійснення ефективних природоохоронних дій за допомогою використання ключових показників,
 • встановлення підходу життєвого циклу як пріоритету,
 • зовнішня комунікація / звітність як інструмент для відновлення довіри до організацій і систем.

Основа для внесення змін до ISO 14001:2015

Основними припущеннями для систем управління навколишнім середовищем є досягнення стану рівноваги між:

 • навколишнє середовище,
 • суспільство,
 • економіка.

Баланс у рамках глобалізації вважається важливим і спрямований на задоволення потреб нинішнього покоління таким чином, щоб не зменшити шанси майбутніх поколінь задовольнити свої потреби.
Концепція трьох стовпів, які є метою сталого розвитку, відображена в стандарті екологічного менеджменту. Порівнюючи дві редакції стандартів (останню від 2015 року та попередницю від 2004 року), на початку можна помітити сім ключових сфер/змін:

Підготовка до внесення змін до ISO 14001:2015

IAF ID 10: 2015 надає вказівки щодо планування процесу переходу від ISO 14001: 2004 до ISO 14001: 2015. Він був підготовлений Міжнародним форумом з акредитації (IAF) у співпраці з ISO / TC 207 / SC 2. Метою цього документа є надання знань, необхідних для підготовки до впровадження вимог ISO 14001: 2015. На початку варто усвідомити масштаби змін у вищезгаданому стандарт, і це стосується таких областей, як:

 • Екологічний менеджмент - стратегічний підхід

Читання стандарту чітко показує зростаючу важливість екологічного менеджменту в процесах планування. Запроваджені нові вимоги щодо розуміння контексту організації та впливу зацікавлених сторін мають діаметральний вплив на сприйняття екологічних загроз з боку організації, а також на вплив середовища на організацію. Включення зацікавлених сторін на етапі планування означає, серед іншого, врахування вимог державних органів, адміністрації чи інших впливів, які можуть становити джерело загрози для організації, або визначити шанси взяти.

 • Лідерство

Це новий розділ стандарту, який також покликаний підвищити ранг систем управління серед керівників, у т.ч. чітко поклавши на них відповідальність за виконання вимог.

 • Охорона навколишнього середовища

Вимоги до організацій у сфері екологічного менеджменту встановлюються на більш високому рівні. Водночас стандарт вказує на діяльність із захисту навколишнього середовища, як-от: запобігання забрудненню, стале використання ресурсів, пом’якшення впливу клімату та адаптація до зміни клімату, захист біорізноманіття тощо.

 • Наслідки природоохоронної діяльності

Пояснено підхід постійного вдосконалення. Стандарт зосереджений на покращенні впливу на навколишнє середовище щодо декларацій, викладених у Політиці організації. Звичайно, слід мати на увазі вплив контексту на формулювання політики.

 • Життєвий цикл

Обсяг впливу та нагляду за впливами значно розширено в стандарті. Використання продуктів і вплив послуг, що надаються організацією, повинні бути розширені, щоб охопити весь життєвий цикл. На практиці ця сфера вже існує в багатьох галузях промисловості, і в діяльність організації впроваджуються нормативні акти - наприклад, застосування актів щодо регулювання поводження з упаковкою або відходами електронного обладнання.

 • Спілкування

Повідомлення про принципи поводження з навколишнім середовищем, запобігання загрозам і впливу з широкої точки зору персоналу, що працює від імені організації, є стратегічним підходом до комунікації. Це вимагає визначення процедур, яких слід дотримуватися в цій сфері, не лише щодо комунікації, визначеної організацією як необхідну, але й у тій частині, що вимагається буквою закону.

 • Документована інформація

Концепція документованої інформації є новим підходом до стандарту, що охоплює поточний нагляд за документами та записами. Але цю сферу слід розглядати не лише як зміну термінології. Визначення документованої інформації є відповіддю на прогрес і зміни в обробці інформації. Зміни – це можливість для організації і водночас джерело зовсім інших загроз. Як і в інших сферах стандарту, тут також організація несе відповідальність за визначення того, яка документована інформація буде застосовуватися. Не забуваючи також про вплив контексту на процес обробки інформації та норми законодавця, які його обмежують.

