Сертифікація центрів обробки даних

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Norma europejska EN 50600 lub amerykańska ANSI/TIA 942

ZAKRES CERTYFIKACJI

W zależności od potrzeb podczas auditu certyfikacyjnego bierze się pod uwagę cztery obszary: T – Telekomunikacyjny: fizyczne sieci IT, elementy bierne E – Elektryczny: dostawa i dystrybucja energii A – Architektoniczny: architektura i bezpieczeństwa fizyczne M – Mechaniczny: technika klimatyzacji, wentylacji i konstrukcji.

АКРЕДИТАЦІЯ

Certyfikacje centrów przetwarzania danych na zgodnosć z EN 50600 lub ANSI/TIA 942 qualityaustria realizuje przy współpracy z jednostką certyfikująco-szkoleniową CIS - Certification and Information Security Services. Przeprowadza się audyty na zgodność z ww. normami. Warto nadmienić, że jednostka CIS - Certication & Information Security Services podjęła starania o uzyskanie akredytacji w zakresie europejskiej normy EN 50600 nadawanej przez krajową jednostkę akredytacyjną. Symbole akredytacyjne i rejestracyjne są uznawane na całym świecie.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI EN 50600 lub ANSI/TIA 942

 • spełnieniem zasadniczych wymagań standardu EN 50600 lub ANSI/TIA 942,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Do oszacowania wartości procesu certyfikacji na zgodność ze standardem EN 50600 lub ANSI/TIA 942 potrzebne są dane takie, jak np.:

 • energia elektryczna w sali komputerowej,
 • temperatura w sali komputerowej,
 • względna wilgotność powietrza w sali komputerowej,
 • liczba zatrudnionych,
 • та багато інших.
Na podstawie uzyskanych informacji określany jest czas niezbędny dla przeprowadzenia audytu oraz związane z tym koszty. Brane są również pod uwagę takie czynniki jak np. wydanie certyfikatu i ewentualne usługi dodatkowe. Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe m.in. przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EN 50600 lub ANSI/TIA 942

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22