ISO 37001

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 37001

ISO 37001 to międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania antykorupcyjnego. Łączy ona wymagania stawiane organizacjom z przepisami i sprawdzonymi praktykami w tym zakresie w celu zmniejszenia ryzyka i kosztów oraz zapewnienia przejrzystości i jasności funkcjonowania organizacji.

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 37001

System Zarządzania Antykorupcyjnego (Anti-bribery Management System, zwany w skrócie ABMS) może być utrzymywany w ramach innych systemów zarządzania (np. jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem informacji). Co ważne, wykorzystuje się liczne synergie wynikające z już istniejących systemów, ponieważ ISO 37001 opiera się o wspólny Annex SL, czyli ma taką samą strukturę systemową jak np. ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 45001. Dzięki tej strukturze system zarządzania wg ISO 37001 można bardzo dobrze zintegrować z już istniejącymi systemami.

Certyfikat qualityaustria, będący obiektywnym dowodem wprowadzonych przez organizację rozwiązań, wzbudzi zaufanie wśród partnerów biznesowych. Pomoże Ci to wykazać, że aktywnie przeciwdziałasz korupcji i łapówkarstwu oraz wdrożyłeś działania i kontrole mające na celu unikanie, ujawnianie i zwalczanie korupcji i łapówkarstwa. Увага: Często błędnie zakłada się, że ISO 37001 zawiera wymagania dotyczące ogólnej zgodności organizacji z prawem.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria jest obecnie w trakcie procesu akredytacji i po pomyślnym zakończeniu będzie w stanie zaoferować akredytowaną certyfikację systemu zarządzania na zgodność z ISO 37001 (prawdopodobnie od drugiej połowy 2020 roku).

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

CELE CERTYFIKACJI ISO 37001

 • zmniejszenie ryzyka działań niezgodnych z prawem,
 • minimalizacja korupcji i łapówkarstwa,
 • zwiększenie przejrzystości w firmie,
 • umożliwienie anonimowego sygnalizowania nieprawidłowości w przypadku podejrzenia o korupcję lub łapówkarstwo,
 • zabezpieczenie reputacji firmy.

ЦІЛЬОВА ГРУПА

Firmy ze wszystkich sektorów, wielkości i dziedzin działalności. Pełnomocnicy i managerowie systemów zarządzania (np. zintegrowany system zarządzania, jakość, środowisko lub bezpieczeństwo informacji).

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikacja ISO 37001 - system antykorupcyjny.

 

+43 732 34 23 22