Нові вимоги FSSC 22000 версія 6 - Quality Austria Polska
19 Версія 2023

Оновлення аудитів від 1 квітня 2024 року.

Нові вимоги FSSC 22000 версії 6

Оновлення аудитів за новою, 6-ю версією стандарту FSSC 22000 буде обов’язковим з 1 квітня 2024 року по 31 березня 2025 року. Незважаючи на те, що до цього часу залишилося кілька місяців, у повсякденних справах варто ознайомитися. зі змінами у вимогах цього стандарту сьогодні. У сьогоднішній статті ми представимо основні зміни, доповнення та нові вимоги.

Стандартний FSSC 22000 складається з 5 частин, але ми зосередимося лише на перших 3 частинах. Тому ми пропустимо частину 4: Вимоги до органів сертифікації та частину 5 Вимоги до органів акредитації.
У частині 1 під назвою «Огляд схеми» ми проаналізуємо зміни категорій товарів. Особливо важливо вилучити зі сфери сертифікації категорію А (розведення тварин) і FSSC 22000 – Якість. У попередній категорії B була виділена додаткова категорія BIII як Діяльність на зібраних рослинах. Це стосується рослин, у яких продукти не перетворені з початкової форми. Однак нова категорія C0 була включена в категорію C: Обробка туш тварин, яка повинна включати такі процеси, як зберігання, забій, потрошіння, охолодження та заморожування маси, а також зберігання маси. Послуги громадського харчування додано до категорії Е, яка раніше стосувалася громадського харчування. Категорія F також справедливо була розширена, щоб включити електронну комерцію.
Також важливо пояснити, що харчові продукти, призначені для особливих харчових потреб і класифіковані як продукти харчування в країні виробництва, можуть бути включені до категорії продукту C. Однак, якщо певний продукт класифікується як фармацевтичний або медичний пристрій відповідно до місцевого законодавства, він не може підлягає сертифікації FSSC 22000. .

