ISO 9001:2015 - szkolenie dla Zarządu

O SZKOLENIU

Szkolenie przeznaczone dla Najwyższego Kierownictwa i Dyrektorów/Kierowników działów w firmie. W ramach warsztatu opowiadamy jak praktycznie korzystać z normy z punktu widzenia Zarządu, pokazujemy zagrożenia oraz odpowiedzialność Kierownictwa i wskazujemy drogi do tego, aby System Zarządzania przynosił konkretne korzyści.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 4 godziny - połączenie teorii i praktyki w oparciu o case-study.

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Uczestnicy w jasny i przystępny sposób zdobędą informacje w zakresie:

 • kompleksowej interpretacji nowych wymagań,
 • zarządzania i oceny skuteczności procesów,
 • zarządzania ryzykiem,
 • oceny skuteczności systemu zarządzania jakością,
a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Kadra kierownicza

 1. Główne cele i idee nowych norm – szanse i zagrożenia
 2. Odwołania do ram prawnych dla podmiotów w ramach odpowiedzialności za produkt/usługę (obszar UE).
 3. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu.
  • Uwzględnienie wpływu kontekstu na system zarządzania
  • Przykłady zastosowań.
 4. Zarządzanie ryzykiem – podejście do ryzyka w ISO 9001:2015
  • Zasady postępowania z ryzykiem
  • Podejście systemowe
  • Budowanie systemu z uwzględnieniem „bezpieczeństwa” organizacji – gdzie wykorzystać analizy ryzyka
 5. Narzędzia do stosowania – risk scan, delta audit
 6. Zarządzanie wiedzą
 7. Przywództwo - nowe wymaganie normy
  • rozszerzenie elementów - rola i uprawnienia
  • kompetencje i świadomość personelu
 8. Ukierunkowanie na skuteczność działań i ich ocenę
 9. Wpływ bezpieczeństwa informacji i zakresu ram prawnych na zarządzanie udokumentowaną informacją
 10. Jak podejść do wdrożenia wymagań znowelizowanych norm i przeprojektowania systemu zarządzania

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22