IQNet SR-10

PODSTAWA CERTYFIKACJI IQNet SR-10

IQNet SR-10 to międzynarodowa specyfikacja opracowana przez IQNet Association i jej partnerów. Zawiera przepisy określające minimalne wymagania dotyczące praktycznego wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej. Jest dopełnieniem zasad normy ISO 26000 stanowiących wytyczne w tym zakresie.

ZAKRES CERTYFIKACJI IQNet SR-10

IQNet SR-10 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, dla których ważna jest odpowiedzialność społeczna, i które chcą inwestować w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem oraz informować o tych działaniach, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności i kształtując warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego firmy. Odpowiedzialność społeczna (CSR) to kwestia o coraz większym znaczeniu w zintegrowanym zarządzaniu systemem. Na przykład główne europejskie sieci detaliczne używają go jako środka zobowiązującego swoich dostawców do przestrzegania odpowiednich aspektów regulacyjnych. Quality Austria już od 2005 roku oferuje szkolenia i certyfikaty z zakresu odpowiedzialności społecznej, co oznacza, że jest pionierem w tej dziedzinie.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria jest zrzeszona w sieci IQNet, dzięki temu firmy przez nas certyfikowane otrzymują certyfikat (w języku angielskim) tej międzynarodowej sieci.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJ IQNet SR-10

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat IQNet SR-10 winna wykazać się spełnieniem zasadniczych wymagań IQNet SR-10, brakiem niezgodności z wymaganiami – stwierdzonych podczas auditu (w przypadku ich wystąpienia organizacja w określonym czasie jest zobowiązana do ich usunięcia).

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Aspekty mające wpływ na czas trwania auditu IQNET SR-10 (wymagania normatywu czasu pracy na miejscu) to m.in.:

  • "Зрілість" системи,
  • stan zatrudnienia
  • характеристики бізнес-процесів.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI IQNet SR-10

  • 1-й етап аудиту
  • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
  • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
  • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

  • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
  • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź certyfikację IQNet SR-10 - Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

 

+43 732 34 23 22