ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie

O SZKOLENIU

Podczas tego szkolenia dokładnie omawiamy wszystkie wymagania zawarte w nowej normie ISO 9001:2015. Dzięki licznym ćwiczeniom i praktycznym przykładom uczestnik łatwiej przyswoi i utrwali zdobytą wiedzę. Szkolenie to przeznaczone jest zarówno dla osób,  mających na codzień styczność z Systemami Zarządzania Jakością, jak i  dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikat ,,Audytora Systemu Zarządzania Jakością”.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Uczestnicy w jasny i przystępny sposób zdobędą informacje w zakresie:

 • kompleksowej interpretacji nowych wymagań,
 • zarządzania i oceny skuteczności procesów,
 • zarządzania ryzykiem,
 • oceny skuteczności systemu zarządzania jakością,
a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę

 1. Wprowadzenie do zarządzanie jakością
  1. Terminologia
  2. Geneza zarzadzania jakością
  3. Rozwój norm dla zarzadzania jakością
  4. Seria norm ISO 9001
 2. System zarządzania jakością w organizacji 9001
  1. Zasady zarządzania jakością
  2. Zasady wdrożenia
  3. Zastosowanie normy ISO 9001
  4. Podejście procesowe
  5. Cykl PDCA
  6. Zarządzanie celami
 3. Architektura systemu zarządzania jakością
 4. Główne koncepcje normy ISO 9001:2015
  1. Systemu zarządzania „uszyte na wymiar”
  2. Struktura normy ISO 9001 – Anneks SL
 5. Przywództwo
  1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  2. Polityka jakości i ukierunkowanie na Klienta
 6. Zadania, role, uprawnienia i odpowiedzialności w organizacji
 7. Kontekst organizacji
  1. Zrozumienie kontekstu organizacji
  2. Wymagania dla produktów i usług
  3. Odpowiedzialność producenta
  4. Zrozumienie oczekiwań stron zainteresowanych
 8. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
 9. Zobowiązania zgodności
 10. Podejście oparte na myśleniu o ryzyku
  1. „Konstrukcja ryzyka”
  2. Apetyt na ryzyko
  3. Operacyjne zarzadzanie ryzykiem
  4. Ryzyko w ISO 9001:2015
 11. Planowanie
 12. Wsparcie – potencjał wewnętrzny organizacji
  1. Zasoby
  2. Kompetencje i świadomość
  3. Komunikacja
 13. Udokumentowana informacja
 14. Działania operacyjne
 15. Planowanie
 16. Określanie wymagań dla produktów i usług, zarządzanie wymaganiami Klienta
 17. Projektowanie i rozwój
 18. Procesy zlecane na zewnątrz
 19. Realizacja produkcji, zasady zwalniania i dostarczanie produktów i usług
 20. Ocena wyników i ich monitorowanie
  1. Pomiary, analiza i ocena
  2. Rola auditu wewnętrznego
  3. Przegląda zarządzania
 21. Doskonalenie w systemie zarządzania jakością
  1. Zarzadzanie niezgodnościami
  2. Działania korygujące

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22