ISO 45001 - wymagania dla systemu zarządzania BHP

O SZKOLENIU

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018. Podczas szkolenia zostaną również omówione różnice między standardem OHSAS 18001, a zastępującą go nową normą ISO 45001.

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny

Dokument potwierdzający:

Zaświadczenie ,,ISO 45001 - wymagania dla systemu zarządzania BHP”

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Norma ISO 45001:2018 zatytułowana: „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Wymagania i wytyczne zastosowania” jest nowym standardem, który zastępuje dotychczas stosowane normy w dziedzinie BHP, czyli BS OHSAS 18001 (w Polsce: PN-N-18001:2004). Norma ta jest również uzupełnieniem do najczęściej integrowanych systemów zarządzania znowelizowanych norm, tj. Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) oraz Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015).

Organizacje, które posiadają certyfikowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mają czas do 11 marca 2021 roku, aby ostatecznie przejść na wymagania normy ISO 45001:2018 (czyli poddać się certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018).

By lepiej przygotować się do wdrożenia nowej normy w organizacji, zachęcamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi m.in. w zapoznaniu się ze zmianami i różnicami między systemami OHSAS 18001 a ISO 45001.

Cel szkolenia

 • zapoznanie się z wymaganiami nowej normy ISO 45001:2018
 • zdobycie umiejętności związanych z zastosowaniem wymagań ISO 45001:2018 w swojej organizacji
 • szkolenie

  ODBIORCY SZKOLEŃ

  • Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
  • Kierownicy działów BHP
  • Auditorzy
  • Specjaliści systemów zarządzania
  • Pełnomocnicy BHP

  1. Moduł 1 – podstawy systemu zarządzania BHP (2 h)
   • Wymagania systemu zarządzania BHP
   • Integracja systemów zarządzania opartych o normy ISO w strukturze HLS
  2. Moduł 2 – ramy dla systemu zarządzania BHP (2 h)
   • Kontekst organizacji
   • Wymagania stron zainteresowanych
   • Polityka systemu zarządzania BHP
  3. Moduł 3 – organizacja systemu zarządzania (6 h)
   • Przywództwo i zaangażowanie
   • Role odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
   • Działania odnoszące się do ryzyk i szans
   • Identyfikacja zagrożeń
   • Określenie wymagań prawnych i innych
   • Cele i planowanie ich osiągania
  4. Moduł 4 - działania wspierające funkcjonowanie systemu (4 h)
   • Kompetencje, świadomość
   • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
   • Udokumentowane informacje
    • wymagane systemem zarządzania BHP
    • spójne dla systemów zintegrowanych
  5. Moduł 5 – działania operacyjne i ocena (6 h)
   • Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
   • Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP
   • Zarzadzanie zmianą
   • Zakupy
   • Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
   • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
   • Ocena zgodności
  6. Moduł 6 - Ocena i doskonalenie (4 h)
   • Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego
    • Kompetencje auditorów
   • Przegląd zarządzania
   • Doskonalenie
   • Incydenty, Niezgodności i działania korygujące
   • Ciągłe doskonalenie

  Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

  Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

  +43 732 34 23 22