Підхід до впровадження вимог ISO 14001:2015

Беручи до уваги змінні, які можуть по-різному впливати на кожну організацію, залежно від її «контексту» та «зацікавлених сторін», ключовим аспектом є індивідуальний підхід до впровадження вимог ISO 14001: 2015. Представлена нижче послідовність дій для впровадження ISO 14001 матиме вплив на:

 • складність EMS,
 • рівень формалізації внутрішніми нормативними документами,
 • обсяг моніторингу, вимірювання, аналізу та оцінки,
 • обсяг документованої інформації, необхідної для здійснення вищезазначеного.

Модель системи екологічного менеджменту для ISO 14001:2015

Поточна версія стандарту включає модель системи екологічного менеджменту. Незважаючи на те, що стандарти ISO 14001 та ISO 9001 базуються на тому самому Додатку SL, який є керівним принципом для створення стандартів, моделі системи у вищезгаданому стандарти відрізняються. Модель заснована на циклі PDCA, в який ми ввели пункти стандарту, починаючи з:

 • Лідерство [5]

за

 • P (Plan - план) - Планування [6],
 • D (Do - діяти / робити) - Підтримка [7], Оперативні дії [8],
 • C (Check - перевірити / оцінити) - Оцінка ефектів діяльності [9],
 • A (Act - діяти / покращувати) - Поліпшення [10].

Оскільки мова йде про уніфікований підхід, вхідні елементи моделі базуються на:

Структура стандарту ISO 14001: 2015

Структура стандарту ISO 14001:2015 суттєво відрізняється від того, до чого ми звикли за стандартом ISO 14001:2004. Це результат реалізації однієї з цілей поправки, а саме гармонізації. Структура на основі Anneks SL включає, починаючи з пункту 4, глави, що містять правила застосування та вимоги стандарту.
У подальшій частині нашого дослідження ми спробуємо представити питання, пов’язані з вимогами ISO 14001: 2015, однак у багатьох місцях ми будемо відсилати вас, шановний читачу, до опублікованої раніше електронної книги для ISO 9001. Ми використовували цю процедуру, враховуючи те, що багато читачів нинішнього видання читали наше попереднє дослідження. Тому деякі питання, як-от підхід до ризику, вже відомі. Наша мета — зосередитися на відмінностях і характеристиках ISO 14001: 2015 у порівнянні зі стандартом ISO 9001: 2015.

Контекст - розуміння організації та її контексту відповідно до ISO 14001: 2015

«Організаційний контекст» є новою концепцією в системах управління якістю або навколишнім середовищем. Ця концепція вже є в єдиній структурі, яка з 2012 року була визначена для всіх систем управління в «Структурі високого рівня» - Anneks SL. Таким чином, ця концепція однаково стосується перегляду стандарту ISO 14001 для систем управління навколишнім середовищем. Тому вимоги до цього елемента наведені в розділі 4 усіх стандартів на системи управління. Необхідно розглянути два аспекти:
4.1. Розуміння організації та її контексту.
4.2. Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін.
В обох темах ідея полягає у визначенні вимог, які можуть впливати на планування системи управління якістю, тобто в аналізі середовища. Метою цього аналізу є точно визначити умови, в яких компанія працює зараз і буде працювати в майбутньому. Коли ми говоримо про оточення, ми маємо на увазі найближче і дальше оточення. З цією вимогою ISO 14001: 2015 привносить набагато більше в стратегію організації, ніж це було в минулому.
Визначення контексту організації може бути пов’язане з діяльністю, описаною в дослідженні «ISO 9001: 2015 – Перегляд стандарту простими словами». Однак у стандарті ISO 14001: 2015 йдеться саме про «здатність організації досягати запланованих результатів системи управління навколишнім середовищем». Хоча контекст, пов’язаний з якістю продукції, можна розглядати з основним наголосом на ділових контактах організації, необхідно дивитися на вплив на навколишнє середовище ширше.
Розглядаючи зовнішні фактори, необхідно враховувати, що вони можуть мати на екологічні аспекти організації, варто враховувати вплив життєвого циклу продукту на цьому етапі. Якщо кожну сторону, яка має або може мати контакт з процесами чи продуктами організації, вважати зацікавленою стороною, ми отримаємо досить широкий погляд на проблему. Нова вимога полягає в необхідності брати до уваги контекст і вимоги зацікавлених сторін, коли:

