EMAS

PODSTAWA CERTYFIKACJI EMAS

Eco Management and Audit Scheme oparty na Rozporządzeniu WE nr 1221/2009 z 25.11.2009.

ZAKRES CERTYFIKACJI EMAS

System Zarządzania Środowiskowego w organizacjach o dowolnej wielkości i w dowolnej branży.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria posiada uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji EMAS wyłącznie na terenie Austrii. qualityaustria-Polska Sp. z o. o. nie posiada uprawnień do prowadzenia działań certyfikacyjnych na zgodność z EMAS na terenie Polski.

Ви хочете про щось запитати?

Міхал Кубіста

Координатор з питань навчання та сертифікації

мобільний: 516 687 768

KRYTERIA CERTYFIKACJI EMAS

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się:

 • spełnieniem wymagań Rozporządzenia EMAS (są one wyższe aniżeli wymagania ISO 14001, ponieważ dodatkowo wymagana jest szeroko pojęta jawność w zakresie aspektów środowiskowych),
 • brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Ponieważ certyfikacja EMAS prowadzona jest zazwyczaj równolegle z certyfikacją wg ISO 14001 (lub w organizacjach już certyfikowanych wg ISO 14001), przyjmuje się naklad czasu auditu wyliczony dla certyfikacji ISO 14001 powiekszony o 20% (lub w wysokości 25% nakładu wyliczonego dla certyfikacji ISO 14001). Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu z ISO 14001 są następujące (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu):

 • ilość zatrudnionych,
 • ilość zmian,
 • złożoność środowiskowa (complexity category),
 • ilość lokalizacji i budynków.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI EMAS

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?