Сканування ризиків

ОСНОВА АНАЛІЗУ СКАНУВАННЯ РИЗИКІВ

ISO 31000 - Система управління ризиками.

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ

Часто компанії застраховані лише від загальновідомих небезпек чи ризиків і, таким чином, відповідають мінімальним законодавчим вимогам. Однак, як правило, компанії не беруть до уваги багато інших потенційних небезпек чи ризиків, які не були їм відомі до цього часу. З метою обмеження наслідків та вдосконалення процесів управління ризиками в 2009 році для системи управління ризиками було створено стандарт ISO 31000: 2009. Стандарт інтегрує управління ризиками у всі види господарської діяльності, які розширюються від встановлення стратегії компанії до оперативного впровадження на окремих етапах процесу. ISO 31000: 2009 вводить перспективу загроз і можливостей як у стратегічному управлінні, так і в оперативному здійсненні.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityАвстрія здійснює процес сертифікації відповідно до загальних вимог ISO 17021. ISO 31000 не входить до переліку стандартів, на які поширюються процедури акредитації, оскільки він не містить вимог у тому ж сенсі, що і ISO 9001.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

КРИТЕРІЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Сканування ризиків компанією Quality Austria проводиться спільно з керівництвом компанії у формі самооцінки, яку модерують досвідчені аудитори. Сканування ризиків включає 10 методів RCM (10 сфер ризику) і являє собою аналіз компанії, заснований на цілісному підході:

 • потенційний ризик компанії аналізується на основі 10 методів RCM,
 • на основі контрольного списку, заснованого на 10 методах RCM, для компанії створюється "крива вразливості", яка вказує рівень ризику в окремих сферах,
 • Сканування ризиків включає повний аналіз 10 областей ризику на основі 10 методів RCM. Перевірка ризику займає 8 годин. Усі документи та записи, створені під час сканування ризиків, є конфіденційними та доступними лише для клієнта.

ПЕРЕВАГИ

Можливості, пропоновані організацією шляхом управління ризиками та сертифікації:

 • управління ризиками означає передбачення випадкових небезпек через системний підхід,
 • чітко цілеспрямована та систематична профілактика - найкращий спосіб захистити компанію від збитків, заподіяних непередбаченими загрозами, і збільшити можливість досягнення вищих прибутків,
 • у разі раннього виявлення технічних прогалин загрозу можна усунути, що принесе компанії значну користь,
 • сертифікація системи управління ризиками здійснюється кваліфікованими аудиторами, що співпрацюють з акредитованим органом з сертифікації,
 • ISO 31000: 2009 допомагає у ранньому виявленні та попередженні загроз,
 • можна інтегрувати ISO 31000: 2009 з іншими системами управління, що діють у компанії, такими як ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 тощо.

Оцінка системи управління ризиками відповідно до ISO 31000 може бути проведена разом з оцінкою системи управління якістю, системи управління навколишнім середовищем або аудиту безпеки, або вона може проводитися самостійно.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

8 годин

ХОД ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

 • Проведення аудиту на сайті замовника
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • 2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Перевірте незалежний аудит Системи управління ризиками в компанії відповідно до ISO 31000

 

+43 732 34 23 22