SCC - certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców - szkolenie dla pracowników nadzoru i pracowników operacyjnych

O SZKOLENIU

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą zyskać wiedzę w zakresie BHP. Dowiedz się m.in. jakie są wymagania i przepisy z zakresu wykonywania prac w warunkach o podwyższonym ryzyku. Zdobądź certyfikat SCC.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin)*
*Szkolenie uzupełniające wiedzę, adresowane do osób posiadających podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Udokumentowaniem posiadania wiedzy na poziomie podstawowym jest posiadanie np. dyplomu ukończenia uczelni wyższej, świadectwo ukończenia technikum zawodowego, szkoły zawodowej lub studium zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być przetłumaczone na język niemiecki - istnieje możliwość przetłumaczenia ich przez qualityaustria, lecz nie jest to wliczone w cenę szkoleń.
Czas trwania szkolenia uzależniony jest od kompetencji uczestnika i jest regulowany wymaganiami w zakresie udzielania certyfikatów SCC.

Istnieje również możliwość udziału w pełnym szkoleniu 3-dniowym (24 godziny):
Szkolenie SCC w pełnym wymiarze czasowym - 24 godziny

Uczestnikiem szkolenia w pełnym wymiarze czasowym może zostać każda osoba, bez względu na wykształcenie czy też doświadczenie zawodowe. Egzamin jest przeprowadzany bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Dokument potwierdzający:

W wyniku pozytywnego ukończenia egzaminu, uczestnik otrzymuje certyfikat SCC.

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Podniesienie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa pracy, poinformowanie o wymaganiach, przepisach i praktycznych zastosowaniach w warunkach prac o podwyższonym ryzyku.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

Szkolenie jest skierowane do:

 • pracowników pełniący funkcje dozoru, mistrzowie, brygadziści, kierownicy
 • pracowników operacyjnych, wykonawców
 • pracowników chcących się zatrudnić przy pracach budowlanych, montażowych, przy pracach w warunkach szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie swoim zakresem obejmuje zarządzenie: bezpieczeństwem personelu, zdrowiem oraz środowiskiem pracy.

 1. Czym jest SCC
 2. Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 3. Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 4. Maszyny podnoszące i przenoszące
 5. Praca na wysokości
 6. Praca pod napięciem
 7. Narzędzia podręczne i maszyny
 8. Niebezpieczne substancje
 9. Oznakowania
 10. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 11. Środki ochrony indywidualnej
 12. Egzamin SCC 018 lub 017


Podczas realizacji każdego z punktów programu:

 1. omawiany jest zakres prawny
 2. omawiane są pytania z listy kontrolnej do audytu SCC oraz możliwe pytania egzaminacyjne
 3. odpowiadamy na pytania uczestników
 4. realizowany jest warsztat: jakie są potrzebne dowody na spełnienie danych wymagań.


Szkolenie zakończone jest egzaminem, po którego zdaniu uzyskuje się certyfikat SCC

Warunki przystąpienia do egzaminu:

Przystąpienie do egzaminu jest uwarunkowane przedłożeniem świadectwa posiadania wiedzy na poziomie podstawowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w formie np. dyplomu ukończenia uczelni wyższej, świadectwo ukończenia technikum zawodowego, szkoły zawodowej lub studium zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być przetłumaczone na język niemiecki - istnieje możliwość przetłumaczeni ich przez qualityaustria, lecz nie jest to wliczone w cenę szkoleń.

lub

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu SCC prowadzonego przez uprawnioną jednostkę szkoleniową - w wymiarze co najmniej 24 godzin.


Forma egzaminu

Forma egzaminuCzas trwaniaIlość pytań
Egzamin 018 (dla pracowników nadzoru)105 minut70
Egzamin 017 (dla pracowników operacyjnych)60 minut40

Pytania egzaminacyjne są w formie testowej z możliwością wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi spośród 4 podanych.

Uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

+43 732 34 23 22