Інтегровані системи менеджменту

Сукупність вимог до Інтегрованої системи менеджменту

Організації все більше зосереджуються на досягненні інтегрованого впровадження систем управління. Інтеграція систем управління приносить багато переваг: чіткі та скоординовані обов'язки та розподіл завдань, що забезпечує кращий огляд всієї системи в організації та, як наслідок, оптимізаціє витрати. Дізнайтеся, як можна побудувати оптимальну та інтегровану структуру, в результаті якої, системи та відповідні їм системні компоненти на різних рівнях будуть взаємопов'язаними та забезпечать постійне вдосконалення організації.

Комплексний аудит

Норми та стандарти, законодавство та нормативні акти пропонують величезну різноманітність та діапазон моделей у сферах якості, навколишнього середовища та безпеки, ризиків тощо. На основі норми ISO 9001, організації опрацювують системи екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001 та/ або EMAS, системи управління безпеки здоров'ю відповідно до ISO 45001 (раніше BS OHSAS 18001), SCC, SCP або перебувають на стадії їх впровадження.

Крім того, розроблено широкий спектр галузевих стандартів, вимоги чи керівні принципи яких пристосовані до конкретних цільових груп. Аудит інтегрованих систем означає не тільки значне зменшення навантаження та витрат, але й краще функціонування організації. Більшість аудиторів Quality Austria мають компетенції та уповноваження принаймні за декількома стандартами.

Перевір пропозицію сертифікації систем менеджменту або продукції:

Перевірте, як об’єднати стандарти в інтегровану систему управління

+43 732 34 23 22