Warsztat ISO 9001:2015 - doskonalenie w praktyce

O SZKOLENIU

Doskonal wdrożony system od strony praktycznej. Przećwicz najważniejsze etapy. Wymień się doświadczeniami z praktykami i doskonal swoją wiedzę na temat Systemu Zarządzania Jakością w nowej wersji.

W 2018r. nie ma czasu na eksperymenty. Skorzystaj z wiedzy doświadczonego partnera. Program przygotowany na podstawie doświadczeń auditorów Quality Austria o najczęstszych błędach popełnianych w trakcie zmiany na nową normę oraz informacje zwrotne od uczestników naszych kursów

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem warsztatu jest:

 • ugruntowanie i weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu wymagań ISO 9001:2015
 • przećwiczenie jak doskonalić wdrożony system ISO 9001 w codziennej pracy
 • wskazanie i omówienie miejsc, w których mogą wystąpić problemy, wątpliwości, błędy

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Pełnomocnicy ds. ISO 9001:2015
 • osóby, które brały już udział w szkoleniach dot. zmian w ISO 9001:2015 i chcą ugruntować swoją wiedzę
 • konsultanci i wdrożeniowcy systemów ISO 9001
 • właściciele procesów
 • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w praktycznym wdrażaniu ISO 9001

 1. Kontekst i strony zainteresowane
  1. Metodyka podejścia do analiz kontekstu i strona zainteresowanych dla spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
  2. Określenie środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego), w którym działa organizacja i jego oddziaływania.
  3. Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań.
  4. Analiza wymagań normy ISO 9001:2015
WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

PEST, PESTEL, SWOT, 5 sił Portera 1. Podejście do ryzyka i szans

  Zastosowanie podejścia „Risk-Based-Thinking” w ISO 9001:2015. Analizy na etapie analiz i definiowania procesów. Implementacja podejścia w systemach funkcjonujących. Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań. Przekrojowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015

  1. Identyfikacja ryzyk i szans
  2. Analiza ryzyka
  3. Ewaluacja ryzyka
  4. Implementacja działań związanych z ryzykiem i szansami
  5. Monitorowanie i ocena
WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

SWOT, Metoda 2 czynników, Metoda 3 czynników, FMEA 1. Udokumentowane informacje
  1. Zmiana podejścia i wymagań formalnych w ISO 9001:2015.
  2. Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 względem tworzenia i utrzymywania udokumentowanych informacji.
  3. Zastosowanie wymagań dla udokumentowanej informacji.
  4. Określanie zasad nadzoru.
  5. Matryca dla udokumentowanych informacji.
  6. Wpływ kontekstu i analiz ryzyka.


 1. Podejście procesowe
  1. Identyfikacja procesów organizacji i ich powiązań.
  2. Identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz.
  3. Modelowanie podejścia procesowego.
  4. Ocena skuteczności
WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Model żółwia, flowchart 1. Zarządzanie zmianą
  1. Istota zmiany – zdarzenie vs proces
  2. 3 perspektywy zmiany
  3. Projektowanie zmian w organizacji
  4. Diagnoza niezbędnych zmian
  5. Grupy robocze i wdrażanie zmian
  6. Kontrola wprowadzonych zmian
WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Pola sił Kurta-Lewina, ADKAR, Kanwa, Kanban 1. Zarządzanie wiedzą
  1. Lokalizowanie wiedzy
  2. Analiza luk wiedzy
  3. Zbieranie wiedzy
  4. Dzielenie i transfer wiedzy
  5. Wykorzystywanie wiedzy
  6. Przegląd wiedzy


 1. Niezgodne wyjścia
  1. Analiza wymagań normy.
  2. Omówienie i zastosowanie cyklu PDCA
  3. Korekcja i działania korygujące.
  4. Analizy przyczyn źródłowych
WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Diagram rybich ości, Diagram Pareto, 5 why, 5-6-3

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

29-30.10.2020

Katowice/Mikołów

890,6 zł + VAT

10-11.12.2020

Katowice/Mikołów

1460 zł + VAT

+43 732 34 23 22