Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia

O SZKOLENIU

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018. Podczas szkolenia zostaną również omówione różnice między standardem OHSAS 18001, a zastępującą go nową normą ISO 45001.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie ,,Wymagania normy ISO 45001:2018 – wprowadzenie do wdrożenia”

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Norma ISO 45001:2018 zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w Polsce: PN-N-18001:2004). Norma ta jest również uzupełnieniem do najczęściej integrowanych systemów zarządzania znowelizowanych norm, tj. Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015).

Organizacje, które posiadają certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mają czas do 11 marca 2021 roku, aby ostatecznie przejść na wymagania normy ISO 45001:2018 (czyli poddać się certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018).

By lepiej przygotować się do wdrożenia nowej normy w organizacji, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi m.in. w zapoznaniu się ze zmianami i różnicami między systemami OHSAS 18001 a ISO 45001.

Cel szkolenia

 • zapoznanie się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018
 • zapoznanie się różnicami między OHSAS 18001 a ISO 45001
 • zdobycie umiejętności związanych z zastosowaniem wymagań ISO 45001:2018 w swojej organizacji
 • szkolenie

  ODBIORCY SZKOLEŃ

  • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
  • Kierownicy działów BHP
  • Auditorzy
  • Specjaliści systemów zarządzania
  • Pełnomocnicy BHP

  1. Kontekst organizacji:
   1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
   2. Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
   3. Zakres systemu zarządzania
  2. Przywództwo:
   1. Rola i odpowiedzialność kierownictwa
   2. Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
   3. - Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
   4. Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
  3. Ryzyka i szanse dotyczące:
   - Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
   - Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
   1. Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
   2. Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
   3. Ocena wyników zaplanowanych działań

  4. Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.

  5. Wsparcie procesów:
    -Zasoby
    -Kompetencje
    -Świadomość
    -Komunikacja
    -Udokumentowane informacje
   1. W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
   2. Kompetencje auditorów.
   3. Zrozumienie pojęć związanych z wymaganiami ISO 45001. Omówienie sposobu definiowania pracownika, miejsca pracy, outsorcingu, zlecania procesów itp.
   4. Ćwiczenie praktyczne – studium przypadku

  6. Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  7. Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
  8. Zarządzanie zmianami.

  9. Ocena działań.
  10. Wykorzystanie wyników auditów.
  11. Przegląd systemu zarządzania..
  12. Doskonalenie.

  Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

  Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

  +43 732 34 23 22