РИЗИК І БЕЗПЕКА

Управління ризиками, безперервністю бізнесу та безпекою

Управління ризиками, безперервністю бізнесу та безпекою передбачає системний підхід до передбачення різних випадків. Чітко спрямована та систематична профілактика - найкращий захист компанії для запобігання збитку та для збільшення шансів на отримання вищих прибутків. Захистом власної організації та всього ланцюжка поставок від серйозних інцидентів часто нехтують. Головним викликом для керівництва будь-якої організації є пошук відповідей та рішень загроз.

Правильно спрямована та систематична профілактика є найкращим захистом компанії від пошкодження. Системи управління ризиками та безпекою (Business Continuity Management - BCM) - це системи управління, спрямовані на попереджувальну безпеку підприємства.

Інтегрований підхід до управління відповідно до класичних систем управління ISO 9001, ISO 14001, OHSAS тощо складає основу низки курсів, спрямованих на зосередження на операційних методах та інструментах для передачі знань.

Подбайте про безпеку свого ведення бізнесу

+43 732 34 23 22