IRIS / ISO/TS 22163 - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej

PODSTAWA CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Międzynarodowa norma IRIS - International Railway Industry Standard. IRIS - Międzynarodowy standard dla branży kolejowej został zaktualizowany i opublikowany pod nową nazwą ISO/TS 22163.

ZAKRES CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Certyfikacja na zgodność ze standardem IRIS jest skierowana w szczególności do firm realizujących kontrakty w przemyśle pojazdów szynowych oraz firm wykonujących końcowy montaż.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria jest jednostką akredytowaną przez UNIFE na przeprowadzanie certyfikacji wg IRIS od 15 grudnia 2014 roku.Quality Austria posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji i szkoleń według nowej normy ISO/TS 22163.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

Na podstawie standardu IRIS rozwinięte zostały przez UNIFE zasady oceny i przeprowadzenia auditów. Metoda oceny opiera się na ukierunkowanym podejściu (pytania otwarte i zamknięte), które oceniane jest systemem punktowym (o ile to możliwe).

Wszyscy dopuszczeni audytorzy IRIS są ekspertami ds. kolei, posiadają doświadczenie zarządzania jakością (ISO 9001) oraz posiadają wiedzę specjalistyczną Know-how. Regularne sprawdzenie wiedzy oraz dalsze kształcenie audytorów jest zobowiązujące.

Szeroki zakres doświadczenia Quality Austria w obszarze certyfikacji ISO 9001, OHSAS 18001 oraz SCC zapewnia optymalne wykorzystanie synergii z procesu certyfikacji systemów zarządzania, które mogą być użyte podczas auditu IRIS.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • "Зрілість" системи,
 • Зайнятість,
 • системи змінної роботи,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.
Зменшення навантаження аудиторів на місці можливе, серед іншого, за допомогою інтегрованих систем управління.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI IRIS / ISO/TS 22163

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

Uwaga: Po opublikowaniu nowej normy ISO/TS 22163 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w branży kolejowej będą uznawane tylko i wyłącznie certyfikaty opatrzone logo IRIS Certification. Logo to jest znakiem chronionym i może być stosowane tylko i wyłącznie przez uprawnione jednostki certyfikacyjne.

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22