 • визначення сфери застосування системи управління навколишнім середовищем,
 • виявлення загроз і можливостей, пов’язаних із впливом на довкілля.

Також важливо зберігати задокументовану інформацію з цих питань. Вимоги та очікування зацікавлених сторін, а також їх мінливість також мають бути однією з тем, що обговорюються під час аналізу системи управління.
Важливим питанням тут є встановлення відповідальності за контакти із зацікавленими сторонами, збір і розробка актуальної інформації щодо вимог та очікувань зацікавлених сторін, а також представлення цієї інформації. Слід підкреслити, що різні сфери контролюватимуть різні організаційні структури, наприклад:

 • вимоги законодавства - правління організації, юридичної фірми, уповноважена особа,
 • вимоги замовника щодо впливу продукції на навколишнє середовище - персонал служби підтримки клієнтів,
 • вимоги до постачальників - виробництво, відділ закупівель, логістика, персонал, пов'язаний з аудитом постачальників,
 • вимоги, що випливають із середовища організації - персонал, відповідальний за контакти з середовищем,
 • перевірки органів охорони навколишнього природного середовища - представника СУБ, дирекції, відповідальних осіб.

Сфера застосування системи екологічного менеджменту ISO 14001: 2015

Однією з вимог, яку необхідно підтримувати як документовану інформацію, є обсяг системи екологічного менеджменту. Як вимога необхідність визначення сфери застосування не є новим рішенням у стандарті. Проте підхід до її визначення вимагає аналізу нових елементів, таких як:

 • контекст організації,
 • Зацікавлені сторони та їх вплив.

Операційне планування, контроль і нагляд згідно з ISO 14001: 2015

Поправка до ISO 14001 змінює підхід до екологічного менеджменту в організації. Якщо до цього часу системний підхід вимагав урахування бізнес-процесів при плануванні системи управління навколишнім середовищем, то на даний момент можна говорити про відміну цього твердження: компанія, яка впроваджує вимоги ISO 14001, повинна враховувати їхній вплив на навколишнє середовище в усіх його проявах. бізнес-процеси. Наступна, значно спрощена діаграма ілюструє зв'язок між проведеною діяльністю та впливом на навколишнє середовище.

Поточна редакція стандарту вимагає врахування перспективи життєвого циклу на кожному етапі впровадження продукту чи послуги. Слід підкреслити, що мова йде не про детальний аналіз згідно з наявними стандартами, а лише про врахування впливу на навколишнє середовище, починаючи від процесу планування до остаточної утилізації. Спосіб виконання цієї вимоги залежить від типу бізнесу, правових вимог, що застосовуються в даній галузі, рішень самої організації. Виконання вимоги може бути досягнуто, наприклад, шляхом проведення найпростішого аналізу (рис. вище) як частини планування бізнес-процесу або оцінки аспектів, тоді як, якщо організація вважає це виправданим, це може бути більш детальний аналіз обох процесів (матеріал баланс, вимірювання впливу на навколишнє середовище, життєвий цикл аналізу, наприклад, на основі ISO 14040).

