JISQ 9100

PODSTAWA CERTYFIKACJI JISQ 9100

AS / EN / JISQ 9100/9120 Aerospace Quality Management.

ZAKRES CERTYFIKACJI JISQ 9100

Zarządzenie jakością w branży lotniczej. Obecnie rozróżnia się następujące modele:

 • EN 9100: Model zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania
 • EN 9110: Model zapewnienia jakości stosowany do organizacji obsługi technicznej
 • EN 9120: Wymagania dla handlu branżowego dystrybutorów

АКРЕДИТАЦІЯ

Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021. qualityaustria posiada akredytację BMWA ("Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit" - "Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy") i AAI i uznane przez IAQG (OASIS).

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI JISQ 9100

EN 9100 jest standardem technicznym, który został stworzony przez ASD (AECMA) na podstawie serii norm ISO 9000. EN 9100 jest oparta na strukturze normy ISO 9001:2008 i została odpowiednio uzupełniona i sprecyzowane w odniesieniu do specyficznych wymagań przemysłu lotniczego we wszystkich obszarach. Dodatki i specyfikacje są oznaczone literami pogrubionymi lub kursywą. Audity przeprowadzane są na podstawie odpowiedniej normy EN przez doświadczonych audytorów w branży lotniczej, którzy zostali zarejestrowani przez AAI (Austrian Lotniczo Industries). Audyt / certyfikacja obejmuje również ocenę / klasyfikację i identyfikację oraz zestawienie stopnia spełnienia wymagań. Niezależnie od certyfikatu w zakresie EN 9100 zostaje równiez wydany certyfikat SZJ ISO 9001:2008 po pozytywnym zakończeniu audytu.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • відповідальність за товар,
 • проекти,
 • "Зрілість" системи,
 • Зайнятість,
 • системи змінної роботи,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI JISQ 9100

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22