Standard ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 27001

ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 27001

Standard ISO 27001 umożliwia organizacjom o jakiejkolwiek wielkości i branży, uczynienie bezpieczeństwa informacji mierzalnym i weryfikowalnym, w ramach wewnętrznych auditów ważnych do celów samokontroli.

АКРЕДИТАЦІЯ

Certyfikacje w zakresie Systemu Zarządzania Bepieczeństwem Informacji wg ISO 27001 qualityaustria realizuje przy współpracy z jednostką certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information Security Services. Jednostka CIS - Certication & Information Security Services posiada prestiżową akredytację w zakresie certykacji systemów i osób, zgodnie z ISO 27001, udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW, jest także posiadaczem akredytacji brytyjskiej, udzielonej przez itSMF, w zakresie zarządzania usługami IT zgodnie ze standardem ISO 20000. Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie..

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 27001

 • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 27001,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Na czas trwania auditu (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) ma wpływ wiele aspektów, do którym można zaliczyc m.in.:

 • ilość stanowisk komputerowych,
 • ilość serwerów,
 • ilość administratorów systemu,
 • ilość pracowników,
 • та багато інших.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 27001

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź wymagania ISO 27001, poznaj cenę

 

+43 732 34 23 22