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ СТАНДАРТУ FSSC 22000 V 6

Ознайомившись зі змінами в категоріях продуктів, ми можемо переходити до додаткових вимог стандарту FSSC 220000 v. 6, які були уточнені та розширені новими функціями.
У вимогах 2.5.1 Управління послугами та придбаними матеріалами було уточнено, що це стосується всіх категорій продукції, які можуть бути сертифіковані. Ще однією важливою новинкою є використання переробленої упаковки як вхідної сировини для товарної категорії I – Виробництво упаковки та пакувальних матеріалів. У такому випадку слід встановити критерії для включення цього виду сировини.
Вимога 2.5.2 Маркування продукції та друкованих матеріалів також стосується всіх категорій товарів. Ця вимога вводить нову функцію щодо контролю тверджень на етикетці або упаковці продукту (наприклад, статус алергенності, харчова цінність тощо). Це стосується як збереження доказів перевірки використання таких тверджень на упаковці продукту чи етикетці, так і забезпечення ідентифікації та балансу маси використаних друкованих матеріалів та/або етикеток.
Ще однією новинкою у вимозі 2.5.2, що відноситься до категорії I, є необхідність мати систему, процедуру для затвердження графіки та контролю друку. Ця розроблена процедура також повинна охоплювати зміни та керування застарілими графічними та друкованими матеріалами. Крім того, має бути затвердження кожної партії друку відповідно до встановленого стандарту або зразка. Слід також враховувати процес виявлення та визначення помилок під час друку. Однак, якщо існують різні варіанти друку, їх слід ефективно розділити, щоб уникнути ненавмисного, неправильного використання. Невикористану друкарську сировину слід обліковувати належним чином.
Вимога 2.5.3 Захист їжі, тобто уточнено питання продовольчого захисту. Це включає, серед іншого: оцінка ризику захисту харчових продуктів, яка повинна бути не тільки проведена, але й задокументована відповідно до певної методології. Однак задокументований план захисту харчових продуктів має ґрунтуватися на оцінці загрози та визначати процедури перевірки. Новим у вимозі 2.5.3 для категорії FII є необхідність гарантувати, що їхні постачальники також мають план захисту харчових продуктів, реалізований у їхній організації.
Для вимоги 2.5.4 Зменшення шахрайства з продуктами харчування внесено аналогічні зміни, як і у вищевказаній вимозі. Таким чином, оцінка вразливості харчового шахрайства також має базуватися на певній методології та залишатися задокументованою. Проте план зменшення шахрайства з харчовими продуктами має ґрунтуватися на результатах оцінки вразливості та визначати процедури перевірки. Крім того, для категорії FII необхідно переконатися, що постачальники організації також мають план боротьби з шахрайством з продуктами харчування.
У вимогах 2.5.5 Використання логотипу FSSCКрім відомих заборон на розміщення логотипу, наприклад, на упаковці, існувала також заборона на використання його в сертифікатах аналізу або відповідності (CoA або CoC).
Вимога 2.5.6 Поводження з алергенами охоплює широкі зміни. Це стосується, серед іншого: необхідність наявності на заводі переліку всіх алергенів, що містяться в готовій продукції та сировині. Необхідно також задокументувати інформацію щодо валідації та верифікації заходів контролю, вжитих для забезпечення того, щоб не відбулося перехресного забруднення. Попереджувальні етикетки щодо можливої наявності перехресного зараження алергеном використовуються лише тоді, коли результати оцінки ризику вказують на його реальну присутність. Крім того, слід провести навчання персоналу щодо поінформованості про алергени та заходів контролю над алергенами на їхніх робочих місцях. Додатковою вимогою є перегляд плану лікування алергенів принаймні раз на рік або коли відбуваються значні зміни. Однак, якщо категорія нашої продукції належить до категорії D (виробництво кормів для тварин і харчових продуктів), у деяких випадках у розділі вимог щодо контролю за алергенами може бути зазначено «не застосовується».
Що нового також можна знайти у вимогах 2.5.7 Екологічний моніторинг. Це включає, серед іншого: щорічний або, у разі істотних змін, більш частий перегляд програми моніторингу довкілля.
Вимога 2.5.8 Безпека та культура якості харчових продуктів є новим, тому що досі тема культури ґрунтувалася на вимогах, що містяться в ISO 22000. Однак у новій редакції FSSC 22000 ми знайдемо вимогу до організації зобов’язуватися культивувати позитивну культуру безпеки харчових продуктів, як результат з яких вище керівництво впроваджує та підтримує цілі щодо культури та якості харчових продуктів. Ці сфери мають передбачати комунікацію, навчання, зворотній зв’язок, залучення працівників і вимірювання результатів вжитих дій. Крім того, слід розробити план культури безпечності харчових продуктів із зазначенням цілей і термінів їх досягнення, а також включно з оцінкою плану в рамках перегляду системи управління.
Ще одна нова вимога 2.5.9 Контроль якості, що стосується всіх категорій товарів. Він визначає, серед іншого: встановлення, впровадження та підтримка параметрів якості відповідно до специфікацій готової продукції. Аналіз та оцінка результатів параметрів контролю якості повинні бути виконані та повинні служити вхідними даними для аналізу керівництва. Крім того, процедура контролю якості повинна бути включена до здійснення внутрішніх аудитів. Також необхідно встановити та впровадити кількісні процедури. Останнім нововведенням у цьому розділі є встановлення процедури запуску та зміни лінії, яка включає перевірки, щоб переконатися, що продукти, етикетки та упаковка з попередньої партії були ефективно видалені, а поточні партії відповідають нормативним вимогам і вимогам замовника.
У вимогах 2.5.10 Транспорт, зберігання та складування, ми не знайдемо істотних змін, а лише нові зміни щодо конкретних вимог до транспортування харчових продуктів за допомогою транспортних цистерн.
Нове у вимогах 2.5.11 Контроль небезпеки та заходи щодо запобігання перехресному забрудненню існує потреба провести оцінку ризику для визначення потреби та типу обладнання для виявлення сторонніх тіл, наприклад, магнітів, металодетекторів, фільтрів, сит тощо. Однак, якщо обладнання для виявлення сторонніх тіл не потрібне, це має бути обґрунтовано письмово. Також необхідно запровадити та задокументувати процедуру управління та використання обладнання для виявлення сторонніх тіл. Однак у разі пошкодження, пов’язаного з потенційними фізичними забруднювачами, такими як метал, кераміка, пластик, слід застосовувати процедури управління ними та їх пошкодженням.
Вимога 2.5.13 Проектування та розробка продукту розширено, щоб включити процес постійної перевірки терміну придатності на основі оцінки ризику та затвердження інструкцій з приготування готової продукції для забезпечення безпеки продукту для здоров’я.
Вимога також нова 2.5.15 Управління обладнанням, що стосується всіх категорій, крім FII. Тут ви знайдете, серед іншого: необхідність мати специфікації обладнання, включаючи гігієнічний дизайн, нормативні вимоги та вимоги замовника, а також передбачуване використання, включаючи продукт, який обробляється. Крім того, слід створити та впровадити процес управління будь-якими змінами нового або існуючого обладнання, заснований на оцінці ризиків. Слід розглянути докази успішного запуску, а також потенційний вплив на існуючі системи та вжити відповідних заходів контролю.
Ще одна нова вимога 2.5.16 Харчові втрати та відходи (стосується всіх категорій, крім І категорії). Ви повинні мати задокументовані політики та цілі щодо зменшення втрат їжі та відходів. Якщо продукти харчування передаються некомерційним організаціям або працівникам, необхідно переконатися, що вони безпечні. Однак у випадку надлишкових продуктів або побічних продуктів, які використовуються для годування тварин, необхідно переконатися, що вони вільні від забруднень.
Це теж новий розділ 2.5.17 Вимоги до зв'язку. Встановлено вимоги щодо інформування органу сертифікації протягом 3 робочих днів про подію чи ситуацію, яка може вплинути на безпечність харчових продуктів, законність або цілісність сертифікації. Ви також повинні повідомляти про ситуації, коли цілісність сертифікації знаходиться під загрозою або Фонд FSSC може бути під загрозою наклепу. Приклади таких ситуацій включають: публічний захід, пов’язаний з безпечністю харчових продуктів, дії регулюючих організацій, які призводять до зупинки виробництва або додаткового моніторингу, а також у разі судових розглядів та шахрайства та корупційної діяльності.

