BRC IoP

PODSTAWA CERTYFIKACJI BRC IoP

Globalna Norma dotycząca Opakowań i Materiałów Opakowaniowych BRC, wersja 5.

ZAKRES CERTYFIKACJI BRC IoP

Dotyczy producentów materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do pakowania produktów żywnościowych i konsumenckich.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria posiada akredytację BMWA od lutego 2006 oraz certyfikuje z upoważnienia właściciela standardu, British Retail Consortium.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJI BRC IoP

Audit musi zostać przeprowadzony w czasie, gdy odbywa się produkcja. Organizacja chcąc uzyskać certyfikat winna wykazać się spełnieniem wszystkich wymagań standardu. W przypadku stwierdzenia niezgodności organizacja jest zobowiązana do ich usunięcia, znalezienia ich źródłowych przyczyn i przedstawienia dowodów na usunięcie niezgodności w ciągu 28 dni po audicie.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Uzależniony jest od liczby pracowników, powierzchni części produkcyjnej zakładu oraz liczby planów HACCP. Audit trwa nie krócej jak 1,5 dnia.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI BRC IoP

Data pierwszego auditu wyznacza ramy czasowe całego procesu: w ciągu 28 dni organizacja przedstawia obiektywne dowody usunięcia niezgodności, lub odbywa się ponowna wizytacja. W przypadku uznania dowodów za wystarczające (lub pomyślnego wyniku wizytacji) przyznawany jest certyfikat w ciągu 42 dni.

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

1 rok

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Określone w Globalnej Normie dotyczącej Opakowań i Materiałów Opakowaniowych. Następny audit musi się odbyć w trakcie 28-dniowego okna czasowego kończącego się w rocznicę daty pierwszego auditu.

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Sprawdź wymagania i cenę BRC IoP

 

+43 732 34 23 22