Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

O SZKOLENIU

Szkolenie pozwoli przygotować kandydatów do prowadzenia auditów wewnętrznych wg normy ISO 45001:2018.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin

Dokument potwierdzający:

Certyfikaty "Audytora wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"

szkolenie

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do prowadzenia auditów wewnętrznych, zapoznanie z metodyką pracy i technikami auditów.

szkolenie

ODBIORCY SZKOLEŃ

 • Osoby posiadające 2-3 letnie doświadczenie w systemach zarządzania
 • Osoby, które ukończyły szkolenie z zasad systemu zarządzania BHP
 • Pełnomocnicy BHP odpowiedzialni za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001
 • Menedżerom, którym zależy na tym, aby podnieść kwalifikacje w zakresie BHP

 1. Kontekst organizacji:
  1. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
  2. Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności
  3. Ćwiczenie praktyczne – planowanie auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.
 2. Przywództwo:
  1. Rola i odpowiedzialność kierownictwa
  2. Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
  3. - Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  4. Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania
  5. Ćwiczenie praktyczne – rola auditora wiodącego, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm
 3. Ryzyka i szanse dotyczące:
  - Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  - Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe
  1. Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
  2. Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
  3. Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
  4. Ćwiczenie praktyczne – ryzyko wykonalności auditu, potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 4. Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach.

 5. Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 6. Wsparcie procesów:
   -Zasoby
   -Kompetencje
   -Świadomość
   -Komunikacja
   -Udokumentowane informacje
  1. W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
  2. Kompetencje auditorów.
  3. Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm

 7. Konsultacje i udział pracowników w systemie zarządzania ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracowników.
 8. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 9. Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.

 10. Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 11. Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 12. Zarządzanie zmianami.
 13. Ćwiczenie praktyczne – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.

 14. Ocena działań.
 15. Wykorzystanie wyników auditów.
 16. Przegląd systemu zarządzania..
 17. Doskonalenie.
 18. Formułowanie wniosków z auditu.
 19. Ćwiczenie praktyczne/ egzamin – potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm.
 20. Podsumowanie wyników, raport z auditu.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży, którą reprezentują. Większość z nich jednocześnie współpracuje z nami w zakresie auditów. Dodatkowo, aby stale utrzymać wysoki poziom naszych szkoleń organizujemy dla nich wewnętrzne spotkania doskonalące, podczas których wymieniamy się nowościami, doświadczeniami oraz trenujemy techniki prowadzenia warsztatów w sposób praktyczny i zapadający w pamięć.

Dzięki temu, uczestnicy szkoleń oceniają nasze usługi średnio  na 9,5 z 10 możliwych punktów. Nasi Klienci doceniają głównie: warsztatową i ciekawą formę prowadzenia, praktyczne podejście oraz otwartość na dyskusje i angażujące ćwiczenia.

26-27.10.2020

Katowice/ Mikołów

840 zł + VAT

8-9.12.2020

Katowice/ Mikołów

1200 zł + VAT

+43 732 34 23 22