приклад 1:
Компанія X проаналізувала вплив на навколишнє середовище упаковки, яку вона використовує для логістики своїх продуктів. Аналіз показав, що є можливості зменшити негативний вплив використання цієї упаковки шляхом зміни форми упаковки. Наразі упаковка повністю покрита лаком у кольорах компанії. Зміна маркування (перехід до маркування упаковок логотипом, нанесеним на фрагмент упаковки) дозволила:

 • зменшення споживання енергії та сировини, необхідних для виробництва упаковки на 10%,
 • зменшення викидів летючих органічних сполук (VOC), що утворюються під час лакування упаковки за допомогою 80%,
 • скорочення витрат на утилізацію упаковки на 25% (друкована упаковка вимагає використання більш дорогих процесів переробки),
 • скорочення викидів ЛОС, пов’язаних з переробкою упаковки, на 50%,
 • зменшення кількості води, що використовується в процесі переробки, на 5%.

приклад 2:
Компанія Y, яка надає послуги громадського харчування, найняла логістичну компанію. Він розробив маршрути для транспортних засобів, які надають послуги, і оптимізував час у дорозі. На основі аналізу він отримав скорочення тривалості поїздок від головного офісу компанії до клієнтів на 10 % і скорочення маршрутів подорожі на 25%. Екологічний аналіз цієї діяльності показує:

 • зниження витрати палива на 25%, що одночасно дає 25% зниження викидів газу та пилу в повітря від процесів згоряння в двигунах,
 • зниження рівня шуму від транспорту на 10 % (відповідно до скорочення часу в дорозі),
 • зменшення викидів пилу внаслідок зносу шин і асфальтового покриття (викиди гумового пилу, пилу кремнезему та поліциклічних ароматичних вуглеводнів ПАУ в результаті стирання гуми) - прибл. 25%,
 • зменшення зносу транспортних засобів і, таким чином, розширення їх корисності в компанії приблизно на 25 % (на цю суму зменшився пробіг) і відтермінування їх утилізації,
 • зменшення зносу шин транспортних засобів, відтермінування їх утилізації приблизно на 1 рік.

Аналіз маршруту ще більше знизив витрати на охорону навколишнього середовища - річні збори зменшилися на 25% - відповідно до зменшення споживання палива.

Іншим питанням, яке набуває іншого виміру, є впровадження екологічних вимог до продуктів і послуг, а також нагляд, який підтверджує дотримання цих вимог. На цьому етапі слід поставити запитання: яка інформація дозволяє оцінити вплив на навколишнє середовище? Яку інформацію про продукт, фінансові рахунки чи інформацію про використання обладнання також можна використовувати в оцінці впливу на навколишнє середовище?

Планування процесу згідно ISO 14001: 2015

У поточному випуску ISO 14001 ми говоримо про процеси планування з урахуванням екологічних питань. Це робиться шляхом врахування екологічних аспектів уже на етапі планів, пов’язаних з виробництвом і наданням послуг. Особи, відповідальні за цю сферу діяльності компанії, повинні бути залучені до оцінки впливу на навколишнє середовище (виявлення та оцінка аспектів) та поінформовані про законодавчі вимоги, вимоги зацікавлених сторін та інші нормативні акти, пов’язані з впливом на навколишнє середовище. При плануванні перевірок і встановленні граничних значень, пов’язаних з продуктивністю (наприклад, відхилення розмірів, норми споживання сировини, терміни окремих видів діяльності тощо), слід також планувати методи екологічної оцінки та граничні значення.
Приклади показників, які можуть бути пов’язані з впливом на навколишнє середовище:

 • обсяг споживання води на господарсько-побутові цілі на підприємстві,
 • кількість споживання води в процесі виробництва,
 • кількість споживання води на допоміжні процеси (миття підлог, миття елементів, промивка установки тощо),
 • споживання хімічних речовин у виробничому процесі (утворення промислових стічних вод і викиди в повітря),
 • споживання хімічних речовин у допоміжних процесах (миття підлог, мийних елементів, промивних установок, викиди від кондиціонування повітря тощо),
 • споживання енергії в процесі виробництва,
 • споживання енергії у виробничих процесах (офіси, кондиціонування повітря, сушарки для рук в туалетах тощо).

На цьому етапі також доцільно використовувати результати оцінки екологічних аспектів та враховувати аналіз життєвого циклу.

