Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

O SZKOLENIU

Szkolenie przygotowuje kandydatów do przeprowadzania auditów wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 oraz pozwala zdobyć niezbeną wiedzę z metodyki pracy i technik auditowania.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikat "Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015"

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania środowiskowego, lub innych systemach zarządzania Osoby posiadające doświadczenie w zakresie zarządzania aspektami środowiskowymi, gospodarowania odpadami, sprawozdawczością środowiskową itp. „zagadnieniami środowiskowymi”.

 1. Zmiany w wymaganiach ISO 14001:2015 – wprowadzenie
 2. Kontekst organizacji w odniesieniu do wymagań ISO 14001:2015
 3. Planowanie w SZŚ z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia.
 4. Zasoby. Kompetencje. Świadomość.
 5. Komunikacja.
 6. Udokumentowana informacja.
 7. Działania operacyjne.
 8. Perspektywa cyklu życia.
 9. Gotowość i reagowanie na awarie.
 10. Ocena efektów działalności. Doskonalenie.
 11. Zasady auditowania SZŚ wg ISO 19011:
  1. Formułowanie niezgodności.
  2. Raport z auditu i działania poauditowe.
 12. Ćwiczenia praktyczne.
 13. Egzamin końcowy.

 14. Uwaga: wymaganiem uczestnictwa wyłącznie w szkoleniu „Auditor wewnętrzny ISO 14001” (szkolenie jednodniowe) jest posiadanie certyfikatu auditora ISO 9001 lub innego systemu oraz znajomość normy ISO 19011.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

2-3.11.2020

Katowice/ Mikołów

840 zł + VAT

1-2.12.2020

Katowice/ Mikołów

1200 zł + VAT

+43 732 34 23 22