CQI – 9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG

O SZKOLENIU

Szkolenie pomaga w zrozumieniu szczegółowych wymagań przemysłu motoryzacyjnego w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyta wiedza pozwala na doskonalenie tych procesów zgodnie z wymaganiami. Dodatkowo, podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in jak CQI-9 wpływa na stabilizację i zdolność całego procesu oraz poznają szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia. W konsekwencji zwiększy się pewność, że wytwarzane wyroby zostaną zaakceptowane przez odbiorców, zmniejszy się liczba reklamacji co w dłużej perspektywie pozwoli na optymalizację kosztów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu AIAG dla zarządzania procesami obróbki cieplnej.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy nadzorujący procesy obróbki cieplnej,
 • Pracownicy zarządzający wymaganiami klienta w organizacji,
 • Pracownicy planowania procesu produkcyjnego,
 • Pracownicy działów jakości.

 • Podstawy zarządzania procesem obróbki cieplnej
 • CQI-9 – zarządzanie specyficznymi wymaganiami klienta
 • Wpływ CQI-9 na stabilizację i zdolność procesu
 • Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia
 • Poziom i rodzaje kontroli procesu
 • Szczegółowe wymagania dla procesów obróbki cieplnej
 • Odpowiedzialność Kierownictwa i planowanie jakości
 • Dedykowany personel
 • Monitoring, analiza, dokumentacja oraz ocena danych OC
 • Wyposażenie pomiarowe
 • Częstotliwość kalibracji i certyfikacji urządzeń procesowych
 • Transport, zabezpieczenie i identyfikowalność części
 • Przeciwdziałanie utracie identyfikowalności
 • Postępowanie z produktem niezgodnym
 • Omówienie TUS i SAT
 • Nadzorowanie infrastruktury produkcyjnej
 • Wymagania odnośnie magazynowania
 • Wymagania dotyczące wyposażenia
 • Wymagania dot. procedury i częstotliwości oceny
 • Wymagania dla auditorów wewnętrznych
 • Dokumentowanie oceny, listy kontrolne i „Best practice”
 • Efektywne auditowanie zgodnie ze standardami motoryzacji (Heat Treatment Self Asessment, Job Audit, Process Tables)
 • Wykorzystanie Heat Treatment System Assessment jako podstawy do zapewnienia kontroli procesów obróbki cieplnej
 • Ocena wewnętrzna – wykorzystywana do oceny zdolności organizacji do spełniania wymagań klienta, prawnych oraz swoich własnych
 • Dodatkowo podczas szkolenia realizowana jest część praktyczna obejmująca:
 • Przegląd wymagań procedury i częstotliwości oceny
 • Omówienie wymagań dla auditorów wewnętrznych
 • Dokumentowanie oceny, listy kontrolne i „Best practice”
 • Efektywne auditowanie zgodnie ze standardami motoryzacji (Heat Treatment Self Asessment, Job Audit, Process Tables)
 • Wykorzystanie Heat Treatment System Assessment jako podstawy do zapewnienia kontroli procesów obróbki cieplnej
 • Ocena wewnętrzna – wykorzystywana do oceny zdolności organizacji do spełniania wymagań klienta, prawnych oraz swoich własnych


 • Efekty:

  Szkolenie pomaga w zrozumieniu szczegółowych wymagań przemysłu motoryzacyjnego w odniesieniu do procesów obróbki cieplnej. Zdobyta wiedza pozwala na doskonalenie tych procesów zgodnie z wymaganiami. Dodatkowo podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in jak CQI-9 wpływa na stabilizację i zdolność całego procesu oraz poznają szczegółowe wymagania dotyczące niezbędnego wyposażenia. W konsekwencji przedsiębiorstwo zwiększy pewność, że wytwarzane wyroby zostaną zaakceptowane przez odbiorców, zmniejszy się liczba reklamacji co w dłużej perspektywie pozwoli na zniwelowanie kosztów.

  • Wymagania CQI-9 mają zastosowanie we wszystkich organizacjach wykonujących obróbkę cieplną
  • Praktyczne wskazówki pomagające zapewnić wysoką jakość produkowanych części
  • Wymagania CQI-9 są integralne z normą ISO 9001 i ISO/TS 16949
  • Wzmocniona orientacja na klienta branży motoryzacyjnej (Ford, General Motors i Daimler czy Stellantis)

  Najnowsza edycja:

  Jako jedyni z nielicznych w Polsce oferujemy szkolenie CQI-9 w najnowszej edycji uwzględniającej także procesy F, G i H.

  Najnowsza edycja:
  • Proces A: nawęglanie, węgloazotowanie, korekcja węgla, utwardzanie, odpuszczanie, hartowanie, starzenie
  • Proces B: azotowanie i węgloazotowanie - ferrytyczne
  • Proces C: OC obróbka cieplna aluminium
  • Proces D: OC indukcyjna obróbka cieplna
  • Proces E: wyżarzanie, odprężanie, normalizacja
  • Proces F: Nawęglanie niskociśnieniowe
  • Proces G: Spiekanie
  • Proces H: Azotowanie jonowe

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

20 września 2021

online

1100 zł + VAT

19 października 2021

online

1100 zł + VAT

23 listopada 2021

online

1100 zł + VAT

+43 732 34 23 22