Логіка планування, представлена вище, представлена під час форуму QUALITY AUSTRIA 2016 проф. Ерік Хансен — це рівень управління впливом на навколишнє середовище, який слід систематично дотримуватися, вживаючи дій щодо покращення щодо продукту та планування процесу. Слід пам'ятати, що це стосується як діяльності всередині організації, так і стосовно процесів, переданих стороннім виконавцям. Стандарт ISO 14001 окремо не стосується процесів закупівлі та аутсорсингу. Це лише вимагає, щоб аутсорсингові процеси контролювали/контролювали/впливали з боку організації.

Дуже поширеним процесом, який передано виробничими потужностями, є лакування елементів. Компанії обмежують нагляд за послугами, що надаються, перевіркою вимог до технічних аспектів – типу та якості використовуваних покриттів. Це, безумовно, важливий елемент контролю за якістю послуг, що надаються, але, всупереч видимості, суттєво пов’язаний із впливом на довкілля. Постачальники послуг з фарбування повинні бути перевірені на наявність:

 • вид упаковки, в якій зберігаються лакофарбові покриття (пов’язано з кількістю відходів упаковки та відходів у вигляді прострочених лакофарбових матеріалів),
 • протипожежний захист та зберігання навколишнього середовища для фарб і лаків - захист від неконтрольованого забруднення повітря, ґрунту та підземних вод,
 • як зменшити викиди газу та пилу в повітря від процесів нанесення покриттів - чи використовуються фільтри та чи їх тип відповідає типу викидів,
 • протипожежний захист та зберігання відходів навколишнього середовища - захист від неконтрольованого забруднення повітря, ґрунту та підземних вод,
 • як поводитися з відходами у вигляді упаковки, прострочених фарб, лакових осадів, бракованих елементів тощо.

Ще один процес, який часто передають на аутсорсинг доручення виконання обов'язків дільничного супервайзера / дільничного адміністратора. Це явище характерне для промислових зон. У багатьох випадках віддача цього процесу в «чужі руки» і без належного нагляду породжує проблеми у вигляді:

 • перевищення показників забудови території (невідповідність розмірів біологічно активних територій вимогам чинного місцевого плану забудови території),
 • неконтрольовані скиди промислових стічних вод у каналізацію (немає дозволів та погоджень, немає попереднього очищення, немає моніторингу),
 • забруднення ґрунту та підземних вод внаслідок невідповідного зберігання відходів,
 • спричинення підтоплення земель внаслідок незаконного скидання дощових та сніготалих вод.

Планування будь-якої дії має враховувати наступні можливі рішення: щодо усунення, заміни та адміністрування.
Може бути корисною схема потоку матеріалу, включаючи його повторне використання. Як бачимо, у цьому типі циклу важлива співпраця між «подальшими ланками потокового ланцюга», тобто співпраця з постачальниками та клієнтами, усвідомлення ними впливу окремих видів діяльності на навколишнє середовище.

У рамках своєї презентації вищезгаданий проф. Ерік Хансен представив схему підходу до розгляду життєвого циклу продуктів і послуг, а також споживання сировини та енергії. Свідоме управління матеріальними потоками має призвести до скорочення відходів і споживання природних ресурсів.

