FSSC

PODSTAWA CERTYFIKACJI FSSC

FSSC 22000 wersja 5 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

ZAKRES CERTYFIKACJI FSSC

Norma dotyczy producentów żywności. Powstała na bazie normy ISO 22000 uzupełnionej o wymagania specyfikacji PAS 220.

АКРЕДИТАЦІЯ

Certyfikacja prowadzona jest na podstawie porozumienia z Fundacją na rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJI FSSC

Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego o zasady HACCP, zbudowanego na fundamencie spełnionych warunków wstępnych.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Czas auditu jest określony jak dla ISO 22000 plus dodatkowy czas (od 4 do 8 godzin) uzależniony od liczby pracowników i wielkości zakładu.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI FSSC

  • 1-й етап аудиту
  • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
  • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
  • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Warunkiem utrzymania ważności certyfikatu jest poddanie się kolejnym auditom nadzorczym prowadzonym przez jednostkę certyfikującą w odstępach rocznych.

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22