ISO 45001: 2018 Системи управління охороною праці

ОСНОВА СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 45001: 2018

ISO 45001: 2018 Системи управління охороною праці - Вимоги та вказівки щодо використання.

СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 45001: 2018

Система управління охороною праці застосовується до всіх організацій, які хочуть впровадити та підтримувати систему управління з метою поліпшення стану охорони праці, усунення небезпек та мінімізації ризиків.

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація на сертифікацію систем управління відповідно до CEN / EN ISO / IEC 17021. Акредитація з 1993 р. Ми акредитовані в галузі ISO 45001 з квітня 2018 р.

Ви хочете про щось запитати?

Якуб Хабрашка

Спеціаліст з продажу, сертифікації та навчання Представник систем управління

мобільний: +48 505 424 202

КРИТЕРІЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 45001: 2018

Організація, яка бажає отримати сертифікат ISO 45001: 2018, повинна продемонструвати відповідність основним вимогам ISO 45001, відсутність невідповідності вимогам - виявлено під час аудиту (у разі їх виникнення організація зобов’язана вилучити їх протягом визначеного часу).

Організація повинна застосовувати наступні вимоги:

 • визначення контексту організації стосовно охорони здоров'я та охорони здоров'я,
 • проведення аналізу ризиків та можливостей,
 • встановлення плану та встановлення цілей щодо поліпшення стану здоров'я, безпеки та охорони праці в організації
 • інтеграція вимог у бізнес-процеси,
 • внутрішній аудит та періодичний огляд управління системою.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту ISO 45001: 2018 (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • аспект складності діяльності організації на основі кодів PKD / EA стосовно небезпеки для здоров'я та безпеки та охорони здоров'я в організації,
 • "Зрілість" системи,
 • статус зайнятості та його структура стосовно небезпеки для здоров'я та безпеки,
 • системи змінної роботи,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

КУРС ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 45001: 2018

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Перевірте сертифікацію ISO 45001

 

+43 732 34 23 22