Флагманські приклади матеріалів, які успішно використовуються для переробки.
Папір і макулатура - їх переробка дозволяє економити воду, енергію, необхідну для виробництва паперу із сировини (натуральної) сировини, зменшити кількість викидів газу та пилу в повітря, зменшити кількість промислових стічних вод, що утворюються, зменшити кількість використовуваних хімікатів.
З переробленого паперу та картону можна виготовити понад 5000 видів продукції. Це можуть бути, наприклад, фільтри для кави, абажури, автоізоляція, малярські стрічки, захисні маски та багато іншого.
скло - можна переробляти практично нескінченно. З переробленого скла 90% можна виготовляти інші скляні вироби. Так звані склобій, який є відмінною добавкою до багатьох продуктів. Переробка скла приносить економію: енергію, оскільки склобій плавиться при нижчій температурі, ніж сировина, менші витрати енергії також означають зменшення викидів газу та пилу в повітря, зменшення споживання води у виробничих процесах.
Відпрацьовані масла - переробка відпрацьованого масла знижує споживання сирої нафти. Щоб зробити 2,37 літра нового моторного масла, нам потрібно 158,99 літра сирого масла або всього 3,79 літра відпрацьованого масла.
пластмаси - використання їх для виробництва нових пластиків з переробленого матеріалу ПЕТ (поліетилентерефталат) економить 60% енергії. Додатковою економією є: менша витрата води, менша витрата первинних полімерів, що в свою чергу безпосередньо пов’язане зі зменшенням викидів в атмосферу.

Готовність та реагування на надзвичайні ситуації відповідно до ISO 14001:2015

Надзвичайні ситуації, тобто ситуації, коли відхилення від прийнятих процедур викликає зміну впливу на навколишнє середовище. Там, де їх можна передбачити, варто звернути увагу (в інформації про метод нагляду за процесом) на граничні значення проведених вимірювань і процедури, які обмежують негативний вплив на навколишнє середовище. Основною дією в цьому відношенні має бути запобігання, тобто визначення значень вимірювань, які ще не викликають небажаних наслідків, але вимагають: вжиття превентивних дій, підвищення відповідальності працівників за окремі дії, усвідомлення їх впливу на навколишнє середовище та впливу надзвичайних ситуацій, а також проведення контролю та аналізу отриманих результатів та інформації.

приклад 1:
Невключення працівником води в умивальнику. В результаті цієї незначної помилки, окрім перевитрати води, септик переповнився, а ґрунт і земля були забруднені речовинами, що містяться у стічних водах.
Як рішення на майбутнє, пристрої автоматичного відключення води були використані в усіх точках використання.

приклад 2:
Зношене ущільнення в системі охолодження призвело до поступового вивільнення холодоагенту з системи. F-гази потрапили в повітря.
Рішення полягає в запровадженні процедури регулярних перевірок герметичності систем кондиціонування та охолодження.

приклад 3:
Компанія виявила, що працівники незаконно «утилізували» використані електричні кабелі, випалюючи їх ацетиленовим пальником з покриттям. Це призвело до забруднення ґрунту залишками згорілої лаги та викидів у повітря шкідливих речовин у результаті спалювання пластмас.
Тому контролювали кількість утворених відходів та місця їх складування. Крім того, склад відходів був закритий для запобігання доступу сторонніх працівників.

Приклад 4:
Витік відпрацьованої смоли в каналізацію заблокував стоки та систему дощової каналізації.
Після розблокування каналізації місце розташування складу змінили на відпрацьовані смоли – у виробничому цеху відокремили склад. Таким чином, ризик повторного збою в результаті транспортування цього виду відходів на зовнішній склад було усунено.

Оцінка відповідності стандарту ISO 14001:2015

Коротше кажучи, розділ 4.5.2 попереднього стандарту містить лише порядок виконання та документування періодичної оцінки відповідності.
Однак жодних вказівок щодо виконання цього наказу немає. Тому багато організацій підходили до цієї вимоги суто формально, представляючи зовнішнім аудиторам документ про те, що вони дотримуються норм охорони навколишнього середовища, часто цей документ був частиною річного звіту про перевірку керівництва. У свою чергу, багато зовнішніх аудиторів прийняли цей підхід або, у кращому випадку, рекомендували вжити необов’язкових заходів для покращення інструментів оцінки відповідності. Пункт 9.1.2 ISO 14001: 2015 усуває ці недоліки, вимагаючи, щоб організація:

 • планується проводити оцінку відповідності з визначеною періодичністю,
 • вжити необхідних заходів щодо виявлених невідповідностей та потенційних невідповідностей,
 • підтримувати знання та розуміння свого статусу відповідності.

