ISO 3834

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834 określa wymagania dotyczące jakości i dokumentacji, jakie musi spełnić producent elementów i konstrukcji spawanych metodą stapiania. W szczególności wymagania dotyczące potrzebnego personelu spawalniczego osiągnęły międzynarodowe porozumienie i są oparte na zharmonizowanych normach ISO.

АКРЕДИТАЦІЯ

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH posiada akredytację w zakresie certyfikacji wymagań jakościowych zgodnie z ISO 3834-2, 3 i 4.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

CELE CERTYFIKACJI ISO 3834

Seria norm ISO 3834 reguluje wymagania jakościowe stawiane firmom spawalniczym oraz ustala zasady zapewnienia jakości wyrobów spawanych. Obejmuje zarówno produkcję seryjną, jak i produkcję indywidualną we wszystkich obszarach produkcyjnych, takich jak rurociągi, budowa kontenerów i aparatury, sprzęt gospodarstwa domowego i rolniczego, dźwigi, mosty, czy inne elementy spawane. ISO 3834 jest wiążącym wymaganiem różnych norm produktowych, takich jak np. EN 1090 „Wykonanie konstrukcji wsporczych”, dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych або produkcja pojazdów szynowych. Dlatego spełnienie wymagań normy ISO 3834 jest obowiązkowe. W innych obszarach spełnienie wymagań jest dobrowolne, ale w każdym przypadku zdecydowanie zaleca się wykazanie aktualnego stanu wiedzy.

GRUPA DOCELOWA ISO 3834

 • nadzór spawaczy,
 • producenci spawalniczy,
 • osoby odpowiedzialne za własny protokół produkcji zgodnie z EN 1090,
 • organy kontrolne,
 • przedstawiciele jakości,
 • przemysł zaopatrzeniowy,
 • ośrodki szkoleniowe.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

 • І наглядовий аудит протягом 12 місяців з дати сертифікації
 • II наглядовий аудит протягом 24 місяців з дати сертифікації

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Certyfikacja ISO 3834 - spawanie metodą stapiania.