Стандарт ISO 14001 - Системи екологічного менеджменту

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 14001

ISO 14001 Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria GmbH posiada akredytację dla certyfikacji organizacji wg normy ISO 14001, udzieloną na podstawie Rozporządzenia nr 182 Ministerstwa Gospodarki Austrii, co zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2006. Akredytacja w zakresie certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z CEN / EN ISO / IEC 17021.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 14001

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem zasadniczych wymagań ISO 14001,
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu ISO 14001 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • złożoność środowiskowa (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 14001

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?