BS OHSAS 18001

PODSTAWA CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

OHSAS 18001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Specyfikacja.

ZAKRES CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

Standard OHSAS 18001 zawiera kryteria oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeznaczony jest dla wszystkich firm niezależnie od wielkości i branży. Należy rozróżnić OHSAS 18001 od PN-N-18001, ta norma jest wyłącznie polską normą a nie standardem ISO.

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація на сертифікацію систем управління відповідно до CEN / EN ISO / IEC 17021. Акредитація з 1993 року.

Ви хочете про щось запитати?

Якуб Хабрашка

Спеціаліст з продажу, сертифікації та навчання Представник систем управління

мобільний: +48 505 424 202

KRYTERIA CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań OHSAS 1800,
 • opracować niezbędną dokumentację,
 • opracować politykę bezpieczeństwa,
 • przeprowadzić analizę ryzyka, planować i ustalić cele ukierunkowane na zmniejszenie liczby i zakresu wypadków przy pracy,
 • zaimplementować w organizacji wymagania prawne,
 • przeproawdzić audity wewnętrzne i okresowe przegladu zarządzania,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • kategoria zagrożeń w środowisku pracy (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania. Ze względu na różne specyfiki branż, organizacje nie mogą być traktowane w sposób jednolity. Zasady podejścia do organizacji specyfikują poziomy jako wysoki, średni, niski i ograniczony. Na podstawie zakresu działania organizacji, zostaje ona przypisana do odpowiedniej "complexity cetegory".

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI BS OHSAS 18001

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikacja BS OHSAS 18001 lub ISO 45001

 

+43 732 34 23 22