ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania – interpretacja normy i zastosowanie

O SZKOLENIU

Doskonal wdrożony system od strony praktycznej. Przećwicz najważniejsze etapy. Wymień się doświadczeniami z praktykami i doskonal swoją wiedzę na temat Systemu Zarządzania Jakością w nowej wersji.

W 2018r. nie ma czasu na eksperymenty. Skorzystaj z wiedzy doświadczonego partnera. Program przygotowany na podstawie doświadczeń auditorów Quality Austria o najczęstszych błędach popełnianych w trakcie zmiany na nową normę oraz informacje zwrotne od uczestników naszych kursów

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015. Uczestnicy w jasny i przystępny sposób zdobędą informacje w zakresie:

 • kompleksowej interpretacji nowych wymagań,
 • zarządzania i oceny skuteczności procesów,
 • zarządzania ryzykiem,
 • oceny skuteczności systemu zarządzania jakością,
a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Auditorzy
 • Pełnomocnicy SZJ
 • Kadra kierownicza
 • Osoby realizujące wdrożenie SZJ
 • Osoby zajmujące się doskonaleniem SZJ
 • Pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę
a przeprowadzane ćwiczenia wraz z praktycznymi przykładami, pozwolą na utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

 1. Wprowadzenie do zarządzanie jakością
  1. Terminologia
  2. Geneza zarzadzania jakością
  3. Rozwój norm dla zarzadzania jakością
  4. Seria norm ISO 9001
 2. System zarzadzania jakością w organizacji
  1. Zasady zarządzania jakością
  2. Zasady wdrożenia
  3. Zastosowanie normy ISO 9001
  4. Podejście procesowe
  5. Cykl PDCA
  6. Zarządzanie celami
 3. Architektura systemu zarządzania jakością
 4. Główne koncepcje normy ISO 9001:2015
  1. Systemu zarządzania „uszyte na wymiar”
  2. Struktura normy ISO 9001 – Anneks SL
 5. Przywództwo
  1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa
  2. Polityka jakości i ukierunkowanie na Klienta
 6. Zadania, role, uprawnienia i odpowiedzialności w organizacji
 7. Kontekst organizacji
  1. Zrozumienie kontekstu organizacji
  2. Wymagania dla produktów i usług
  3. Odpowiedzialność producenta
  4. Zrozumienie oczekiwań stron zainteresowanych
 8. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
 9. Zobowiązania zgodności
 10. Podejście oparte na myśleniu o ryzyku
  1. „Konstrukcja ryzyka”
  2. Apetyt na ryzyko
  3. Operacyjne zarzadzanie ryzykiem
  4. Ryzyko w ISO 9001:2015
 11. Planowanie
 12. Wsparcie – potencjał wewnętrzny organizacji
  1. Zasoby
  2. Kompetencje i świadomość
  3. Komunikacja
 13. Udokumentowana informacja
 14. Działania operacyjne
 15. Planowanie
 16. Określanie wymagań dla produktów i usług, zarządzanie wymaganiami Klienta
 17. Projektowanie i rozwój
 18. Procesy zlecane na zewnątrz
 19. Realizacja produkcji, zasady zwalniania i dostarczanie produktów i usług
 20. Ocena wyników i ich monitorowanie
  1. Pomiary, analiza i ocena
  2. Rola auditu wewnętrznego
  3. Przegląda zarządzania
 21. Doskonalenie w systemie zarządzania jakością
  1. Zarządzanie niezgodnościami
  2. Działania korygujące
szkolenie

Michał Smagała

Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i Public Relations

+ 48 533 449 347

michal.smagala@qualityaustria.com.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis massa metus, facilisis eu neque sed, posuere tristique lorem. Mauris aliquet auctor iaculis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Morbi et tellus est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam elementum molestie quam, vel dapibus diam. Curabitur nec purus sed lorem finibus consectetur. Morbi euismod tellus sit amet lectus iaculis, sed euismod lacus maximus. Aliquam erat volutpat.

13.07.2020

Mikołów

2500zł + VAT

14.07.2020

Warszawa

2700zł + VAT


+43 732 34 23 22