9000 TL

PODSTAWA CERTYFIKACJI TL 9000

9000 TL

ZAKRES CERTYFIKACJI TL 9000

Międzynarodowy standard dla branży telekomunikacyjnej dla grup dostawców, podmioty działajace w zakresie określonym w tabelach kategorii produktów w standardzie.

АКРЕДИТАЦІЯ

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. qualityaustria posiada akredytację od samego początku istnienia standardu, czyli od 2001 i była w tym zakresie pierwszą organizacją w niemieckojęzycznym obszarze Europy. Akredytacja ta została zaktualizowana rozporządzeniem nr 16 Ministerstwa Gospodarki Austrii.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI TL 9000

TL 9000 jest dwuczęściowym systemem zarządzania jakością, rozbudowanym o elementy zarządzania i pomiarów. Od organizacji certyfikowanych wg TL 9000 wymaga się zgodności z:

 • wszystkimi wymaganiami normy ISO 9001,
 • wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi branży telekomunikacyjnej odnoszącymi się do wszystkich certyfikacji,
 • specyficznymi wymaganiami dla sektora telekomunikacyjnego, które odnoszą się do certyfikacji sprzętu, oprogramowania i/lub usług,
 • wspólnymi kryteriami dla sektora telekomunikacyjnego odnoszącymi się do wszystkich kategorii produktowych,
 • wspólnymi kryteriami dla sektora telekomunikacyjnego odnoszącymi się do niektórych kategorii produktowych specyficznych dla: sprzętu, oprogramowania i usług.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • відповідальність за товар,
 • проекти,
 • "Зрілість" системи,
 • Зайнятість,
 • системи змінної роботи,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI TL 9000

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikat Jakości Telekomunikacyjnej TL 9000

 

+43 732 34 23 22