Перегляд стандарту ISO 14001 розглядає оцінку відповідності як один із найважливіших процесів управління навколишнім середовищем, завдяки якому організація отримує інформацію про те, чи відповідає вона правовим вимогам та іншим зобов’язанням з належною періодичністю. На практиці важко постійно підтримувати відповідність екологічним нормам, що змінюються. Однак слід докласти зусиль, щоб мінімізувати ризик невідповідності, наскільки це можливо. Організаціям потрібні інструменти, щоб знати, коли вони не відповідають вимогам, або коли вони можуть бути потенційно невідповідними, щоб мати можливість швидко планувати або запобігати відповідності. Зі змісту 9.1.2 ISO 14001: 2015 випливає, що процес оцінки відповідності не починається і не закінчується простою перевіркою відповідності раз на рік.
Відповідно до вимог чинного стандарту цей процес повинен здійснюватися безперервно, розділяючись на такі етапи:

 • планування оцінки відповідності,
 • проведення оцінки відповідності,
 • вжиття адаптаційних заходів,
 • перевірка статусу відповідності.

Для організацій, які хочуть продемонструвати відповідність вимогам ISO 14001: 2015, для цілей сертифікації важливо пам’ятати про необхідність надання доказів ефективного впровадження та функціонування, тобто використання системи екологічного менеджменту. Згідно з вимогами переглянутого стандарту організації можуть продемонструвати відповідність без необхідності використання великого обсягу документованої інформації (документів і записів).
Необхідно надати докази аудиту, як зазначено в ISO 19011: 2011, який визначає їх як «записи, заяви про факти або іншу інформацію, яка має відношення до критеріїв аудиту та піддається перевірці», також маючи на увазі, що докази аудиту можуть бути отримані шляхом спостереження, вимірювання, тестування або іншими способами.
Тут слід зазначити, що через різне визначення терміну аудит, де стандарт ISO 9001: 2015 використовує - об'єктивні докази, а стандарт ISO 14001: 2015 використовує - аудиторські докази, можуть виникнути деякі термінологічні ускладнення в реалізації комбінований аудит (наприклад, ISO 9001 + ISO 14001). Відповідно до вимог ISO 14001: 2015, організація повинна встановити, запровадити та підтримувати програму(и) внутрішніх аудитів (які враховують, серед іншого, екологічну значимість запроваджених процесів) та результати аудитів (Аудиторський звіт, картки невідповідності). Задокументована інформація з аудитів повинна зберігатися як доказ виконання Програми аудиту та результатів аудиту.
Аудиторські докази не обов’язково означають наявність задокументованої інформації, у деяких випадках оцінка відповідності може бути виконана на основі діючої офіційної/звичайної процедури (звичайно, якщо це застосовно). Також інші методи аудиту дозволяють оцінити ефективність проведених заходів, однак предметом цієї публікації є не методи аудиту, тому ми не будемо приділяти цьому увагу. Варто зазначити, що процеси сертифікації вимагають набагато вищих компетенцій аудиторів, ніж раніше. У зв’язку з розширеною сферою застосування стандарту «ревізії» вимагає і точка зору аудиторів.
Процес сертифікації є двоетапним аудитом, тобто складається з:

 • первинний аудит (аудит фази 1), під час якого здійснюється початкова оцінка відповідності вимогам еталонного стандарту, перевіряється сфера застосування сертифікованої системи менеджменту та відповідність формальним вимогам,
 • належний аудит (фаза 2 аудиту), де оцінюється відповідність реалізованих процесів вимогам стандарту.