ЗМІНИ ЩОДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

Частина 3 стандарту містить вимоги до процесу сертифікації, що виконується такими органами сертифікації, як Quality Austria. Це було описано 50 % загальна тривалість аудиту повинні бути виділені аудит виробничих і складських дільниць і ПРП (програми попередньої підготовки).
Важливою новацією є уточнення того, що наглядовий аудит не може відбутися пізніше 12 місяців з дати первинної сертифікації. Однак, якщо розглядати частоту повторних сертифікаційних аудитів, вони повинні відбуватися принаймні за три місяці до закінчення терміну дії сертифіката, що дає достатньо часу для завершення процесу сертифікації, щоб сертифікат не втратив чинність.
Додатковою вимогою до аудиторської документації є наявність спеціальної документації, крім явочної відомості заяви про доброчесність, підписаний керівним представником організації, що перевіряється. Ця декларація підтверджує, що:

  • відсутність конфлікту інтересів для забезпечення неупередженості аудиту,
  • цілісність аудиту не була порушена,
  • аудит проводився з дотриманням етичних норм.

Підсумовуючи, у стандарті FSSC 22000 v. 6 є багато змін і нових функцій. Варто почати аналізувати ці вимоги трохи раніше анонсованих аудитів за новою версією і поступово впроваджувати їх у свою систему управління.
Ми також рекомендуємо вам уважно прочитати всі зміни стандарту та практичний підхід до оновлення документації за допомогою нашого відкритий тренінг. Наша пропозиція включає заплановані тренінги під назвою: "Зміни в стандарті FSSC 22000 v. 6», що охоплює всю сферу застосування стандарту, до якого ми вас сердечно запрошуємо.

Автор:
Анна Лесняк – Менеджер з роботи з клієнтами Quality Austria Polska у сфері безпечності харчових продуктів, аудитор та тренер

Хочете дізнатися більше про сертифікацію?

Команда

Анна Лесняк

Керівник харчової промисловості Моб.:+48575687121

Вам потрібна закрита майстерня?

Команда

Томаш Крук

Менеджер з продажу послуг сертифікації та навчання Телефон: +48322266007 Моб.: +48575687300

08. Січ 2024

Маркування харчових продуктів відповідно до правових норм

А як щодо незапакованої їжі?

Дізнатися більше
18 груд. 2023 р

Визначення розрахункових параметрів CL і CP у новій редакції EN 15085-3:2023

Конструкція для зварювання рейкових транспортних засобів

Дізнатися більше
29 листопада 2023 р

Чергова редакція 4 регламентів IRIS та зміни в правилах сертифікації

Аудит переходу на новий стандарт

Дізнатися більше
12 жовт. 2023 р

Шахрайство з харчовими продуктами – фальсифікація харчових продуктів у ланцюжку постачання, як уникнути загрози?

Визначення харчового шахрайства та план пом’якшення

Дізнатися більше
10 жовт. 2023 р

Перериваючи ланцюжок постачання PEFC CoC, ви «виходите з обігу»

Хто в ланцюжку поставок? Ось кілька прикладів

Дізнатися більше
29 сер 2023

Внутрішній аудитор – навчання. Що слід враховувати при виборі?

6 практичних порад для кожного, як вибрати повноцінний тренінг

Дізнатися більше
28 липня 2023 р

Ревізія або ревізія - суперечка про правильну форму

Ревізія чи аудит - яка форма правильна?

Дізнатися більше
16 липня 2023 р

Управління алергенами у виробничих приміщеннях

Алергени - це речовини, що містяться в харчових продуктах рослинного і тваринного походження

Дізнатися більше
14 липня 2023 р

Як ефективно спілкуватися з аудитором? Ось 8 порад, які повинен знати кожен аудитор ISO

Як ефективно розмовляти з аудируемой особою?

Дізнатися більше
30 червня 2023 р

3 ефективні методи збору аудиторських доказів

Яким чином аудитор збирає аудиторські докази?

Дізнатися більше

+48 32 226 60 07

Увійти

Увійти

Ви вже створили обліковий запис або профіль клієнта?

Введіть свою адресу електронної пошти та пароль для входу:

Забули ваш пароль?

Створити обліковий запис?