Навколишнє середовище та енергетика

Система екологічного менеджменту та енергоменеджменту

Системи екологічного менеджменту (наприклад, ISO 14001) та система енергоменеджменту (наприклад, ISO 50001) допомагають організаціям підтвердити, що вони дотримуються міжнародних рекомендацій, що стосуються екології та збалансованого споживання енергії.

Компанії вирішують впровадити та сертифікувати ISO 14001 та / або ISO 50001, коли хочуть:
  • Підтвердити відповідність вимогам міжнародного стандарту в галузі екологічного менеджменту,
  • Продемонструвати включення екологічних проблем у бізнес-процеси, в тому числі через:
    • Декларації екологічної політики
    • Планування діяльності з урахуванням впливу на навколишнє середовище та пов'язаних з цим ризиків,
    • Беручи до уваги вимоги та очікування зацікавлених сторін (наприклад, замовників, підрядників, постачальників),
  • Підтвердити важливість природоохоронної діяльності.
  • Розглядатися як організації з високим рівнем обізнаності та культури управління. Для яких також важливі турбота та вплив на суспільство та навколишнє середовище

Перевір пропозицію сертифікації систем менеджменту або продукції:

Подбайте про навколишнє середовище та енергоефективність вашої компанії

+43 732 34 23 22