Удосконалення відповідно до ISO 14001: 2015

Стандарт ISO 14001: 2015 базується на циклі PDCA, де постійне вдосконалення є важливим. Вимоги до вдосконалення вказують на необхідність організації самої визначити, які сфери її діяльності, включаючи систему управління навколишнім середовищем, необхідно вдосконалити, щоб покращити екологічну ефективність її діяльності. З цієї причини саме організація визначає, як, що і коли впроваджувати як необхідні заходи для досягнення запланованих результатів її системи управління навколишнім середовищем.
Слід також підкреслити, що поточний механізм удосконалення у випадку невідповідності базується на наступних кроках: вжиття заходів на місці (нагляд та виправлення), усунення наслідків (включаючи пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище), виявлення причин невідповідності, визначаючи, чи мають місце вони або подібні невідповідності можуть виникнути, планувати та впроваджувати коригувальні дії та, нарешті, оцінювати ефективність вжитих коригувальних дій. Організація повинна зберігати Картку з описом виявленої невідповідності та Картку коригувальних дій (документована інформація).

Резюме

Зміни, внесені в стандарт ISO 14001 у зв'язку з його новою редакцією в 2015 році в ідеології роботи з навколишнім середовищем, не вносять великої революції. Скоріше, ми повинні розглядати їх як еволюцію з особливим акцентом на роботі з ризиками та можливостями, що виникають у контексті організації через взаємодію зацікавлених сторін та перспективи життєвого циклу.

БІБЛІОГРАФІЯ:

 • Міжнародний стандарт ISO 14001 Системи управління навколишнім середовищем - Вимоги та настанови щодо використання, версія вересень 2015 р.
 • Веб-сайт Технічного комітету ISO № 176, підкомітету № 2 (ISO / TC 176 / SC 2)
 • Praxisbuch ISO 9001: 2015: Die neuen Anforderungen verstehen und umsetzen © 2015 Carl Hansen Verlag München

Бажаєте дізнатися більше про сертифікацію ISO 14001? Поговори зі мною:

Команда

Томаш Крук

Менеджер з продажу послуг сертифікації та навчання Телефон: +48322266007 Моб.: +48575687300

Вам потрібна майстерня, адаптована до потреб вашої компанії? Зв'яжіться зі мною:

Команда

Томаш Крук

Менеджер з продажу послуг сертифікації та навчання Телефон: +48322266007 Моб.: +48575687300

08. Січ 2024

Маркування харчових продуктів відповідно до правових норм

А як щодо незапакованої їжі?

Дізнатися більше
18 груд. 2023 р

Визначення розрахункових параметрів CL і CP у новій редакції EN 15085-3:2023

Конструкція для зварювання рейкових транспортних засобів

Дізнатися більше
29 листопада 2023 р

Чергова редакція 4 регламентів IRIS та зміни в правилах сертифікації

Аудит переходу на новий стандарт

Дізнатися більше
12 жовт. 2023 р

Шахрайство з харчовими продуктами – фальсифікація харчових продуктів у ланцюжку постачання, як уникнути загрози?

Визначення харчового шахрайства та план пом’якшення

Дізнатися більше
10 жовт. 2023 р

Перериваючи ланцюжок постачання PEFC CoC, ви «виходите з обігу»

Хто в ланцюжку поставок? Ось кілька прикладів

Дізнатися більше
19 Версія 2023

Нові вимоги FSSC 22000 версії 6

Оновлення аудитів від 1 квітня 2024 року.

Дізнатися більше
29 сер 2023

Внутрішній аудитор – навчання. Що слід враховувати при виборі?

6 практичних порад для кожного, як вибрати повноцінний тренінг

Дізнатися більше
28 липня 2023 р

Ревізія або ревізія - суперечка про правильну форму

Ревізія чи аудит - яка форма правильна?

Дізнатися більше
16 липня 2023 р

Управління алергенами у виробничих приміщеннях

Алергени - це речовини, що містяться в харчових продуктах рослинного і тваринного походження

Дізнатися більше
14 липня 2023 р

Як ефективно спілкуватися з аудитором? Ось 8 порад, які повинен знати кожен аудитор ISO

Як ефективно розмовляти з аудируемой особою?

Дізнатися більше

+48 32 226 60 07

Увійти

Увійти

Ви вже створили обліковий запис або профіль клієнта?

Введіть свою адресу електронної пошти та пароль для входу:

Забули ваш пароль?

Створити обліковий запис?