ISO 50001

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 50001

EN ISO 50001:2011 Zarządzanie energią.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 50001

Standard ma zastosowanie do wszystkich organizacji dążących do poprawienia efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii od czerwca 2011.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 50001

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna zademonstrować wdrożenie systemu zarządzania energią, opartego o klasyczny cykl PDCA (zaplanuj-zastosuj-sprawdź-udoskonal).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Czas auditu jest uzależniony od liczby pracowników. Obniżenie nakładu pracy auditorów na miejscu jest możliwe min przy zintegrowanych systemach zarządzania.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 50001

  • 1 faza auditu (nie dotyczy organizacji posiadających certyfikat ISO 14001)
  • Етап аудиту 2
  • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
  • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią ISO 500001.