Технічна специфікація IATF 16949: 2016, що інтегрує системи управління

PODSTAWA CERTYFIKACJI

Specyfikacja techniczna IATF16949:2016 integrująca systemy zarządzania.

ZAKRES CERTYFIKACJI

 • przemysł motoryzacyjny i jego poddostawcy,
 • cały łańcuch dostaw dla motoryzacji, co oznacza iż dotyczy zarówno bezpośrednich jak i pośrednich dostawców produktów, które są zainstalowane w pojazdach.

АКРЕДИТАЦІЯ

qualityaustria została akredytowana przez IATF od 01/2001. Quality Austria jest pierwszą austriacką jednostką certyfikującą która uzyskała akredytację ISO / TS 16949 nadaną przez IATF.

Ви хочете про щось запитати?

Кшиштоф Янковський

Директор з розвитку

тел .: +48575687500

KRYTERIA CERTYFIKACJI

IATF 16949:2016 jest specyfikacją techniczną (TS), stworzoną przez IATF (International Automotive Task Force), WIZ (Japan Automotive Manufacturers Association), oraz przedstawicieli ISO / TC 176 w oparciu o ISO 9001:2008. ISO / TS 16949:2009 zawiera zharmonizowane szczególne wymagania QS-9000, VDA 6.1, AVQS i normy odnoszące się do poddostawców w branży motoryzacyjnej. Dodatkowe wymagania stawiane przez normę ISO / TS 16949: 2009 są, oprócz odpowiednich punktów normy ISO 9001:2008, zamieszczonego w osobnym dokumencie (Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym oraz właściwymi organizacjami części serwisowych). Wymagania IATF 16949:2016 obejmują:

 • planowanie strategiczne firmy,
 • dalszy rozwój procesu doskonalenia,
 • stabilne zdolności procesu,
 • zmniejszenie rozproszenia i strat w łańcuchu dostaw,
 • optymalizację łańcuchu wartości dodanej, i w uzupełnieniu do istniejących dotychczas norm,
 • ustanawienie procedur umożliwiających zgodność z przepisami prawa, motywacji ludzi i ciągłe doskonalenie.

ТРИВАЛІСТЬ АУДИТУ

Аспекти, що впливають на тривалість аудиту (вимоги стандарту робочого часу на місці):

 • "Зрілість" системи,
 • Зайнятість,
 • системи роботи персоналу,
 • кількість перевірених місць,
 • характеристики бізнес-процесів.

Podczas kalkulowania wymagań dla czasu pracy zapewniana jest zgodnosć z wymaganiami certyfiakcyjnymi dla przemysłu motoryzacyjnego pod kątem IATF 16949: 2016 oraz zasad uznawania IATF.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI

 • 1-й етап аудиту
 • Фаза аудиту 2 - не пізніше 6 місяців з першої фази
 • Підготовка звіту із заявою на отримання сертифіката
 • Видача сертифіката

ПЕРІОД ДІЙСНОСТІ СЕРТИФІКАТУ

3 роки

W wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji Klient otrzymuje:

 • certyfikat dla systemu zarządzania zgodnie z IATF 16949:2016
 • certyfikat dla systemu zarzadzania zgodnie z ISO 9001,
 • certyfikat w języku angielskim międzynarodowej sieci IQNet.

ПРАВИЛА НАДЗОРУ

Умовою збереження дійсності сертифіката є проведення наглядових аудитів органом з сертифікації.

I audit nadzorczy w terminie nie póżniejszym niż 12 miesięcy od daty I auditu certyfikacyjnego

2-й наглядовий аудит протягом 24 (+/- 3) місяців з дати 1-го сертифікаційного аудиту

Попросіть сертифікацію

Напишіть, чим ми можемо допомогти?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 

+43 732 34 23 22