ISO 31000 - Система управління ризиками

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 31000

ISO 31000:2009 - Zarządzanie ryzykiem; zasady i wytyczne.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 31000

Standard ISO 31000 podaje wytyczne opracowania systemu zarządzania ryzykiem dla organizacji o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria prowadzi proces certyfikacji zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w normie ISO 17021. Standard ISO 31000 nie znajduje się na liście standardów objętych procedurami akredytacyjnymi, ponieważ nie zawiera wymagań w sensie takim, jak np. norma ISO 9001.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 31000

Kryteria istotne przy certyfikacji systemu zarządzania ryzykiem:

 • polityka zarządzania ryzykiem,
 • metodyka oceny ryzyka,
 • kryteria oceny ryzyka,
 • ewaluacja oceny ryzyka
 • plan postępowania z ryzykiem,
 • struktura ramowa dla zarządzania ryzykiem.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Czas auditu jest uzależniony od liczby pracowników oraz stopnia złożoności w aspekcie ryzyka, które to kryterium rozpatrywane jest identycznie jak w przypadku systemu OHSAS 18001. W przypadku certyfikacji zintegrowanej, czas ten ulega redukcji od 10 do 30%.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • Przeprowadzenie auditu u klienta
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź niezależny audyt Systemu Zarządzania Ryzykiem w firmie wg. ISO 31000

 

+43 732 34 23 22