Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia

ПРО ТРЕНІНГ

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018. Podczas szkolenia zostaną również omówione różnice między standardem OHSAS 18001, a zastępującą go nową normą ISO 45001.

Тривалість тренінгу: 1 день / 8 годин

Документ після завершення:

Zaświadczenie ,,Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia”

навчання

ЦІЛЬ НАВЧАННЯ

Norma ISO 45001: 2018 zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w Polsce: PN-N-18001:2004). Norma ta jest również uzupełnieniem do najczęściej integrowanych systemów zarządzania znowelizowanych norm, tj. Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015).

Organizacje, które posiadają certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mają czas do 11 marca 2021 roku, aby ostatecznie przejść na wymagania normy ISO 45001:2018 (czyli poddać się certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018).

By lepiej przygotować się do wdrożenia nowej normy w organizacji, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi m.in. w zapoznaniu się ze zmianami i różnicami między systemami OHSAS 18001 a ISO 45001.

Cel szkolenia

 • zapoznanie się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018
 • zapoznanie się różnicami między OHSAS 18001 a ISO 45001
 • zdobycie umiejętności związanych z zastosowaniem wymagań ISO 45001:2018 w swojej organizacji
 • навчання

  УЧАСНИКИ НАВЧАННЯ

  • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
  • Kierownicy działów BHP
  • Аудитори
  • Фахівці систем управління
  • Pełnomocnicy BHP

  1. Організаційний контекст:
   1. Зовнішні та внутрішні фактори, пов’язані з безпекою та здоров’ям працівників
   2. Вимоги законодавства та інші вимоги - ідентифікація та оцінка відповідності
   3. Zakres systemu zarządzania
  2. Керівництво:
   1. Роль та відповідальність керівництва
   2. Політика компанії щодо вимог:
   3. - Безпекою та здоров'ям працівників
   4. Завдання, обов'язки та повноваження в системі управління
  3. Ризики та можливості, пов'язані з:
   - Безпекою та здоров'ям працівників
   - Впливом вищезазначеного на безпеку бізнесу
   1. Планування діяльності за результатами аналізу ризиків.
   2. Пов’язання аналізу ризиків з результатами оцінки аналізу ризиків на робочих місцях.
   3. Ocena wyników zaplanowanych działań

  4. Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

  5. Підтримка процесу:
    -Ресурси
    -Компетентність
    -Інформованість
    -Спілкування
    -Документована інформація
   1. Стосування вимог, пов’язаних з безпекою та здоров’ям працівників.
   2. Компетенція аудиторів.
   3. Zrozumienie pojęć związanych z wymaganiami ISO 45001. Omówienie sposobu definiowania pracownika, miejsca pracy, outsorcingu, zlecania procesów itp.
   4. Ćwiczenie praktyczne – studium przypadku

  6. Планування та контроль діяльності, пов’язаної з безпекою та здоров’ям працівників.
  7. Усунення загроз та зменшення ризиків у проведеній діяльності.
  8. Управління змінами.

  9. Оцінка діяльності.
  10. Використання результатів аудиту.
  11. Огляд системи управління.
  12. Удосконалення.

  Наші тренери практики з багаторічним досвідом роботи в галузі, вони представляють. Більшість з них одночасно співпрацює з нами в галузі аудиту. Крім того, щоб постійно підтримувати високий рівень наших тренінгів, ми організовуємо для них внутрішні зустрічі з вдосконалення, під час яких ми обмінюємось новинами та досвідом і ми тренуємось техніки проведення практикумів практичним та незабутнім чином.

  Завдяки цьому, учасники тренінгу оцінюють наші послуги в середньому 9,5 з 10 можливих балів. Наші клієнти цінують в основному: практикум та цікава форма проведення, практичний підхід та відкритість для дискусій та залучення вправ.

  +43 732 34 23 22