Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту (ISO 50001: 2018)

ПРО ТРЕНІНГ

  Тренінг підготує кандидатів до проведення внутрішнього аудиту відповідно до ISO 50001: 2018Тривалість тренінгу:

2 дні / 16 годинДокумент після завершення:

Сертифікати "Внутрішнього аудитора системи енергоменеджменту ISO 50001: 2018"

навчання

ЦІЛЬ НАВЧАННЯ

Освітньою метою тренінгу є ознайомлення учасників з вимогами стандартів серії ISO 50000 та можливостями практичного застосування цих вимог в організаціях

Бізнес-метою тренінгу є ефективне управління енергією в організації з використанням наявних можливостей для оптимізації споживання енергії та використання відновлюваних джерел енергії.

навчання

УЧАСНИКИ НАВЧАННЯ

 • Внутрішні аудитори,
 • Кандидати в аудитори
 • Особи, які є або хотіли б стати внутрішніми аудиторами та хочуть закріпити та розширити свої знання та навички в цій галузі
 • Особи з 2-3-річним досвідом роботи в галузі енергетичного менеджменту, які хотіли б оновити свої знання та розвинути свої навички
 • Представники ISO 50001, відповідальні за впровадження, підтримку та вдосконалення Системи енергоменеджменту відповідно до зміненого стандарту, які також цікавляться методами оцінки та перевірки результатів своєї роботи
 • Менеджери, які хочуть вдосконалити свої навички в галузі енергетичного менеджменту
 • Консультанти, які хочуть розширити свої знання щодо переглянутого стандарту ISO 50001 та дізнатись більше про передові практики його впровадження в організації

  День 1:

  Контекст до управління енергією в організації:

  • Законодавчі вимоги ЄС та Польщі щодо енергоменеджменту
  • Зацікавлені сторони
  • Сфера застосування та межі системи енергоменеджменту
  • Посилання на вимоги ISO 19011 - планування внутрішнього аудиту

   Семінар - підтвердження відповідності вимогам. Джерела інформації для аудитора, що документують аудиторські докази (вимоги ISO 19011)

   Оцінка використання та енергоспоживання - вимоги ISO 50001:

  • енергетичний аудит
  • Енергетичний огляд
  • Оцінка енергоефективності
  • Планування діяльності в галузі енергоменеджменту на основі вимог PN-EN ISO 50001:

  • Дії стосовно ризиків та можливостей
  • Визначення та оцінка базової лінії та області, де споживання енергії може бути зменшено.
  • Планування заходів, пов’язаних зі зменшенням споживання енергії та зниженням витрат на енергетичні підприємства. Цілі та завдання, пов'язані з енергоменеджментом.
  • Планування оцінки наслідків вжитих дій.

   Діяльність, що підтримує енергоменеджмент:

  • Ресурси
  • Компетенції
  • Поінформованість
  • Спілкування
  • Документування інформації
  • Планування та реалізація процесів, пов'язаних з енергоменеджментом:

  • Бізнес-процеси
  • Розробка та планування нових купівельних рішень
  • Моніторинг та вимірювання.

   Оцінка досягнутих результатів

   Оцінка результатів:

  • оцінка відповідності законодавчим та іншим вимогам
  • внутрішній аудит
  • огляд системи управління
  • Удосконалення:

  • виявлення невідповідності
  • аналіз першопричини та планування коригувальних дій
  • перевірка результатів
  • дії, пов’язані з вдосконаленням
  • Інтеграція з іншими системами управління та бізнес-процесами компанії.

   Аутсорсинг нагляду за процесами, аутсорсинг енергоменеджменту.

Наші тренери практики з багаторічним досвідом роботи в галузі, вони представляють. Більшість з них одночасно співпрацює з нами в галузі аудиту. Крім того, щоб постійно підтримувати високий рівень наших тренінгів, ми організовуємо для них внутрішні зустрічі з вдосконалення, під час яких ми обмінюємось новинами та досвідом і ми тренуємось техніки проведення практикумів практичним та незабутнім чином.

Завдяки цьому, учасники тренінгу оцінюють наші послуги в середньому 9,5 з 10 можливих балів. Наші клієнти цінують в основному: практикум та цікава форма проведення, практичний підхід та відкритість для дискусій та залучення вправ.

+43 732 34 23 22