ISO 22000

PODSTAWA CERTYFIKACJI ISO 22000

EN ISO 22000:2018

ZAKRES CERTYFIKACJI ISO 22000

Certyfikacji według ISO 22000 mogą poddać się wszystkie organizacje będące uczestnikami łańcucha żywnościowego, a więc także producenci maszyn, firmy logistyczne, przedsiębiorstwa usługowe.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria jest jednostką akredytowaną przez Ministerstwa Gospodarki Austrii od listopada 2006.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJI ISO 22000

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań standardu odniesienia.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Uzależniony od rodzaju działalności i kategorii produktu, liczby pracowników oraz liczby planów HACCP.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI ISO 22000

  • 1-й етап аудиту
  • Етап аудиту 2
  • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
  • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

  • certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności zgodnego z normą ISO 22000 dla wnioskowanego zakresu certyfikacji (certyfikat jest wydawany w dowolnym języku o brzmieniu uzgodnionym z klientem),
  • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikujacą w odstępach rocznych.

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź wymagania i cenę ISO 22000

 

+43 732 34 23 22