ISO 38200

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 38200

ISO 38200 to nowa międzynarodowa norma, która określa wymagania dotyczące kontrolowanego łańcucha dostaw (CoC) drewna i produktów drewnopochodnych, korka i zdrewniałych materiałów innych niż drewno, takich jak bambus, i ich produktów.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 38200

Norma ISO 38200 ma na celu umożliwienie śledzenia drewna lub produktów drewnopochodnych w celu udowodnienia ich pochodzenia i zgodności z wymogami prawnymi.

Standard uwzględnia: ogólne wymagania, wymagania organizacyjne, dokumenty i zapisy, inspekcję i kontrolę, zarządzanie reklamacjami, outsourcing, kategorie / identyfikację i akceptację materiału wejściowego, system należytej staranności, proces oceny ryzyka, metody kontroli pochodzenia produktu, informacje wyjściowe. W załączniku omówiono kwestie opieki społecznej i zatrudnienia, środowiska, handlu i ceł, audytów wewnętrznych oraz wskazówek dotyczących legalnie pozyskanego materiału i oceny ryzyka.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria nie posiada jeszcze akredytacji w zakresie certyfikacji ISO 38200, ale dąży do jej uzyskania.

Ви хочете про щось запитати?

Якуб Хабрашка

Спеціаліст з продажу, сертифікації та навчання Представник систем управління

мобільний: +48 505 424 202

CELE CERTYFIKACJI ISO 38200

 • umożliwienie śledzenia materiałów,
 • dowody zgodności z wymogami prawnymi,
 • metody kontroli łańcucha dostaw.

ЦІЛЬОВА ГРУПА

 • tartaki i strugarki,
 • przemysł drzewny,
 • przemysł papierniczy,
 • handel drewnem i papierem,
 • stolarnie,
 • drukarnie i wydawnictwa.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikacja ISO 37001 - system antykorupcyjny.

 

+43 732 34 23 22