ISO 29990 Usługi szkoleniowe

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 29990

ISO 29990 Usługi szkoleniowe.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 29990

ISO 29990:2010 jest międzynarodowym standardem dla placówek edukacyjnych i szkoleniowych, które mogą być certyfikowane zgodnie z wymogami ISO dla systemów zarządzania. Rozwój standardów miało swój początek w 2006 roku, z elementami z różnych modeli, szczególnie włączone zostały elementy PAS 1037. Niemiecka wersja jest dostępna od grudnia 2010 roku. Standard jest dedykowany dla wszystkich typów placówek edukacyjnych: Pojedyńcze usługi trenerów, prywatne orgraniazacje świadczące usługi szkoleniowe, organizacje szkoleniowe w zakresie kursów i programów nauczania, szkolenia i kształcenia ustawiczne, dla college'ów i uniwersytetów. Zawiera wiele elementów zbieżnych z innymi standardami zarządzania, a w szczególności z normą ISO 9001:2008. Niemniej standard kładzie nacisk równeiz na elementy odmienne od dotychzasowych uregulowań ISO 9001, takich jak:

 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie ryzykiem.
Jest to ukierunkowanie na zarządzanie ciągłością działań.

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація на сертифікацію систем управління згідно CEN / EN ISO / IEC 17021.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

КРИТЕРІЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 9001: 2015

Główne przesłanki standardu, których spełnienie musi wykazać organizacja, to obszary związane z:

 • zarządzaniem zasobami ludzkimi (profile kompetencyjne, kształcenia, doskonalenie),
 • sprzężenie zwrotne i ciągłe doskonalenie,
 • komunikacja z stronami zainteresownymi, reklamacje,
 • rozwój organizacji, optymalizacja,
 • zarządzanie auditami - doskonalenie.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту ISO 9001: 2015 (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • "Зрілість" системи,
 • Зайнятість,
 • системи роботи персоналу,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 29990

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

INNE ZSZkolenia

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ISO 29990

Certyfikacja ISO 29990 Usługi Szkoleniowe.

 

+43 732 34 23 22